МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.11.2014 N 826

Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги при
хронічних неінфекційних гепатитах

Відповідно до частини першої статті 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 6.3 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року N 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313, на виконання пунктів 2, 3 та 13 Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року N 597, з метою удосконалення медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах наказую:

1. Затвердити уніфіковані клінічні протоколи:

1) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Алкогольний гепатит", що додається;

З Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Алкогольний гепатит" можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

З Адаптованою клінічною настановою, заснованою на доказах "Алкогольна хвороба печінки" можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

2) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Аутоімунний гепатит", що додається;

З Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Аутоімунний гепатит" можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

З Адаптованою клінічною настановою, заснованою на доказах "Аутоімунний гепатит" можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

3) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Неалкогольний стеатогепатит", що додається.

З Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Неалкогольний стеатогепатит" можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

З Адаптованою клінічною настановою, заснованою на доказах "Неалкогольна жирова хвороба печінки" можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

2. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна) забезпечити перегляд та оновлення уніфікованих клінічних протоколів, затверджених пунктом 1 цього наказу, не пізніше вересня 2017 року.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити:

1) розробку в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених пунктом 1 цього наказу;

2) упровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров’я зазначених локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам.

4. Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" (О. Нагорна) забезпечити внесення медико-технологічних документів до реєстру медико-технологічних документів.

5. Унести зміни до наказів Міністерства охорони здоров’я України:

1) підпункти 1.1 та 1.10 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 червня 2005 року N 271 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Гастроентерологія" виключити.

У зв’язку із цим підпункти 1.2-1.11 пункту 1 вважати відповідно підпунктами 1.1-1.9 пункту 1.

2) підпункт 1.1.14 підпункту 1.1 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2008 року N 56 "Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення" виключити.

У зв’язку із цим підпункти 1.1.15-1.1.20 підпункту 1.1 пункту 1 вважати відповідно підпунктами 1.1.14-1.1.19 підпункту 1.1 пункту 1.

3) позицію 6 Державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів - за лікарською спеціальністю "Гастроентерологія", затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 лютого 2008 року N 57 "Про затвердження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів", виключити.

4) позиції 8 та 11 Комплексів діагностичних обстежень та обсягів лікувально-профілактичних заходів диспансерного спостереження за хворими гастроентерологічного профілю, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2009 року N 1051 "Про надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю", виключити.

У зв’язку із цим позиції 9-26 вважати відповідно позиціями 8-24.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А. Терещенко.

Т.в.о. Міністра В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ