ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.11.2014 N 237

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
застосування фото-, відеоапаратури під час
проведення огляду та переогляду
товарів, транспортних засобів

З метою забезпечення ідентифікації товарів шляхом виготовлення фотографій, яке здійснюється відповідно до статті 326 Митного кодексу України, визначення єдиного підходу до застосування посадовими особами митниць фото-, відеоапаратури відповідно до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 N 1316 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2013 за N 318/22850, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам митниць забезпечити:

2.1. здійснення визначеними структурними підрозділами митниці:

2.1.1. контролю наявності вільного місця на серверах (накопичувачах) для зберігання цифрових фотознімків, відеофайлів, а також забезпечення архівування фото-, відеофайлів відповідно до положень Методичних рекомендацій;

2.1.2. щоквартального вибіркового (не менше 5 відс. від кількості митних декларацій/переміщень через кордон, по яких, за результатами застосування системи управління ризиками, було визначено проведення огляду/переогляду із застосуванням фото-, відеоапаратури) контролю дотримання посадовими особами митниць Методичних рекомендацій.

Термін - постійно;

2.2. проведення навчання особового складу митниць, який здійснює митний контроль та оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, щодо належного здійснення фото-, відеозйомки та фіксації результатів митного огляду.

Термін - постійно;

2.3. доведення вимог Методичних рекомендацій до посадових осіб, які здійснюють митний контроль та оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, під особистий підпис.

Термін - тиждень (далі - постійно);

2.4. у разі виявлення випадків невиконання або неналежного виконання Методичних рекомендацій, вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі щодо притягнення посадових осіб до відповідальності.

Термін - постійно;

2.5. інформування Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням про виникнення проблемних питань технічної та/або практичної реалізації вимог цих Методичних рекомендацій, а також надання пропозицій щодо їх вирішення.

Термін - постійно.

3. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) внести зміни до Репозиторію звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України від 07.10.2014 N 168.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаренка А.В.

Голова І.О. Білоус

Затверджено
Наказ Державної фіскальної служби України
03.11.2014 N 237

Методичні рекомендації
щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення
огляду та переогляду товарів, транспортних засобів

I. Загальні положення

1. Фото-, відеоапаратура застосовується посадовою особою митниці відповідно до підпункту 3.3 Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 N 1316 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2013 за N 318/22850, у разі визначення за результатами застосування системи управління ризиками необхідності здійснення фото-, відеозйомки під час проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів, в тому числі під час проведення візуального огляду (далі - огляд).

2. При визначенні необхідності здійснення фото-, відеозйомки під час проведення огляду за результатами застосування системи управління ризиками враховується, що відповідно до підпункту 1.12 Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.2012 N 597 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2012 за N 882/21194, контроль із застосуванням системи управління ризиками може бути реалізований автоматизованим, неавтоматизованим та комбінованим способами із використанням інструментів, визначених у пункті 1.10 зазначеного Порядку (індикатори ризику, профілі ризику, орієнтування, методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків за певними напрямами контролю під час митного контролю та оформлення, випадковий відбір).

3. Перед застосуванням фото-, відеоапаратури посадова особа, яка проводить огляд, перевіряє її готовність до застосування, в тому числі справність, наявність вільного місця на накопичувачі, виставлення точної дати та часу в налаштуваннях до фото-, відеокамери, а також встановлення оптимальних налаштувань якості зйомки.

II. Рекомендації щодо здійснення фотозйомки товарів,
транспортних засобів під час проведення огляду

4. Фотографії мають чітко відображати сфотографований об'єкт або його частину (у разі якщо здійснювалось фотографування лише частини об'єкта).

5. Фотографії мають візуально відображати дату та час проведення фотозйомки (крім випадків, коли наявні технічні засоби не мають такої можливості, що повинно бути зазначено при фіксації результатів у акті про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі - акт про проведення огляду) та його електронній копії).

6. Кількість необхідних фотознімків при огляді визначається посадовою особою, яка проводить огляд, самостійно у кожному конкретному випадку з урахуванням наступних факторів: обсяг товарної партії, кількість і асортимент товарів, мета та обсяг огляду.

Кількість фотознімків у ході одного огляду визначається з урахуванням того, що кожен фотоархів має містити інформацію про технічні і комерційні характеристики кожного найменування товару, транспортного засобу, що були оглянуті.

7. Фотозйомка товарів, транспортних засобів під час проведення огляду здійснюється таким чином:

7.1. фіксація типу транспортного засобу, його номера, а також при переміщенні транспортного засобу як товару, номерів окремих вузлів транспортного засобу (VIN-код, номер двигуна тощо);

7.2. фіксація загального плану (зовнішнього вигляду) закритого вантажного відсіку транспортного засобу (контейнера), його номера і цілісності накладеного митного забезпечення та/або інших засобів ідентифікації;

7.3. фіксація загального плану відкритого вантажного (багажного) відсіку нерозвантаженого транспортного засобу, що дає можливість оцінити ступінь (повноту) його завантаженості, характер вантажних місць та упаковки товарів;

7.4. фіксація вивантаженої частини товарів, яка здійснюється таким чином, щоб була можливість оцінити кількість та/або обсяг фактично вивантаженого товару, в тому числі щодо невивантаженого;

7.5. фіксація невивантаженої частини товарів (при частковому вивантаженні товарів) або порожнього відсіку (при повному вивантаженні товарів) транспортного засобу з наявністю на фото реєстраційного номера транспортного засобу;

7.6. фіксація відкритих (розібраних) вантажних місць та їх вмісту.

8. Під час проведення фотозйомки фіксуються основні характеристики товарів, які дають змогу однозначно ідентифікувати товари.

9. Щодо товару здійснюється фотофіксація його розташування/розподілу у вантажному (багажному) відсіку, а також фотографування таких характеристик товару (у разі їх наявності):

зовнішній вигляд упаковки;

маркування на упаковці і на самому товарі (надписи, ярлики, в тому числі ті, які містять відомості про відправника, отримувача товарів, номери замовлень, етикетки тощо);

відомості про виробника, дату виробництва, термін придатності;

фізичні розміри;

комплектація, наявність запчастин і додаткових деталей;

ознаки, що характеризують ступінь зносу товару, зокрема виявлені дефекти, пошкодження, затертості тощо;

товарні та спеціальні знаки;

розфасування товару;

інші важливі для подальшого митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів факти.

10. Додатково, у разі виявлення під час проведення огляду, здійснюється фотофіксація сторонніх вкладень, спеціально виготовлених сховищ (тайників).

11. У разі, якщо інформацію, яка міститься на маркуванні, неможливо зафіксувати на одному фотознімку, фотозйомка маркування здійснюється шляхом послідовного фотографування з метою фіксації усіх необхідних відомостей з можливістю їх подальшої ідентифікації.

12. У разі, якщо специфіка товару потребує визначення і фіксації геометричних параметрів, рекомендується фотозйомка товару на фоні (з візуальним співставленням) приладів для вимірювання (лінійка, рулетка), а у випадку їх відсутності - фотографування здійснюється на фоні еталонних предметів, тобто тих, розміри яких є зрозумілими: людська долоня, коробка сірників, монета тощо; залежно від розміру товару фотографування можливо здійснювати у порівнянні з більшими об'єктами: людина, автомобіль, контейнер тощо.

13. При здійсненні фотофіксації транспортних засобів, що задекларовані до переміщення без вантажу, фотографується порожній вантажний (багажний) відсік з наявністю на фото реєстраційного номера транспортного засобу.

14. При здійсненні фотофіксації специфічних/нестандартних товарів та/або транспортних засобів (насипні, наливні товари, що переміщуються у цистернах, відкритих залізничних вагонах тощо), фотографування здійснюється з урахуванням рекомендацій, наведених у цьому розділі, в обсязі, що можливий до виконання.

15. При проведенні огляду транспортних засобів громадян на предмет дотримання ними встановленого порядку переміщення товарів через митний кордон України здійснюється фотофіксація транспортного засобу, його багажного відділення, салону, а також інших місць (об'єктів), які оглядались.

16. При виконанні під час огляду зважування малогабаритних товарів здійснюється фотофіксація товару на вагах із відображенням на фото ваги таких товарів.

У разі зважування великогабаритних товарів, транспортних засобів із використанням спеціальних систем зважування здійснюється фотофіксація акта зважування або іншого документа, у якому зафіксовано результати проведеного зважування, або використовується електронна копія відповідного документа.

17. Не допускається редагування графічної частини фотознімків, в тому числі внесення будь-яких змін до налаштувань файла, за виключенням зміни розміру графічної частини фотознімка.

18. Здійснення відеозйомки під час проведення огляду здійснюється шляхом відеофіксації об'єктів (їх частин) відповідно до рекомендацій, наведених у цьому розділі.

III. Рекомендації щодо фіксації результатів
здійснення фото-, відеозйомки товарів, транспортних
засобів під час проведення огляду у АСМО "Інспектор-2006"

19. За результатами проведення огляду товарів, транспортних засобів, під час яких здійснювалась фото-, відеозйомка, посадова особа митниці забезпечує:

19.1. внесення достовірних та повних відомостей про здійснення фотографування, відеозйомки до актів про проведення огляду, їх електронних копій;

19.2. у разі здійснення фотозйомки - прикріплення цифрових фотознімків до митних декларацій (модуль "ВМД") або до інформації про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України (модуль "Журнал пункту пропуску" або модуль "Пасажирський пункт пропуску") за допомогою функціоналу АСМО "Інспектор-2006", або, у разі відсутності технічної можливості прикріплення фотознімків, збереження фотознімків на сервер митниці у спеціально створеній деревоподібній структурі папок (каталогів) протягом 2-х робочих днів (протягом 2-х календарних днів для підрозділів митного оформлення з цілодобовим режимом роботи) з моменту проведення огляду;

19.3. у разі здійснення відеозйомки - збереження відеофайлів на сервер митниці у спеціально створеній деревоподібній структурі папок (каталогів) протягом 2-х робочих днів (протягом 2-х календарних днів для підрозділів митного оформлення з цілодобовим режимом роботи) з моменту проведення огляду;

19.4. внесення достовірних та повних відомостей про результати виконання митних формальностей, які передбачали застосування фото-, відеоапаратури, до модуля АСАУР АСМО "Інспектор-2006".

20. У разі технічної неможливості здійснення фото-, відеозйомки під час проведення огляду товарів, транспортних засобів, посадова особа митниці зазначає відповідні обґрунтування при фіксації результатів проведення огляду у акті про проведення огляду, його електронній копії, а також модулі АСАУР АСМО "Інспектор-2006".

IV. Рекомендації щодо зберігання інформації

21. Цифрові фотознімки, відеофайли зберігаються на серверах митниць, посадові особи яких проводили відповідні огляди.

22. З метою зменшення розміру фотографії рекомендується змінювати її розширення (мінімум 800 на 600 точок).

23. Фотографії рекомендується зберігати у форматі JPEG.

24. Термін зберігання цифрових фотознімків, відеофайлів на серверах митниць становить не менше 180 діб.

25. Архівування фотознімків, прикріплених до митних декларацій або до інформації про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України відповідно до підпункту 19.2 цих Методичних рекомендацій, здійснюється із використанням засобів АСМО "Інспектор-2006".

26. У разі відсутності технічної можливості прикріплення фотознімків відповідно до підпункту 19.2 цих Методичних рекомендацій або здійснення відеозйомки, зберігання фото-, відеофайлів організовується із використанням деревоподібної структури папок (каталогів).

При цьому кожен архів називається відповідно до номера митної декларації (для випадків митного оформлення у митниці призначення - наприклад 100000000_2014_000011) або реєстраційного номера транспортного засобу (для випадків перетину кордону - наприклад XX0000XX).

Деревоподібна структура папок (каталогів) формується таким чином: чотиризначний код року (наприклад "2014") " двозначний код місяця (наприклад "09") " двозначний код дня місяця (наприклад "14") " номер митної декларації (наприклад "100000000_2014_000011") або номер транспортного засобу (наприклад "XX0000XX").

Директор Департаменту аналізу ризиків
та протидії митним правопорушенням О.В. Мухін