Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 272-VIII від 19.03.20
15)

Про внесення змін до статті 41 Закону України
"Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів
акціонерних товариств з мажоритарними
корпоративними правами держави

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384) такі зміни:

1) у частині другій:

в абзаці першому слова та цифри "не менш як 60" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";

в абзаці другому слова та цифри "не менш ніж 60" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";

2) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 13 січня 2015 року
N 91-VIII