ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 216 Кримінального
процесуального кодексу України щодо уточнення
підслідності Національного антикорупційного бюро України

Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац перший частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9-13, ст. 88) після цифр "364" доповнити цифрами "366-1".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію після початку належного функціонування Національного антикорупційного бюро України та здійснення ним повноважень в повному обсязі відповідно до закону.

2. Кримінальні провадження, відкриті за статтею 366-1 Кримінального кодексу України, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у провадженні слідчих органів внутрішніх справ, залишаються у провадженні цих органів до завершення досудового розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до цього Закону.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 16 липня 2015 року
N 628-VIII