ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.12.2014 N 1550

Про внесення змін до Положення про Департамент
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 27 січня 2011 року N 90

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року N 587 "Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій":

Внести зміни до Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року N 90, виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова В. Кличко

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
27 січня 2011 року N 90

(в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 29 грудня 2014 року N 1550)

Положення
про Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2. Департамент перейменовано з Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року N 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

3. Повне найменування - Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Скорочене найменування - Київмістобудування.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

5. Основним завданням Департаменту є:

5.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території м. Києва.

5.2. аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення, експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівних програм, генерального плану міста Києва, іншої містобудівної документації;

5.3. координація в межах своїх повноважень діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста Києва, поліпшення його архітектурного вигляду;

5.4. забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації;

5.5. організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури та містобудування.

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

6.1. організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

6.3. надає адміністративні послуги;

6.4. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6.5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування та архітектури у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6.6. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста Києва;

6.7. вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Києва, в тому числі щодо потреби у розробленні містобудівної документації;

6.8. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6.9. бере участь у підготовці заходів щодо місцевого розвитку;

6.10. розробляє проекти розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проекти рішень Київської міської ради, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.11. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.12. бере участь у розробленні проектів розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

6.13. бере участь у підготовці звітів Київського міського голови для їх розгляду на сесії Київської міської ради;

6.14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Київському міському голові;

6.15. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.16. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.17. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6.18. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;

6.19. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.20. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6.21. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

6.22. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.23. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.24. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.25. забезпечує захист персональних даних;

6.26. організовує розроблення, внесення змін до генерального плану м. Києва, іншої містобудівної документації та подання на розгляд Київської міської ради, в тому числі:

6.26.1. здійснює підготовку та організаційні заходи з реалізації затвердженої Програми створення (оновлення) містобудівної документації в м. Києві.

6.26.2. організовує розроблення планів зонування окремих територій (зонінгів) для існуючих забудованих територій, де можлива вибіркова реконструкція окремих будівель або додаткове розміщення будинків та споруд для завершення формування забудови житлових кварталів, громадських центрів, магістралей, розпочатого або запроектованого будівництва на відведених земельних ділянках, а також для інших територій.

6.26.3. організовує розроблення детальних планів територій для мікрорайонів {житлових районів) нової комплексної забудови, кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, які підлягають комплексній реконструкції, промислових та комунально-складських територій, які підлягають реструктуризації зі зміною функціонального призначення, територій для формування комплексних ландшафтно-рекреаційних зон для відпочинку та дозвілля населення, а також для інших територій.

6.26.4. Уточнює межі та площі територій для розроблення містобудівної документації та розглядає можливості залучення інвестиційних коштів для розроблення окремих видів містобудівної документації.

6.27. Виконує функції замовника розроблення містобудівної документації в установленому порядку.

6.28. Визначає умови щодо необхідності першочергового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування при підготовці завдання на розроблення детальних планів територій для забезпечення комплексної забудови.

6.29. Розглядає інвестиційні наміри, пропозиції, окремі містобудівні рішення, детальні плани територій на відповідність генеральному плану м. Києва.

6.30. Забезпечує організацію ведення робіт зі створення міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр Києва" (МІАС ЗМД МКК).

6.31. Виконує функції адміністратора МІАС ЗМД МКК, здійснює реєстрацію в містобудівному кадастрі містобудівних умов та обмежень, затверджених детальних планів територій, проектів забудови земельних ділянок, а також інші завдання та функції відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року N 588/7925 "Про Службу містобудівного кадастру".

6.32. При підготовці містобудівних умов та обмежень визначає необхідність моделювання транспортних потоків для визначення наслідків впливу проектованих об'єктів на існуючу та прогнозовану ситуації, їх об'ємно-просторовий вплив на збереження історичного середовища.

6.33. Погоджує в установленому порядку проекти землеустрою.

6.34. Погоджує містобудівні та архітектурні проектні рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, а також тих, що плануються та проектуються із залученням бюджетних коштів.

6.36. підготовка рішень щодо планування території на місцевому рівні;

6.37. розглядає пропозиції щодо встановлення та зміни межі міст Києва, готує висновки щодо її затвердження в установленому законодавством порядку;

6.38. у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації, бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою м. Києва;

6.39. організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

6.40. здійснює моніторинг забудови та іншого використання територій;

6.41. надає пропозиції щодо:

6.41.1. розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Києва;

6.41.2. питань присвоєння поштових адрес об'єктам містобудування;

6.41.3. забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

6.41.4. направляє звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та архітектури, щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану м. Києва;

6.41.5. сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для м. Києва;

6.41.6. інформує населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів, інженерних мереж;

6.42. здійснює координацію діяльності:

6.42.1. структурних підрозділів містобудування та архітектури районних в місті Києві та державних адміністрацій, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

6.42.2. суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови м. Києва, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

6.42.3. підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

6.43. надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

6.44. надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

6.45. оформлює паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

6.46. забезпечує ведення містобудівного кадастру території м. Києва;

6.47. сприяє створенню та оновленню картографічної основи території мм. Києва, здійснює реєстрацію даних виконавчої зйомки топографічної основи масштабів 1:500, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000;

6.48. забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

6.49. співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

6.50. організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

6.51. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

6.51. організовує розроблення і подання на затвердження Київської міської ради містобудівних програм;

6.53. організовує розроблення або внесення змін до схеми планування території та її затвердження;

6.54. здійснює моніторинг реалізації схеми планування території, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні, забудови та іншого використання територій;

6.55. здійснює керівництво Службою містобудівного кадастру, яка є структурним підрозділом у складі Департаменту, з питань щодо:

6.55.1. організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об'єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру;

6.55.2. визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт;

6.55.3. введення в роботу Служби містобудівного кадастру єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;

6.55.4. впровадження керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру;

6.55.5. організації підготовки та подання звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності;

6.55.6. організації впровадження єдиних організаційно-правових, нормативно-методичних та програмно-технічних основ ведення містобудівного кадастру, типових форм містобудівного паспорта об'єкта та кадастрових довідок, єдиної цифрової топографічної основи території м. Києва різних масштабів;

6.55.7. організації проведення постійного містобудівного моніторингу та занесення результатів в базу даних містобудівного кадастру на території міста Києва;

6.55.8. розпорядження системою інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

6.59. координує діяльність комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядкованих Департаменту.

6.56. регулює в межах повноважень діяльність у сфері розміщення реклами на території м. Києва.

6.57. контролює та веде облік реклами міста Києва згідно з встановленим порядком її розміщення.

6.58. координує заходи щодо впорядкування діяльності в галузі реклами.

6.60. удосконалює систему управління у сфері реклами та забезпечує формування єдиного міського рекламно-інформаційного простору.

6.61. аналізує стан і потреби ринку реклами і готує рекомендації щодо його впорядкування та вдосконалення.

6.62. надає пропозиції щодо затвердження в установленому порядку економічно обґрунтованих диференційованих тарифів оплати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, в тому числі оплати за послуги з розміщення реклами на транспорті та реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва.

6.63. здійснює контроль за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами, інформаційних вивісок, реклами на транспорті та реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва.

6.64. вживає необхідних заходів щодо впровадження нових технологій і матеріалів в оснащенні рекламних засобів та інформаційних вивісок.

6.65. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд Київському міському голові пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що відносяться до його компетенції.

6.66. здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Департамент має право:

7.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

7.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері містобудування і архітектури;

7.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

7.5 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань містобудівної та архітектурної діяльності.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Майно Департаменту належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплене за нею на праві оперативного управління.

Департамент має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

Департамент здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність Департаменту надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Київським міським головою за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Директор Департаменту за посадою є головним архітектором міста Києва.

Призначення на посаду головного архітектора здійснюється виключно за результатами конкурсу.

В конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

Директор Департаменту має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Київським міським головою за поданням директора Департаменту та погодженням з відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Заступники директора Департаменту повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

10. Директор Департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Київським міським головою за виконання покладених на Департамент завдань;

- затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;

- затверджує посадові інструкції працівників Департаменту;

- розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на розвиток містобудування та архітектури і утримання Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту;

- погоджує призначення та звільнення з посад керівників структурних підрозділів містобудування та архітектури районних в місті Києві державних адміністрацій;

- у межах своїх повноважень координує діяльність структурних підрозділів містобудування та архітектури районних в місті Києві державних адміністрацій, здійснює контроль за їх діяльністю;

- має право готувати пропозиції щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів містобудування та архітектури районних в місті Києві державних адміністрацій, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня, рішенням Київської міської ради, бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати з питань, що стосуються компетенції Департаменту;

- забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядкованих Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення та звільнення їх керівників;

- відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладення контрактів з директорами підпорядкованих комунальних підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.

11. Накази директора Департаменту, що носять нормативно-правовий характер, зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подаються на державну реєстрацію до Головного управління юстиції в місті Києві у п'ятиденний термін після їх видання і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими наказами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, наказам Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, можуть бути скасовані головою Київської міської державної адміністрації та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

13. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора (голова колегії), заступників директора Департаменту (за посадою), інших працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради, керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших установ та організацій. Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

14. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування при Департаменті утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Склад ради та положення про неї затверджується виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) за поданням директора Департаменту.

15. Видатки на утримання Департаменту, в тому числі на оплату праці його працівників, затверджуються у бюджеті міста Києва на відповідний рік.

Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується Київським міським головою.

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується Київським міським головою після експертизи, проведеної Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

16. Ліквідація чи реорганізація Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

17. При Департаменті можуть утворюватися науково-технічна і художня ради.

18. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату В. Бондаренко