ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення
безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 35 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2012 р., N 5, ст. 34):

1) частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України";

2) частини тринадцяту - п’ятнадцяту виключити.

2. Пункт 6 частини першої статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2010 р., N 38, ст. 511; 2011 р., N 29, ст. 272; 2014 р., N 6-7, ст. 80) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 3 червня 2014 року
N 1303-VII