МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.10.2015 N 382

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2015 р. за N 1289/27734

Про затвердження Порядку роботи "гарячої"
телефонної лінії Державного агентства
рибного господарства України

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, та з метою підвищення ефективності роботи Державного агентства рибного господарства України зі зверненнями громадян, об’єктивного та оперативного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи "гарячої" телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України, що додається.

2. Департаменту тваринництва разом з Державним агентством рибного господарства України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Державному агентству рибного господарства України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті агентства.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр О.М. Павленко

Затверджено
Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України
08.10.2015 N 382

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2015 р. за N 1289/27734

Порядок
роботи "гарячої" телефонної лінії Державного
агентства рибного господарства України

1. Цей Порядок визначає механізми прийому, розгляду та надання відповідей на звернення, що надходять на "гарячу" телефонну лінію.

2. Посадові особи, які забезпечують роботу "гарячої" телефонної лінії, визначаються Держрибагентством України та у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Державне агентство рибного господарства України, затвердженим Указом Президента України від 16 квітня 2011 року N 484, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. "Гаряча" телефонна лінія Держрибагентства України функціонує з понеділка по четвер - з 09 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв., у п'ятницю - з 09 год. 00 хв. до 16 год. 15 хв. за телефоном: (044) 486 44 59.

4. Усі звернення, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію, реєструються у день їх надходження, та на кожне звернення заповнюється реєстраційно-контрольна картка звернення згідно з додатком до цього Порядку.

5. Питання, з приводу яких звертається громадянин, та які не потребують додаткового вирішення, вирішуються під час телефонної розмови.

6. Звернення, що потребують додаткового вивчення, після реєстрації передаються на розгляд керівництву та відповідно до наданого доручення структурному підрозділу, до компетенції якого належить розгляд даного питання.

7. Строк розгляду звернень громадян, що надходять на "гарячу" телефонну лінію Держрибагентства України, не повинен перевищувати строки, визначені законодавством.

8. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію, ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

9. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Держрибагентства України, то особа, що здійснює прийом телефонного звернення, пояснює громадянину, до якого державного органу або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, та за можливості надає поштову адресу, номер телефону. У разі якщо у процесі розгляду з'ясувалося, що звернення громадянина не належить до компетенції Держрибагентства України, воно у п’ятиденний строк пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

10. Звернення без надання необхідних даних про заявника, зазначених у реєстраційно-контрольній картці, не розглядаються.

11. Інформація щодо роботи "гарячої" телефонної лінії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держрибагентства України.

Директор Департаменту тваринництва М.М. Кваша

Додаток
до Порядку роботи "гарячої" телефонної лінії
Державного агентства рибного
господарства України (пункт 4)

Реєстраційно-контрольна картка

Реєстраційно-контрольна картка для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".