МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.10.2015 N 378

Про проведення державної атестації (переатестації)
та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної
справи у тваринництві

Відповідно до статей 9, 11 та 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пунктів 1.4, 1.8, 1.9 Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 809/27254, наказую:

1. Департаменту тваринництва, Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Національній академії аграрних наук України (за згодою) разом з науково-дослідними установами Національної академії аграрних наук України відповідно до вимог Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 809/27254 (далі - Порядок), забезпечити проведення:

державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, що претендують на присвоєння суб'єктам племінної справи у тваринництві статусів: племінний/кінний завод, племінний репродуктор, конюшня-репродуктор, племінний птахорепродуктор, заводська конюшня, іподром, трендепо, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник, гренажний завод, племінна станція із шовківництва, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об'єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, контрольно-випробувальна станція з птахівництва, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції (далі - державна атестація), терміном на чотири роки;

переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин), яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб'єкта племінної справи у тваринництві (далі - переатестація), для:

1) підтвердження відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу;

2) позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу.

2. Утворити атестаційні комісії з проведення державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві (далі - атестаційні комісії) у складі згідно з додатком 1.

Атестаційній комісії Херсонської області забезпечити проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві Автономної Республіки Крим.

3. Утворити експертну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з проведення переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб'єкта племінної справи у тваринництві, та з розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій щодо присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві (далі - експертна комісія Мінагрополітики України) у складі згідно з додатком 2.

4. Структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій забезпечити:

4.1. Роботу атестаційних комісій відповідно до вимог, зазначених у розділі ІІІ Порядку.

4.2. Опублікування до 15 жовтня поточного року та до 15 січня у наступні роки в друкованих засобах масової інформації оголошення щодо проведення:

державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, які претендують на присвоєння відповідного статусу, терміном на чотири роки із зазначенням строків подання заяв суб'єктами племінної справи у тваринництві на проведення державної атестації до структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та документів, які подаються і заповнюються відповідно до вимог, зазначених у пункті 3.3 Порядку;

переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб'єкта племінної справи у тваринництві, із зазначенням строків про подання заяв суб'єктами племінної справи у тваринництві на проведення переатестації до Мінагрополітики України до 01 листопада поточного року та до 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня у наступні роки та документів, які подаються і заповнюються відповідно до вимог, зазначених у пункті 4.3 Порядку.

4.3. Реєстрацію документів, формування переліку суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заяви та матеріали на проведення державної атестації відповідно до Порядку, та подання інформації до Міністерства аграрної політики та продовольства України про вищезазначений перелік суб'єктів.

4.4. Організацію роботи атестаційних комісій щодо визначення відповідності певному статусу, розгляд, аналіз та оформлення матеріалів роботи атестаційних комісій про наслідки проведення державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві до 30 листопада поточного року та до 30 січня, 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня у наступні роки.

4.5. Подання до 05 грудня поточного року та до 05 лютого, 05 травня, 05 серпня, 05 листопада у наступні роки матеріалів роботи атестаційних комісій щодо присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві до Міністерства аграрної політики та продовольства України для розгляду експертною комісією Мінагрополітики України, що включають:

перелік суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів у паперовому вигляді та на електронних носіях за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку;

оригінали документів, які подаються і заповнюються відповідно до вимог, зазначених у пункті 3.3 Порядку;

акт державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідного статусу та бальну оцінку, якщо це передбачено;

один примірник протоколу засідання атестаційної комісії.

5. Експертній комісії Мінагрополітики України забезпечити:

проведення переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, які претендують на підтвердження відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу або позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу;

розгляд матеріалів, які надійшли від атестаційних комісій, щодо присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві згідно з пунктом 3.10 Порядку;

підготовку пропозицій щодо присвоєння, підтвердження та позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я. В.

Міністр О. М. Павленко

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
02.10.2015 N 378

Склад
атестаційних комісій з проведення державної атестації суб'єктів племінної справи
у тваринництві в Автономній Республіці Крим та областях

Вінницька область

Неїлик
Микола Миколайович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації, голова комісії 
Заїка
Микола Петрович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Муляр
Альона Олександрівна 
- провідний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінною інспекцією Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії: 
Матвієнко
Анатолій Леонідович 
- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінною інспекцією Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації 
Сидорук
Григорій Павлович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини у Вінницькій області (за згодою) 
Салига
Галина Степанівна 
- директор Вінницької обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Тютюнник
Василь Олексійович 
- директор публічного акціонерного товариства "Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві" (за згодою) 
Бугера
Сергій Іванович 
- заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Бірюкова
Ольга Дмитрівна 
- завідувач лабораторії популяційного моніторингу Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Рибалко
Валентин Павлович 
- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Катеринич
Олег Олександрович 
- заступника директора з наукової роботи Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Прийма
Сергій Володимирович 
- науковий співробітник лабораторії інформаційних систем Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Романова
Ольга Володимирівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Волинська область

Юрченко
Юрій Олександрович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Шура
Микола Антонович 
- начальник відділу тваринництва та племінної справи Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії: 
Чирка
Ольга Антонівна 
- головний спеціаліст відділу тваринництва та племінної справи Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації 
Борович
Лариса Степанівна 
- головний спеціаліст відділу тваринництва та племінної справи Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації 
Савчук
Тетяна Василівна 
- провідний спеціаліст відділу тваринництва та племінної справи Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації 
Лозинський
Богдан Васильович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини у Волинській області (за згодою) 
Сокол
Віталій Михайлович 
- директор Волинської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Шух
Василь Іванович 
- директор державного підприємства "Волинське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"(за згодою) 
Піскорук
Лариса Семенівна 
- заступник директора державного підприємства "Волинське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"(за згодою) 
Грициняк
Ігор Іванович 
- директор Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Джус
Павлина Петрівна 
- завідувач лабораторії розведення м'ясної худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Хвостик
Віктор Павлович 
- завідувач лабораторією селекції та збереження генофонду птиці Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Войтенко
Світлана Леонідівна 
- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії (за згодою) 
Ментю
Ірина Леонідівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Дніпропетровська область

Удовицький
Вадим Олексійович 
- директор Департаменту агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської облдержадміністрації, голова комісії 
Гордієнко
Іван Олексійович 
- заступник директора Департаменту агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Максимова
Майя Станіславівна 
- заступник начальника управління розвитку агропромислового виробництва - начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Департаменту агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Потоцький
Олег Васильович 
- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Дніпропетровській області (за згодою) 
Калюжна
Наталія Валентинівна 
- керівник Дніпропетровської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Корой
Віталій Леонідович 
- в. о. директора державного підприємства "Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві "Облплемпідприємство" (за згодою) 
Похил
Володимир Іванович 
- завідуючий кафедрою технології виробництва продукції тваринництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (за згодою) 
Березовський
Микола Давидович 
- завідувач лабораторії селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Ткачова
Ірина Володимирівна 
- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Панькова
Світлана Миколаївна 
- старший науковий співробітник відділу птахівництва Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Гуменний
Володимир Дмитрович 
- головний науковий співробітник лабораторії розведення та відтворення тварин Інституту сільського господарства степової зони НААН (за згодою) 
Згара
Костянтин Костянтинович 
- голова правління асоціації по розведенню та скачках чистокровних верхових коней "Жокей-клуб "Україна" (за згодою) 
Романова
Ольга Володимирівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Донецька область

Дзигім
Олександр Валентинович 
- в. о. директора Департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу Донецької облдержадміністрації, голова комісії 
Прігодін
Анатолій Васильович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Донецькій області, заступник голови комісії 
Костиць
Марія Семенівна 
- заступник начальника управління розвитку агропромислового виробництва та розвитку харчової і переробної промисловості Департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу Донецької облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії: 
Єрмольєва
Ганна Геннадіївна 
- начальник відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва та племінної справи Департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу Донецької облдержадміністрації 
Тузов
Олександр Володимирович 
- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Донецькій області (за згодою) 
Дрозд
Сергій Іванович 
- керівник Донецької філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Костенко
Олександр Іванович 
- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 
Полупан
Юрій Павлович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Россоха
Володимир Іванович 
- завідувач лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН (за згодою) 

Житомирська область

Бабич
Леонід Федорович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, голова комісії 
Альшанова
Олена Олегівна 
- заступник директора Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Ковєрєнє
Алла Валеріївна 
- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Городнюк
Олена Броніславівна 
- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації 
Сокальський
Віктор Сергійович 
- начальник Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини (за згодою) 
Войнаш
Станіслав Віталійович 
- керівник Житомирської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Іваницька
Валентина Миколаївна 
- заступник голови правління приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" (за згодою) 
Савчук
Іван Миколайович 
- заступник директора Інституту сільського господарства Полісся НААН (за згодою) 
Волощук
Василь Михайлович 
- директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Джус
Павлина Петрівна 
- завідувач лабораторії розведення м'ясної худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Туринський
Василь Михайлович 
- професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою) 
Хвостик
Віктор Павлович 
- завідувач лабараторією селекції та збереження генофонду птиці Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Сіроштан
Олександр Миколайович 
- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Закарпатська область

Лесьо
Юрій Юрійович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації, голова комісії 
Кудрявська
Неллі Валеріївна 
- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Кіш
Ніна Олександрівна 
- начальник відділу тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Романович
Зіновій Євстахійович 
- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Закарпатській області (за згодою) 
Бубряк
Юрій Омелянович 
- керівник Закарпатської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Лендєл
Олег Дмитрович 
- директор приватного акціонерного товариства "Закарпатське племпідприємство" (за згодою) 
Кузьма
Віктор Іванович 
- заступник директора приватного акціонерного товариства "Закарпатське племпідприємство" (за згодою) 
Костенко
Олександр Іванович 
- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 
Головач
Мирослав Йосипович 
- завідувач лабораторії Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (за згодою) 
Бугера
Сергій Іванович 
- заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Тучапський
Ярослав Васильович 
- завідувач лабораторії розведення коропа Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Рєзнікова
Наталія Леонтіївна 
- завідувач сектору біорізноманіття Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Лесик
Оксана Богданівна 
- вчений секретар Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН (за згодою) 

Запорізька область

Ревуцький
Андрій Михайлович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації, голова комісії 
Щербина
Людмила Михайлівна 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Генчева
Світлана Сергіївна 
- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Плечун
Віктор Миколайович 
- заступник начальника управління - начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації 
Дегтяренко
Сергій Сергійович 
- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області - заступник головного державного інспектора ветеринарної медицини Запорізької області (за згодою) 
Гриневич
Сергій Дмитрович 
- керівник Запорізької обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Боровий
Петро Іванович 
- директор приватного акціонерного товариства "Молочанське міжрайонне виробниче підприємство з племінної справі у тваринництві" (за згодою) 
Перетятько
Лідія Григорівна 
- заступник директора з наукового забезпечення виробничих процесів Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Базишина
Ірина Василівна 
- завідувач лабораторії розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Заруба
Костянтин Віталійович 
- завідувач лабораторії вовнознавства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Ткачова
Ірина Володимирівна 
- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Рудая
Світлана Вікторівна 
- старший науковий співробітник лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Третяк
Олександр Михайлович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Гнатюк
Сергій Андрійович 
- генеральний директор Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (за згодою) 
Вігура
Марія Василівна 
- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Івано-Франківська область

Савка
Марія Володимирівна 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, голова комісії 
Кудрявська
Неллі Валеріївна 
- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Валерчук
Михайло Васильович 
- головний спеціаліст відділу виробництва та переробки продукції тваринництва, бджільництва, рибництва Департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Вінтонович
Степан Васильович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, співголова комісії 
Івасютин
Ярослав Федорович 
- начальник відділу виробництва та переробки продукції тваринництва, бджільництва, рибництва Департаменту агропромислового розвитку в Івано-Франківської облдержадміністрації 
Белей
Степан Іванович 
- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Івано-Франківській області (за згодою) 
Шеремета
Марія Володимирівна 
- голова правління приватного акціонерного товариства "Івано-Франківське племпідприємство" (за згодою) 
Калинка
Андрій Казимирович 
- завідувач лабораторії Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН (за згодою) 
Лучин
Ігор Станіславович 
- завідувач лабораторії Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (за згодою) 
Тучапський
Ярослав Васильович 
- завідувач лабораторії розведення коропа Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Шпак
Людмила Вадимівна 
- провідний науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 

Київська область

Кваша
Микола Михайлович 
- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, голова комісії 
Шевченко
Олександр Олександрович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Сіроштан
Оксана Василівна 
- начальник відділу з питань розвитку галузі тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Кривенда
Олександр Михайлович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації 
Жук
Андрій Олександрович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Київській області (за згодою) 
Рокитенко
Тетяна Сергіївна 
- головний спеціаліст відділу з питань розвитку галузі тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації тваринництва 
Бистров
Сергій Миколайович 
- директор Київської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Жеребов
Микола Єпіфанович 
- голова правління виробничого об'єднання "Київптахопром" (за згодою) 
Єфіменко
Михайло Якович 
- головний науковий співробітник лабораторії селекції чорно-рябих порід Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Туринський
Василь Михайлович 
- професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою) 
Шафарук
Ольга Гордіївна 
- директор державного навчального закладу "Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі" (за згодою) 
Полупан
Юрій Павлович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Саєнко
Катерина Миколаївна 
- заступник директора - начальник виробничого відділу державного підприємства "Конярство України" (за згодою) 
Гришина
Людмила Павлівна 
- провідний науковий співробітник лабораторії селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Бех
Віталій Валерійович 
- завідувач відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 

Кіровоградська область

Коренюк
Сергій Юрійович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації, голова комісії 
Муха
В'ячеслав Степанович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Пона
Ольга Дмитрівна 
- головний спеціаліст відділу виробництва і маркетингу продукції тваринництва та технічної політики Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Цвілюк
Олександр Вікторович 
- начальник відділу виробництва і маркетингу продукції тваринництва та технічної політики Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації 
Першегуба
Федір Федорович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Кіровоградській області (за згодою) 
Іляшенко
Галина Дмитрівна 
- завідувач сектору тваринництва Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН (за згодою) 
Ващенко
Павло Анатолійович 
- провідний науковий співробітник лабораторії селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Ткачова
Ірина Володимирівна 
- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Вігура
Марія Василівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Луганська область

Кравченко
Григорій Олександрович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, голова комісії 
Безкоровайна
Любов Григорівна 
- заступник директора - начальник управління продовольства, економічного аналізу, аграрного ринку, зовнішніх зв'язків, фінансового забезпечення та кадрової роботи Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Захарова
Катерина Миколаївна 
- начальник відділу тваринництва, організаційної роботи Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Морозов
Віталій Іванович 
- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області (за згодою) 
Перетятько
Лідія Григорівна 
- заступник директора з наукового забезпечення виробничих процесів Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Саєнко
Катерина Миколаївна 
- заступник директора - начальник виробничого відділу державного підприємства "Конярство України" (за згодою) 
Романчук
Григорій Васильович 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Львівська область

Верещинський
Роман Андрійович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, голова комісії 
Пищолка
Володимир Андрійович 
- заступник директора - начальник відділу та прогнозування розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Солопатич
Христина Михайлівна 
- головний спеціаліст відділу виробництва, маркетингу продукції тваринництва управління виробництва, маркетингу сільськогосподарської продукції та технічного забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Долинська
Світлана Володимирівна 
- начальник відділу виробництва, маркетингу продукції тваринництва управління виробництва, маркетингу сільськогосподарської продукції та технічного забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
Подоляк
Володимир Павлович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини у Львівській області (за згодою) 
Стець
Богдан Тимофійович 
- керівник Миколаївської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Купчак
Ігор Романович 
- директор товариства з обмеженою відповідальністю "Дрогобицьке племпідприємство" (за згодою) 
Головач Мирослава Мирославівна  - зоотехнік-селекціонер Науково-виробничої асоціації "Племконецентр" (за згодою) 
Каплінський
Василь Васильович 
- заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (за згодою) 
Федорович
Єлізавета Іллівна 
- завідувач відділу Інституту біології тварин НААН (за згодою) 
Дикий
Олександр Іванович 
- президент Асоціації звірівників України (за згодою) 
Тучапський
Ярослав Васильович 
- завідувач лабораторії розведення коропа Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Хвостик
Віктор Павлович 
- завідувач лабораторією селекції та збереження генофонду птиці Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 

Миколаївська область

Піскун
Олена Віталіївна 
- в. о. директора Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, голова комісії 
Бакун
Микола Іванович 
- начальник відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва та племінної справи управління розвитку агропромислового виробництва, охорони праці та виставкової діяльності Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Дев'яткіна
Наталія Володимирівна 
- провідний спеціаліст відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва та племінної справи управління розвитку агропромислового виробництва, охорони праці та виставкової діяльності Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Калнаус
Олег Робертович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за згодою) 
Заболотько
Юрій Дмитрович 
- керівник Миколаївської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Задорожній
Володимир Володимирович 
- керівник приватного акціонерного товариства "Вознесенськ облплемсервіс" (за згодою) 
Костенко
Олександр Іванович 
- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 
Волощук
Василь Михайлович 
- директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Базишина
Ірина Василівна 
- завідувач лабораторії розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Катеринич
Олег Олександрович 
- заступника директора з наукової роботи Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Сіроштан
Олександр Миколайович 
- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Одеська область

Коваленко
Петро Петрович 
- т. в. о. директора Департаменту агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації, голова комісії 
Пищолка
Володимир Андрійович 
- заступник директора - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Золотар
Людмила Георгіївна 
- начальник відділу ринків тваринництва, інженерно-технічного забезпечення та безпеки праці Департаменту агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Мельник
Павло Іванович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Одеській області (за згодою) 
Грабовецький
Анатолій Миколайович 
- керівник Одеської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Сусол
Руслан Леонідович 
- завідувач кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету (за згодою) 
Лівінський
Анатолій Іванович 
- доцент кафедри генетики, розведення та годівлі Одеського державного аграрного університету (за згодою) 
Вдовиченко
Юрій Васильович 
- директор Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Полупан
Юрій Павлович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Рибалко
Валентин Павлович 
- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Катеринич
Олег Олександрович 
- заступник директора з наукової роботи Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Бех
Віталій Валерійович 
- завідувач відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Романова
Ольга Володимирівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Полтавська область

Кваша
Микола Михайлович 
- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, голова комісії 
Палій
Олег Борисович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку - начальник управління розвитку агропромислового виробництва та технічної політики Полтавської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Яцик
Тетяна Петрівна 
- заступник начальника управління розвитку агропромислового виробництва та технічної політики - начальник відділу виробництва та маркетингу продукції тваринництва, харчової та переробної промисловості Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Аранчій
Сергій Васильович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області (за згодою) 
Пашко
Юлія Валеріївна 
- керівник Полтавської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин" (за згодою) 
Діденко
Тетяна Володимирівна 
- головний спеціаліст відділу виробництва і маркетингу продукції тваринництва, харчової та переробної промисловості Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації 
Грабко
Валентин Анатолійович 
- голова правління публічного акціонерного товариства "Полтаваплемсервіс" (за згодою) 
Волощук
Василь Михайлович 
- директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Лютих
Сергій В'ячеславович 
- старший науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Сироватка
Денис Анатолійович 
- науковий співробітник відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААн (за згодою) 
Помітун
Іван Андрійович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Рудая
Світлана Вікторівна 
- старший науковий співробітник лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Шамро
Микола Олександрович 
- завідувач сектору економіки, організації виробництва продукції та розвитку кормової бази бджільництва Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 

Рівненська область

Переходько
Надія Іванівна 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації, голова комісії 
Плічук
Валентина Василівна 
- старший інспектор відділу тваринництва, продовольства, аграрного ринку, механізації та виставкової діяльності Департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації, секретар комісії, заступник голови комісії 
Лук'янчук
Мирослава Анатоліївна 
- головний спеціаліст відділу тваринництва, продовольства, аграрного ринку, механізації та виставкової діяльності Департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Костюк
Олександр Васильович 
- начальник управління забезпечення протиепізоотичних заходів та фінансового забезпечення Головного управління ветеринарної медицини в Рівненській області (за згодою) 
Гаврон
Микола Васильович 
- директор Рівненської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Пінчук
Василь Петрович 
- начальник Рівненського виробничого відділу "Науково-виробничого об'єднання по племінній справі і прогресивних технологіях в тваринництві "Прогрес" (за згодою) 
Ковальчук
Олександр Миколайович 
- директор Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Вишневський
Леонід Васильович 
- директор Державного підприємства "Головний науково - виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Почерняєв
Костянтин Федорович 
- завідувач відділом розведення і генетики тварин Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Хвостик
Віктор Павлович 
- завідувач лабораторії селекції та збереження генофонду птиці Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Романова
Ольга Володимирівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Сумська область

Непочатов
Олександр Миколайович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації, голова комісії 
Альшанова
Олена Олегівна 
- заступник директора Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Герман
Дар'я Марківна 
- головний зоотехнік-селекціонер державного підприємства "Сумський державний селекційний центр", секретар комісії 
Члени комісії:   
Турчин
Петро Іванович 
- заступник директора - начальник управління сприяння розвитку галузей сільського господарства та харчової промисловості Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації 
Підопригора
Віталій Олександрович 
- начальник відділу сприяння розвитку галузей сільського господарства та охорони праці Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації 
Кулак
Наталія Іванівна 
- головний спеціаліст відділу сприяння розвитку галузей сільського господарства та охорони праці Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації 
Лузан
Михайло Петрович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Сумській області (за згодою) 
Гостєва
Наталія Петрівна 
- керівник Сумської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Отрох
Юрій Анатолійович 
- директор державного підприємства "Сумський державний селекційний центр" (за згодою) 
Терещенко
Олександр Васильович 
- директор Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Бех
Віталій Валерійович 
- завідувач відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Косова
Надія Олександрівна 
- завідувач лабораторії технології та селекції у вівчарстві Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Почерняєв
Костянтин Федорович 
- завідувач відділом розведення і генетики тварин Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Скляренко
Юрій Іванович 
- завідувач лабораторії тварин та кормовиробництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (за згодою) 
Субота
Юрій Володимирович 
- завідувач лабораторії розведення і селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 

Тернопільська область

Напора
Олег Романович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації, голова комісії 
Пищолка
Володимир Андрійович 
- заступник директора - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Коляса
Олег Теодорович 
- заступник начальника відділу організації виробництва та маркетингу сільськогосподарської продукції Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Бабічук
Микола Миколайович 
- в. о. начальника Головного управління ветеринарної медицини в Тернопільській області (за згодою) 
Горячий
Григорій Мирославович 
- директор приватного акціонерного товариства "Тернопільплемсервіс" (за згодою) 
Федорків
Борис Васильович 
- керівник Тернопільської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Ящук
Тетяна Сергіївна 
- заступник директора з наукової роботи Тернопільської дослідної станції Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН (за згодою) 
Лютих
Сергій В'ячеславович 
- старший науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Рибалко
Валентин Павлович 
- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Шпак
Людмила Вадимівна 
- провідний науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 
Тучапський
Ярослав Васильович 
- завідувач лабораторії розведення коропа Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 

Харківська область

Панфілов
Костянтин Віталійович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку - начальник Управління тваринництва, представницької та інформаційно-аналітичної роботи Харківської облдержадміністрації, голова комісії 
Шатійова
Наталя Олександрівна 
- головний спеціаліст сектору племінної справи у тваринництві управління тваринництва, представницької та інформаційно-аналітичної роботи Департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Двінянінова
Оксана Олександрівна 
- завідувач сектору племінної справи у тваринництві управління тваринництва, представницької та інформаційно-аналітичної роботи Департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Черкашина
Зоя Матвіївна 
- фахівець першої категорії Харківської філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Тіняєв
Євген Олександрович 
- начальник відділу забезпечення протиепізоотичних заходів Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області (за згодою) 
Вакуленко
Іван Семенович 
- завідувач лабораторії хутрового звірівництва та кролівництва Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Помітун
Іван Андрійович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Терещенко
Олександр Васильович 
- директор Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Ткачова
Ірина Володимирівна 
- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Церенюк
Олександр Миколайович 
- завідувач лабораторії селекційно-технологічних досліджень у свинарстві Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Шабля
Володимир Петрович 
- завідувач відділу селекційних і технологічних досліджень у скотарстві Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Шамро
Любов Павлівна 
- старший науковий співробітник лабораторії розведення і селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Романчук
Григорій Васильович 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Херсонська область

Неделько
Андрій Миколайович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації, голова комісії 
Альшанова
Олена Олегівна 
- заступник директора - начальник відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Демчук
Валентин Васильович 
- начальник відділу розвитку галузі тваринництва, ведення селекційно-племінної роботи та аквакультури, управління розвитку галузі тваринництва та переробки сільгосппродукції Департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Колісник
Василь Володимирович 
- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Херсонській області (за згодою) 
Назаренко
Валентина Дмитрівна 
- керівник Херсонської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Туринський
Микола Михайлович 
- зоотехнік-селекціонер українсько-німецького племінного підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Генетик" (за згодою) 
Вдовиченко
Юрій Васильович 
- директор Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Дудка
Олена Іванівна 
- старший науковий співробітник лабораторії селекції свиней Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Писаренко
Андрій Вікторович 
- завідувач лабораторії скотарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Бех
Віталій Валерійович 
- завідувач відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Жарук
Павло Григорович 
- завідувач відділу вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Катеринич
Олег Олександрович 
- заступник директора з наукової роботи Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Омельченко
Лідія Олександрівна 
- завідувач відділу Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 

Хмельницька область

Конончук
Вадим Петрович 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації, голова комісії 
Борилюк
Василь Миколайович 
- начальник відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Богданюк
Валентина Миколаївна 
- головний спеціаліст відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Каньовський
Анатолій Іванович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Хмельницькій області (за згодою) 
Вітковський
Станіслав Феліксович 
- голова правління товариства з додатковою відповідальністю "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі у тваринництві" (за згодою) 
Рубан
Сергій Юрієвич 
- заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Лесик
Оксана Богданівна 
- вчений секретар Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН (за згодою) 
Рибалко
Валентин Павлович 
- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Шамро
Микола Олександрович 
- завідувач сектору економіки, організації виробництва продукції та розвитку кормової бази бджільництва Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Почукалін
Антон Євгенійович 
- науковий співробітник лабораторії селекції червоних порід Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Шамро
Любов Павлівна 
- старший науковий співробітник лабораторії розведення і селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Саєнко
Катерина Миколаївна 
- заступник директора - начальник виробничого відділу державного підприємства "Конярство України" (за згодою) 
Романчук
Григорій Васильович 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Черкаська область

Кваша
Микола Михайлович 
- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, голова комісії 
Колодка
Ігор Леонідович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Чернецький
Анатолій Григорович 
- заступник начальника управління - начальник відділу тваринництва з племінною справою Департаменту агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Радняна
Людмила Андріївна 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області (за згодою) 
Атамась
Олександр Миколайович 
- керівник Черкаської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Лаврик
Михайло Миколайович 
- заступника директора приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання по племінній справі і прогресивних технологіях в тваринництві "Прогрес" (за згодою) 
Березовський
Микола Давидович 
- завідувач лабораторії селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Бугера
Сергій Іванович 
- заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Рудая
Світлана Вікторівна 
- старший науковий співробітник лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Сотніченко
Юлія Миколаївна 
- старший науковий співробітник відділу тваринництва та виробництва екологічно чистої продукції Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН (за згодою) 
Третяк
Олександр Михайлович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Кузебний
Сергій Володимирович 
- завідувач лабораторії відтворення сільськогосподарських тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 

Чернівецька область

Варжевський
Олександр Зіфрідович 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації, голова комісії 
Федірчик
Людмила Василівна 
- заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації, заступник голови комісії 
Мельничук
Марія Георгіївна 
- начальник відділу організації виробництва тваринницької продукції та харчової переробної промисловості Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Тодорюк
Борис Васильович 
- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області (за згодою) 
Жукорський
Остап Мирославович 
- в. о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН (за згодою) 
Кудіна
Сільва Вікторівна 
- керівник Чернівецької філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Драб
Василь Степанович 
- старший науковий співробітник Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН (за згодою) 
Калинка
Андрій Казимирович 
- завідувач лабораторії Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН (за згодою) 
Фесенко
Оксана Григорівна 
- старший науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Тарасюк
Сергій Іванович 
- заступник директора з біотехнології Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Шпак
Людмила Вадимівна 
- провідний науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 
Ментю
Ірина Леонідівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

Чернігівська область

Мілютенко
Тетяна Борисівна 
- директор Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації, голова комісії 
Пищолка
Володимир Андрійович 
- заступник директора - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Олексенко
Віктор Іванович 
- головний спеціаліст відділу тваринництва управління розвитку агропромислового виробництва та продовольчої безпеки Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації, секретар комісії 
Члени комісії:   
Крапивний
Олег Вікторович 
- заступник директора - начальник управління розвитку агропромислового виробництва та продовольчої безпеки Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації 
Павлішен
Юрій Володимирович 
- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області (за згодою) 
Крисько
Вікторія Станіславівна 
- керівник Чернігівської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" (за згодою) 
Костенко
Олександр Іванович 
- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 
Костенко
Микола Іванович 
- директор приватного акціонерного товариства "Менське підприємство по племінній справі в тваринництві" (за згодою) 
Бех
Віталій Валерійович 
- завідувач відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН (за згодою). 

Додаток 2
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
02.10.2015 N 378

Склад
експертної комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України
з проведення переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві,
яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб'єкта племінної справи
у тваринництві, та з розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій
щодо присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві

Краснопольський
Ярослав Васильович 
- перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова комісії 
Кваша
Микола Михайлович 
- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Жукорський
Остап Мирославович 
- в. о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, заступник голови комісії (за згодою) 
Романчук
Григорій Васильович 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, секретар комісії 
Члени комісії: 
Кудрявська
Неллі Валеріївна 
- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 
Білоус
Микола Васильович 
- заступник директора Департаменту ветеринарної медицини - начальник управління державної інспекції Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (за згодою) 
Вдовиченко
Юрій Васильович 
- директор Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Волощук
Василь Михайлович 
- директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Бугера
Сергій Іванович 
- заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Грициняк
Ігор Іванович 
- директор Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Костенко
Олександр Іванович 
- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 
Полупан
Юрій Павлович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Руденко
Євген Володимирович 
- директор Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Терещенко
Олександр Володимирович 
- директор Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Гнатюк
Сергій Андрійович 
- генеральний директор Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (за згодою) 

По молочному скотарству

Прийма
Сергій Володимирович 
- науковий співробітник лабораторії інформаційних систем Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Кузьмін
Віталій Миколайович 
- голова громадської спілки "Асоціація племінних підприємств України" (за згодою) 
Полупан
Юрій Павлович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Писаренко
Андрій Вікторович 
завідувач лабораторії скотарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Вишневський
Леонід Васильович 
- директор Державного підприємства "Головний науково - виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Ментю
Ірина Леонідівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 
Вігура
Марія Василівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

По м'ясному скотарству

Почукалін
Антон Євгенійович 
- науковий співробітник лабораторії селекції червоних порід Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Вдовиченко
Юрій Васильович 
- директор Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 
Джус
Павлина Петрівна 
- завідувач лабораторії розведення м'ясної худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Пищолка
Володимир Андрійович 
- заступник директора - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії 
Шпак
Людмила Вадимівна 
- провідний науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН (за згодою) 

По свинарству

Пожилов
Андрій Олександрович 
- головний спеціаліст Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром", секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Царенюк
Олександр Миколайович 
- завідувач відділу виробництва свинини Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Березовський
Микола Давидович 
- завідувач лабораторії селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Рибалко
Валентин Павлович 
- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (за згодою) 
Романова
Ольга Володимирівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

По вівчарству та козівництву

Шинкаренко
Марія Данилівна 
- віце-президент Асоціації вівчарів та козівників України, секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Помітун
Іван Андрійович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Туринський
Василь Михайлович 
- професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою) 
Кудрик
Неоніла Анатоліївна 
- заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства, заступник голови комісії (за згодою) 
Жарук
Павло Григорович 
- завідувач відділу вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою) 

По конярству

Саєнко
Катерина Миколаївна 
- заступник директора - начальник виробничого відділу державного підприємства "Конярство України", секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Ткачова
Ірина Володимирівна 
- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Глушак
Іван Іванович 
- доцент кафедри конярства Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою) 
Згара
Костянтин Костянтинович 
- голова правління Асоціації по розведенню та скачках чистокровних верхових коней "Жокей-клуб "Україна" (за згодою) 
Романчук
Григорій Васильович 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

По кролівництву та звірівництву

Шпак
Людмила Вадимівна 
- провідний науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Дикий
Олександр Іванович 
- президент Асоціації звірівників України (за згодою) 
Гончар
Олексій Федорович 
- заступник директора Черкаської дослідної станції біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (за згодою) 
Вакуленко
Іван Семенович 
- завідувач лабораторії хутрового звірівництва та кролівництва Інституту тваринництва НААН (за згодою) 
Романова
Ольга Володимирівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

По птахівництву

Рудая
Світлана Вікторівна 
- старший науковий співробітник лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН, секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Катеринич
Олег Олександрович 
- заступник директора Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Хвостик
Віктор Павлович 
- завідувач лабораторії селекції та збереження генофонду птиці Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Панькова
Світлана Миколаївна 
- старший науковий співробітник відділу птахівництва Державної дослідної станції птахівництва НААН (за згодою) 
Сіроштан
Олександр Миколайович 
- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

По рибництву

Юркова
Ірина Павлівна 
- головний спеціаліст відділу аквакультури, відтворення водних біоресурсів та наукового розвитку галузі Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів Державного агентства рибного господарства України, секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Третяк
Олександр Михайлович 
- заступник директора з наукової роботи Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Бех
Віталій Валерійович 
- начальник відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН (за згодою) 
Яковлєв
Тетяна Володимирівна 
- начальник відділу аквакультури, відтворення водних біоресурсів та наукового розвитку галузі Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів Державного агентства рибного господарства України, секретар комісії (за згодою) 
Вігура
Марія Василівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України 

По бджільництву

Шамро
Любов Павлівна 
- старший науковий співробітник лабораторії розведення і селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича", секретар комісії (за згодою) 
Члени комісії:   
Бугера
Сергій Іванович 
- заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Шамро
Микола Олександрович 
- завідувач сектору економіки, організації виробництва продукції та розвитку кормової бази бджільництва Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Субота
Юрій Володимирович 
- завідувач лабораторії розведення і селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою) 
Ментю
Ірина Леонідівна 
- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України.