ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України щодо порядку тимчасового
вилучення майна та проведення обшуку

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9-13, ст. 88) такі зміни:

1) частину третю статті 168 доповнити словами "копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику";

2) статтю 236 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"9. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім’ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 13 травня 2015 року
N 394-VIII