КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2014 р. N 202
Київ

Про затвердження бюджету
Пенсійного фонду України на 2014 рік

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 516 від 08.10.20
14)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2014 рік, що додається.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 202

Бюджет
Пенсійного фонду України на 2014 рік

(тис. гривень) 

Залишок коштів на початок року  2199700 
Доходи:   
власні надходження, усього*  166928012 
у тому числі:   
  сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  160518722,1 
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України  27558,8 
  кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ  47478 
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1  266209,4 
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2  1533510,7 
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України  41955,8 
  кошти фондів соціального страхування (стаття 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік")  2000000 
  інші надходження  96177,2 
Усього власних надходжень з урахуванням залишку  169127712 
кошти Державного бюджету України, усього  64604008 
у тому числі:   
  дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами  64604008 
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  105870,9 
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  79978,7 
Усього доходів*  233917569,6 
Видатки:   
за рахунок власних надходжень, усього**  191526185,4 
у тому числі на:   
  пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"  181085267,7 
  пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"  4929228,3 
  виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ  93269,7 
  виплату доплати відповідно до Закону України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни"  96917,9 
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розмір трудової пенсії  2817714,2 
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів  98640,2 
  розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги  104185,2 
  керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення  2223433,3 
  виготовлення пенсійних посвідчень та документів, що підтверджують статус застрахованої особи  1943,2 
  виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій  35875,1 
  створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України  39710,6 
за рахунок коштів Державного бюджету України, усього  57233100,4 
у тому числі на:   
  виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами  57233100,4 
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  105870,9 
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  79978,7 
Усього видатків**  248945135,4 
Залишок коштів на кінець року  2098095,7 
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-)  -17125661,5 
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій, у тому числі покриття витрат, пов’язаних з обслуговуванням боргових зобов’язань  17125661,5 

__________

* З урахуванням надходжень з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя доходи бюджету становлять 240490928,3 тис. гривень, у тому числі власні надходження - 173501370,7 тис. гривень.

** З урахуванням видатків, передбачених для Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, видатки бюджету становлять 255416889,8 тис. гривень, у тому числі видатки за рахунок власних надходжень - 197997939,8 тис. гривень.

(Бюджет із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 516 від 08.10.2014)