Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 вересня 2014 р. N 484
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 55 від 17 січня 2018
р.)

Про внесення зміни до пункту 52 Типової інструкції
з діловодства у центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 52 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 94, ст. 3433), доповнивши абзац другий реченням такого змісту: "В інших центральних органах виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи, право підпису таких листів може надаватися керівникам самостійних структурних підрозділів.".

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК