Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 березня 2011 р. N 311
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності з надання освітніх послуг у системі
загальної середньої і професійно-технічної освіти
та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) Державною
інспекцією навчальних закладів

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 від 08.10.2014 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 від 08.10.20
14 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів, що додаються. ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 523 від 08.10.2014 )

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 311

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності з надання освітніх послуг
у системі загальної середньої і професійно-технічної
освіти та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)
Державною інспекцією навчальних закладів

( Назва Критеріїв із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 523 від 08.10.2014 )

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які надають послуги у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти на підставі ліцензій, виданих у порядку, визначеному законодавством, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), є:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти;

наявність фактів порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

результати атестації суб’єкта господарювання;

виконання планових показників діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 523 від 08.10.2014 )

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 523 від 08.10.2014 )

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) у системі загальної середньої освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не більш як:

- для загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - чотири роки;

- для загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня - п’ять років;

- для загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня - два роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

які за результатами попередньої атестації визнані неатестованими;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання;

2) у системі професійно-технічної освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить менш як три роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

за результатами попередньої атестації яких прийнято негативне рішення;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 523 від 08.10.2014 )

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) у системі загальної середньої освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не більш як 10 років;

які за результатами попередньої атестації визнані атестованими умовно;

які виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами;

2) у системі професійно-технічної освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить від трьох до 10 років;

у яких кількість атестованих професій (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, є меншою, ніж встановлена законодавством норма;

які виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 523 від 08.10.2014 )

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

7. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза. ( Критерії доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 523 від 08.10.2014 )

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений. ( Критерії доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 523 від 08.10.2014 )