КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2015 р. N 1028
Київ

Про внесення змін до Порядку підтвердження
наявного трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової книжки або
відповідних записів у ній

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 27, ст. 1959; 2007 р., N 47, ст. 1933; 2010 р., N 16, ст. 744; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 7, ст. 249, N 71, ст. 2870; 2013 р., N 23, ст. 770, N 41, ст. 1477; 2015 р., N 16, ст. 412), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. N 1028

Зміни,
що вносяться до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів

1. Перше речення абзацу першого пункту 3 після слів "для підтвердження трудового стажу приймаються" доповнити словами "дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,".

2. Пункт 20 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.