НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ
17.07.2014 N 296

Про скасування рішення Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення від 12.10.2011 N 2464 "Про звернення
Державного комітету телебачення і радіомовлення України"

З метою забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян України, реалізації прав на інформацію із застосуванням телебачення і радіомовлення, а також - з метою забезпечення максимального та ефективного використання радіочастотного ресурсу України; забезпечення і захисту інтересів, прав і свобод громадян у процесі використання радіочастотного ресурсу України; забезпечення і захисту інтересів держави, керуючись Законом України "Про телебачення і радіомовлення", Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Законом України "Про радіочастотний ресурс України", Національна рада ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 12.10.2011 N 2464 "Про звернення Державного комітету телебачення і радіомовлення України" як таке, що грубо порушує право телеглядачів приймати програми телерадіоорганізацій, які доступні для прийому на території України, передбачене статтею 61 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2. Оператору цифрових телемереж ТОВ "Зеонбуд", м. Київ, при розповсюдженні сигналів загальнонаціональних цифрових телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 у місячний термін забезпечити виконання умов ліцензій телерадіорганізацій щодо розповсюдження програм у відкритому вигляді.

3. Виконання цього рішення покласти на управління науково-технічного і частотного розвитку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради Ю. Артеменка.

Голова Національної ради Ю. Артеменко

Відповідальний секретар К. Котенко