ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.08.2014 N 82/108

Про затвердження Порядку
надсилання інформації про осіб у кримінальних
провадженнях та електронних копій судових рішень
щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

З метою забезпечення належної взаємодії Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністрації України, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", статтею 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на виконання вимог пункту 2.8 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 N 69, підпункту 6 пункту 9 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 N 740, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України та Голови Державної судової адміністрації України від 27.09.2012 N 91/114 "Про затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення" (із змінами та доповненнями).

Контроль за виконанням цього наказу та Порядку здійснювати по відомствах.

Генеральний прокурор України В. Ярема

Голова Державної судової адміністрації України З. Холоднюк

Затверджено
Наказ Генерального
прокурора України,
Голови Державної судової
адміністрації України
14.08.2014 N 82/108

Порядок
надсилання інформації про осіб у кримінальних
провадженнях та електронних копій судових рішень
щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

Розділ I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру міжвідомчого обміну інформацією щодо осіб у кримінальних провадженнях, скерованих до суду відповідно до пунктів 2, 3 частини другої статті 283 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), надсилання електронних копій судових рішень з відомостями, які не можуть бути відкриті для загального доступу, а також судових рішень за результатами розгляду апеляційних чи касаційних скарг у цих кримінальних провадженнях, ухвалених з моменту набрання чинності КПК України.

Розділ II. Порядок формування, надсилання
до інформаційних систем та перевірки даних
про осіб у кримінальному провадженні

2.1. Відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань формуються інформаційною системою автоматично після внесення прокурором інформації про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно особи відповідно до пунктів 2, 3 частини другої статті 283 КПК України.

2.2. Після перевірки цих відомостей здійснюється підтвердження таких даних прокурором. Автоматичне скерування відомостей з інтеграційного сервісу Єдиного реєстру досудових розслідувань до інтеграційного сервісу автоматизованої системи документообігу суду здійснюється після підписання електронним цифровим підписом.

2.3. Відомості про результати судового розгляду формуються на підставі даних, внесених до автоматизованої системи документообігу суду, закріплюються електронним цифровим підписом працівника апарату суду або судді після перевірки внесеної інформації, та не пізніше п'яти робочих днів з дня набрання вироком (ухвалою) законної сили скеровуються до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2.4. Інформація про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні після надходження до Єдиного реєстру досудових розслідувань автоматично враховується в системі за умови відповідності вимогам логічного контролю, перелік яких встановлюється спільними протоколами Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністрації України. У разі порушення зазначених вимог, до інтеграційного сервісу автоматизованої системи документообігу суду надсилається повідомлення з інформацією про помилку. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань така інформація не враховується.

2.5. Інформація щодо особи у кримінальному провадженні ідентифікується за однією або сукупністю відомостей, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань чи автоматизованої системи документообігу суду, зокрема про номер кримінального провадження; прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дату та місце народження особи.

2.6. Обсяг, вимоги до інформації Єдиного реєстру досудових розслідувань та автоматизованої системи документообігу суду, технічні специфікації реалізації механізмів обміну даними, форматів відомостей та терміни виконання вказаних заходів визначаються спільними протоколами Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністрації України.

2.7. Відповідальність за достовірність відомостей про осіб у кримінальному провадженні несуть працівники, на яких покладено обов'язок внесення та перевірки таких відомостей.

Розділ III. Порядок надсилання електронних копій
судових рішень

3.1. Передача електронних копій судових рішень, а також копій судових рішень за результатами перегляду матеріалів кримінального провадження в апеляційному чи касаційному порядку, ухвалених з моменту набрання чинності КПК України, здійснюється адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання відповідного судового рішення.

3.2. Передача електронних копій судових рішень у вигляді електронних файлів формату HTML або RTF здійснюється з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.

3.3. При передачі електронних копій судових рішень забезпечується унікальність імен електронних файлів та здійснюється облік переданих і отриманих електронних файлів з метою їх звірки.

3.4. Відповідальність за автентичність переданих електронних файлів, що містять електронні копії судових рішень, несе адміністратор Єдиного державного реєстру судових рішень.

3.5. Електронні копії судових рішень використовуються Генеральною прокуратурою України для ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Розділ IV. Прикінцеві положення

4.1. Суб'єкти обміну даними невідкладно інформують один одного про обставини, які мають значення для виконання цього Порядку.

Генеральна прокуратура України

Державна судова адміністрація України