ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України
щодо приведення у відповідність законодавства
до норм Кримінального кодексу України
стосовно продовження, зміни або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру

Верховна Рада України постановляє:

I. У частині третій статті 514 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9-13, ст. 88) слова "за поданням" замінити словами "за письмовою заявою", а слова "До подання" - словами "До письмової заяви".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 4 березня 2015 року
N 233-VIII