Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 січня 2006 р. N 52
Київ

Про порядок визначення друкованого засобу
масової інформації, у якому розміщуються
оголошення про виклик до суду відповідача,
третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме,
повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого
та інформація про процесуальні документи

( Назва Постанови із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ
N 598 від 30.10.2014 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 598 від 30.10.20
14 )

Відповідно до частини третьої статті 39 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), частини десятої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) та частини першої статті 297-5 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина в редакції Постанови КМ N 598 від 30.10.2014 )

1. Затвердити Порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, що додається. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 від 30.10.2014 )

( Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 598 від 30.10.2014 )

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 598 від 30.10.2014 )

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2006 р. N 52

Порядок
визначення друкованого засобу масової інформації,
у якому розміщуються оголошення про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме, повістки про
виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про
процесуальні документи

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 598 від 30.10.2014 )

( У тексті Порядку слова "Державна судова адміністрація" у
всіх відмінках замінено словами "Міністерство юстиції" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 598
від 30.10.2014 )

1. Цей Порядок регулює питання визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме (далі - оголошення про виклик до суду), повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 від 30.10.2014 )

2. Оголошення про виклик до суду публікується в установлені законодавством строки у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України відповідача, третіх осіб, свідків.

Повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи публікуються в установлені законодавством строки у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 598 від 30.10.2014 )

3. Міністерство юстиції щороку до 1 листопада подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення на наступний рік друкованих засобів масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду і повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, передбачені у пункті 2 цього Порядку. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 від 30.10.2014 )

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають друковані засоби масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду, з урахуванням їх тиражу і популярності та щороку до 1 жовтня повідомляють про це Міністерство юстиції.

Друковані засоби масової інформації, в яких розміщуються оголошення про виклик до суду, обираються з числа друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, що висвітлюють діяльність місцевих органів державної влади або є їх друкованим органом.

5. Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства юстиції щороку до 1 грудня визначає друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ( 678-2006 ) та затверджує перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження ( 205-2006, 678-2006 ), у яких розміщуються оголошення про виклик до суду і повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, передбачені у пункті 2 цього Порядку, що підлягає опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр". ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 598 від 30.10.2014 )