Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.02.2014 N 115

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2014 р. за N 329/25106

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 428 від 11.04.20
16)

Про затвердження форм заявок-розрахунків
на виготовлення та придбання марок
акцизного податку, звіту про використання
марок акцизного податку та журналів
для обліку марок акцизного податку

Відповідно до пункту 226.3 статті 226 розділу VI Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 474 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1251 і від 13 березня 2013 р. N 188" наказую:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1) Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку;

2) Зведена заявка-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку;

3) Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв;

4) Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів;

5) Звіт про використання марок акцизного податку;

6) Журнал реєстрації імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

7) Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва;

8) Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва;

9) Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва;

10) Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва;

11) Реєстр повернутих марок акцизного податку;

12) Звіт про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

2. Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства доходів і зборів України (Радченко А.П.) в установленому порядку забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1021 "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 80/18818.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.

Міністр О.В. Клименко

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата,
штамп ГУ Міндоходів України) 
 
  Головне управління Міндоходів України
в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 

Попередня заявка-розрахунок
про потребу в марках акцизного податку*

на _____________ 20__ року
(місяць)

Платник акцизного податку - покупець марок акцизного податку

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта** платника податків __________________

__________

* Подається виробником (імпортером) щомісяця до 1 числа місяця для забезпечення потреби в марках акцизного податку через 2 місяці (наприклад, до 1 травня для маркування продукції у липні).

** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

1. Залишок марок акцизного податку на дату подання заявки

N з/п  Тип марки акцизного податку (АВ ЛГП, АВ ВП, АІ ЛГП, АІ ВП, ТВ ЗФ, ТВ БФ, ТІ ЗФ, ТІ БФ)  Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн  Кількість марок акцизного податку, шт. 
       
       
       
       
Усього   

2. Потреба в марках акцизного податку

N з/п  Тип марки акцизного податку (АВ ЛГП, АВ ВП, АІ ЛГП, АІ ВП, ТВ ЗФ, ТВ БФ, ТІ ЗФ, ТІ БФ)  Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн  Кількість марок акцизного податку, шт. 
       
       
       
       
Усього   
На вартість, грн   

Кошти на замовлення марок акцизного податку в сумі

___________________________________________________________________________________ грн перераховано на рахунок N ____

(словами)

МФО _________________________________________________________________________________________ ГУ Міндоходів України

(найменування банку)

________________________________ платіжними документами: від ___.___.20__ N ___;

(адміністративно-територіальна одиниця)

від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N _____.

Керівник  _____________
(підпис) 
__________________________
(прізвище та ініціали) 
Головний бухгалтер  _____________
(підпис) 
__________________________
(прізвище та ініціали) 
М.П.     

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Зведена заявка-розрахунок
на виготовлення необхідної
кількості марок акцизного податку
на _____________ 20__ року
для ГУ Міндоходів України

в ____________________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

Вид марок акцизного податку для маркування*  Кількість* (шт.) 
АН  АВ ЛГП (вітчизняного виробництва)   
АВ ВП (вітчизняного виробництва)   
АІ ЛГП (імпортного виробництва)   
АІ ВП (імпортного виробництва)   
ТВ  ТВ ЗФ (вітчизняного виробництва)   
ТВ БФ (вітчизняного виробництва)   
ТІ ЗФ (імпортного виробництва)   
ТІ БФ (імпортного виробництва)   
Усього    Алкогольних напоїв     
    Тютюнових виробів     
         

__________

* Розшифровка кількості марок акцизного податку за їх видами (додається).

Начальник
(заступник начальника)
ГУ Міндоходів України 


________________________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) (підпис) (П.І.Б.) 

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Додаток 1
до Зведеної заявки-розрахунку

Рядок 1 Заявки-розрахунку (АВ ЛГП - лікеро-горілчана продукція вітчизняного виробництва)

Кратність 60 (шт.)

Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції, грн  Разом по
______________
області 
Найменування підприємства та код за ЄДРПОУ 
**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 
                         
                         
                         
                         
                         

__________

* Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці.

** Зазначається найменування підприємства.

*** Зазначається код за ЄДРПОУ підприємства.

Додаток 2
до Зведеної заявки-розрахунку

Рядок 2 Заявки-розрахунку (АВ ВП - виноробна продукція вітчизняного виробництва)

Кратність 60 (шт.)

Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції, грн  Разом по
______________
області 
Найменування підприємства та код за ЄДРПОУ 
**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 
                         
                         
                         
                         
                         

__________

* Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці.

** Зазначається найменування підприємства.

*** Зазначається код за ЄДРПОУ підприємства.

Додаток 3
до Зведеної заявки-розрахунку

Рядок 3 Заявки-розрахунку (АІ ЛГП - лікеро-горілчана продукція імпортного виробництва)

Кратність 60 (шт.)

Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції, грн  Разом по
______________
області 
Найменування підприємства та код за ЄДРПОУ 
**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 
                         
                         
                         
                         
                         

__________

* Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці.

** Зазначається найменування підприємства.

*** Зазначається код за ЄДРПОУ підприємства.

Додаток 4
до Зведеної заявки-розрахунку

Рядок 4 Заявки-розрахунку (АІ ВП - виноробна продукція імпортного виробництва)

Кратність 60 (шт.)

Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції, грн  Разом по
______________
області 
Найменування підприємства та код за ЄДРПОУ 
**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 
                         
                         
                         
                         
                         

__________

* Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці.

** Зазначається найменування підприємства.

*** Зазначається код за ЄДРПОУ підприємства.

Додаток 5
до Зведеної заявки-розрахунку

Рядки 5, 6 Заявок-розрахунків

Кратність 240 (шт.)

Код адміністративно-територіальної одиниці  Найменування підприємства та код за ЄДРПОУ  Тютюнові вироби вітчизняного виробництва з фільтром (ТВ ЗФ)  Тютюнові вироби вітчизняного виробництва без фільтра (ТВ БФ)  Усього 
  Усього по області 
х         
х         
х         
х         

Додаток 6
до Зведеної заявки-розрахунку

Рядки 7, 8 Заявок-розрахунків

Кратність 240 (шт.)

Код адміністративно-територіальної одиниці  Найменування підприємства та код за ЄДРПОУ  Тютюнові вироби імпортного виробництва з фільтром (ТІ ЗФ)  Тютюнові вироби імпортного виробництва без фільтра (ТІ БФ)  Усього 
  Усього по області 
х         
х         
х         
х         

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04 лютого 2014 року N 115

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата,
штамп ГУ Міндоходів України) 
 
  Головне управління Міндоходів України
в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 

Заявка-розрахунок
на придбання марок акцизного податку
для маркування алкогольних напоїв

реєстраційний N ____ від "___" ____________ 20__ року

Форма А

Платник акцизного податку - покупець марок акцизного податку

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків ___________________

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

1. Просить продати марки акцизного податку

N з/п  Тип марки акцизного податку (АВ ЛГП, АВ ВП, АІ ЛГП, АІ ВП)  Сума акцизного податку, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн  Кількість марок акцизного податку, шт.  Для маркування алкогольних напоїв 
код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД  ставки акцизного податку на одиницю товару, грн  місткість тари, л  міцність, об. %  сума акцизного податку, грн 
10 
                   
                   
                   
                   
Усього    х  х  х  х  х   

Алкогольні напої імпортного виробництва будуть закуплені за контрактом (договором) від ___.___.20__ N____ з контрагентом

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування)

__________________________________________________________________ та ввезені через пункт перетину митного кордону України

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування)

____________________________________________________________________________________________________________________

Плату за марки акцизного податку в сумі __________ грн внесено відповідно до платіжних документів: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

З правилами зберігання марок акцизного податку, маркування і реалізації алкогольних напоїв ознайомлені:

Керівник  ___________
(підпис) 
_______________________________
(прізвище та ініціали) 
Головний бухгалтер  ___________
(підпис) 
_______________________________
(прізвище та ініціали) 
М.П.     

2. Пакет документів та Заявку-розрахунок перевірено

Акцизний податок у сумі __________________________________________________________________________________________ грн

(словами)

відповідно до довідок про сплату акцизного податку, виданих _____________________________________________________________

(найменування органу доходів і зборів)

________________________________ від ___.___.20__ N _____; від ___.___.20__ N ____;

від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____, перераховано до бюджету.

Начальник (заступник начальника) управління (відділу) Головного управління Міндоходів України

в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)
 
__________
(підпис)
 
___________________
(прізвище та ініціали)
 
"___" ____________ 20__ року
 

 

 

ДО ВИДАЧІ:

Начальник (заступник начальника) Головного управління Міндоходів України

в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 
__________
(підпис) 
___________________
(прізвище та ініціали) 
"___" ____________ 20__ року     
М.П.     

Доплату акцизного податку (у разі необхідності) у сумі

_______________________________________________________________________________________________________________ грн

(словами)

перераховано до _________________________________________________________________________________________________

(орган Державної казначейської служби України)

платіжними документами: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____;

від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

Начальник (заступник начальника) управління (відділу) Головного управління Міндоходів України в

_________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 
__________
(підпис) 
___________________
(прізвище та ініціали) 

Начальник (заступник начальника) Головного управління Міндоходів України в

_________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 
__________
(підпис) 
___________________
(прізвище та ініціали) 
"___" ____________ 20__ року     
М.П.     

3. Видано марок акцизного податку*

N з/п  Тип марки акцизного податку (АВ ЛГП, АВ ВП, АІ ЛГП, АІ ВП)  Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн  Серії  Номери  Кількість марок акцизного податку, шт. 
початковий  кінцевий 
             
             
             
             
             
Усього   
На вартість, грн   

__________

* Розділ 3 Заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного податку.

Матеріально відповідальна особа
за зберігання та продаж марок
акцизного податку 
   
_________________________________
(посада) 
____________
(підпис) 
____________________
(прізвище та ініціали) 
"___" ____________ 20__ року     

Отримано відповідно до довіреності від ___.___.20__ серія _____ N ____, виданої

____________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує марки акцизного податку)

___________________, зазначені марки акцизного податку в кількості ___________ штук.

"___" ____________ 20__ року

Особа, яка отримує марки
акцизного податку 

____________
(підпис) 

____________________
(прізвище та ініціали) 

Начальник (заступник начальника) Головного управління Міндоходів України

в _________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 
__________
(підпис) 
___________________
(прізвище та ініціали) 
М.П.     

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата,
штамп ГУ Міндоходів України) 
 
  Головне управління Міндоходів України
в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 

Заявка-розрахунок
на придбання марок акцизного податку
для маркування тютюнових виробів

реєстраційний N ____ від "___" ____________ 20__ року

Форма Т

Платник акцизного податку - покупець марок акцизного податку

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків ___________________

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

1. Просить продати марки акцизного податку

N з/п  Тип марки акцизного податку (ТВ ЗФ, ТВ БФ, ТІ ЗФ, ТІ БФ)  Кількість марок акцизного податку, шт.  Для маркування тютюнових виробів 
код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД  власна назва  кількість штук в одній пачці  кількість пачок, шт.  максимальна роздрібна ціна без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку, грн  сума акцизного податку 
за специфічними ставками, грн  за адвалорними ставками у відсотках  мінімальне акцизне податкове зобов'язання, грн  до сплати, грн 
10  11  12  13 
                         
                         
                         
                         
Усього                       
Доплата акцизного податку (у разі необхідності) 
                         
                         
                         
                         
Усього    х  х  х  х    х         

Тютюнові вироби імпортного виробництва будуть закуплені за контрактом (договором) від ___.___.20__ N ____ з контрагентом

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування)

___________________________________________________________________та ввезені через пункт перетину митного кордону України

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування)

Плату за марки акцизного податку в сумі ___________________ грн внесено відповідно до платіжних документів: від __.__.20__ N ___; від __.__.20__ N ___; від __.__.20__ N ____.

З правилами зберігання марок акцизного податку, маркування і реалізації тютюнових виробів ознайомлені:

Керівник  ______________
(підпис) 
__________________________
(прізвище та ініціали) 
Головний бухгалтер  ______________
(підпис) 
__________________________
(прізвище та ініціали) 
М.П.     

2. Пакет документів та Заявку-розрахунок перевірено

Акцизний податок у сумі __________________________________________________________________________________________ грн

(словами)

перераховано до ___________________________________________________________________________________________________

(орган Державної казначейської служби України)

платіжними документами: від __.__.20__ N __; від __.__.20__ N __; від __.__.20__ N ___;

від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

Начальник (заступник начальника) Головного управління Міндоходів України

в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)
 
__________
(підпис)
 
___________________
(прізвище та ініціали)
 
"___" ____________ 20__ року
 

 

 

ДО ВИДАЧІ:

Начальник (заступник начальника) Головного управління Міндоходів України

в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)
 
__________
(підпис)
 
___________________
(прізвище та ініціали)
 
"___" ____________ 20__ року
 

 

 
М.П.
 

 

 

Доплату акцизного податку (у разі необхідності) у сумі

_______________________________________________________________________________________________________________ грн

(словами)

перераховано ______________________________________________________________________________________________________

(орган Державної казначейської служби України)

платіжними документами: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____;

від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

Начальник (заступник начальника) управління (відділу) Головного управління Міндоходів України

в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 
__________
(підпис) 
___________________
(прізвище та ініціали) 
"___" ____________ 20__ року     

Начальник (заступник начальника) Головного управління Міндоходів України

в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 
__________
(підпис) 
___________________
(прізвище та ініціали) 
"___" ____________ 20__ року     
М.П.     

3. Видано марки акцизного податку*

N з/п  Тип марки акцизного податку (ТВ ЗФ, ТВ БФ, ТІ ЗФ, ТІ БФ)  Серії  Номери  Кількість марок акцизного податку, шт. 
початковий  кінцевий 
           
           
           
           
           
Усього   
На вартість, грн   

__________

* Розділ 3 Заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного податку.

Матеріально відповідальна особа
за зберігання та продаж марок
акцизного податку 
   
_________________________________
(посада) 
____________
(підпис) 
____________________
(прізвище та ініціали) 
"___" ____________ 20__ року     

Отримано відповідно до довіреності від ___.___.20__ серія _____ N ____, виданої ____________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує марки акцизного податку)

_____________________, зазначені марки акцизного податку в кількості __________ штук.

"___" ____________ 20__ року

Особа, яка отримує марки
акцизного податку 

____________
(підпис) 

____________________
(прізвище та ініціали) 

Начальник (заступник начальника) Головного управління Міндоходів України

в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 
__________
(підпис) 
___________________
(прізвище та ініціали) 
М.П.     

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата,
штамп ГУ Міндоходів України) 
 
  Головне управління Міндоходів України
в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 

Від платника акцизного податку - покупця марок акцизного податку

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків ___________________

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Звіт
про використання марок акцизного податку

за ________________ 20__ року*
(місяць)

N з/п  Тип марки акцизного податку (АВ ЛГП, АВ ВП, АІ ЛГП, АІ ВП, ТВ ЗФ, ТВ БФ, ТІ ЗФ, ТІ БФ)  Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн  Залишок марок акцизного податку на початок звітного місяця, шт.  Отримано марок акцизного податку у звітному місяці, шт.  Використано марок акцизного податку у звітному місяці  Марки, повернуті продавцю для знищення, шт.  Марки, повернуті продавцю, придатні для подальшого використання, шт.  Залишок марок акцизного податку на кінець звітного місяця, шт. 
для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів  серії  номери  кількість марок акцизного податку, шт.  у тому числі пошкоджені в процесі виробництва та не підлягають поверненню, шт. 
код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД  місткість тари (для алкогольних напоїв), л  міцність (для алкогольних напоїв), об. %  початковий  кінцевий 
10  11  12  13  14  15  16  17 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Усього               

__________

* Подається виробником (імпортером) щомісяця 5 числа місяця, наступного за звітним, на паперових носіях та в електронному вигляді.

Керівник  ____________
(підпис) 
____________________________
(прізвище та ініціали) 
Головний бухгалтер  ____________
(підпис) 
____________________________
(прізвище та ініціали) 
М.П.     

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Журнал
реєстрації імпортера (замовника)
алкогольних напоїв, тютюнових виробів

N з/п  Найменування (П.І.Б.) імпортера (замовника)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Місцезнаходження (місце проживання) 

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Журнал
обліку видачі марок акцизного податку для маркування
алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

N з/п  Дата видачі марок акцизного податку  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця), код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-розрахунку в органах доходів і зборів  Тип марки акцизного податку (АВ ЛГП, АВ ВП)  Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн  Видано марок акцизного податку  Код та опис товару згідно з УКТ ЗЕД  Сума плати за видані марки акцизного податку  Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку  Довідка органу доходів і зборів про сплату акцизного податку  Марки акцизного податку видано за довіреністю (дата, серія, N), П.І.Б. одержувача (покупця) марок акцизного податку  Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку 
серії  номери  кількість, шт.  N, дата  сума сплаченого акцизного податку при отриманні марок акцизного податку 
початковий  кінцевий 
10  11  12  13  14  15  16  17 

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Журнал
обліку видачі марок акцизного податку для маркування
алкогольних напоїв імпортного виробництва

N з/п  Дата видачі марок акцизного податку  Найменування (П. І. Б.) імпортера (замовника), код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-розрахунку в органі доходів і зборів  Контракт (договір) (дата, N, найменування нерезидента)  Тип марки акцизного податку (АІ ЛГП, АІ ВП)  Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн  Видано марок акцизного податку  Сплачено акцизного податку  Код та опис товару згідно з УКТ ЗЕД  Сума плати за видані марки акцизного податку  Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку  Марки акцизного податку видано за довіреністю (дата, серія, N), П.І.Б. одержувача (покупця) марок акцизного податку  Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку 
серії  номери  кількість, шт.  при отриманні марок акцизного податку, грн  номер, дата платіжного документа, що підтверджує сплату акцизного податку 
початковий  кінцевий 
10  11  12  13  14  15  16  17  18 

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Журнал
обліку видачі марок акцизного податку для маркування
тютюнових виробів вітчизняного виробництва

N з/п  Дата видачі марок акцизного податку  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця), код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вхідний номер і дата реєстрації Заявки- розрахунку в органі доходів і зборів  Тип марки акцизного податку (ТВ ЗФ, ТВ БФ)  Видано марок акцизного податку  Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку  Марки видано за довіреністю (дата, серія, N), П.І.Б. одержувача (покупця) марок  Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку 
серії  номери  кількість, шт. 
початковий  кінцевий 
10  11  12 

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Журнал
обліку видачі марок акцизного податку для маркування
тютюнових виробів імпортного виробництва

N з/п  Дата видачі марок акцизного податку  Найменування (П.І.Б.) імпортера (замовника), код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Контракт (договір) (дата, N, найменування нерезидента)  Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-розрахунку в органі доходів і зборів  Тип марки акцизного податку (ТІ ЗФ, ТІ БФ)  Видано марок акцизного податку  Сплачено акцизного податку  Сума плати за видані марки акцизного податку  Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку  Марки акцизного податку видано за довіреністю (дата, серія, N), П.І.Б. одержувача (покупця) марок  Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку 
серії  номери  кількість, шт.  при отриманні марок акцизного податку, грн  номер, дата платіжного документа, що підтверджує сплату акцизного податку 
початковий  кінцевий 
10  11  12  13  14  15  16 

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата,
штамп ГУ Міндоходів України) 
 
  Головне управління Міндоходів України
в ________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця) 

Від платника акцизного податку - покупця марок акцизного податку

____________________________________________________________________________________________________________________

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________________________________________

банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків ___________________

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Реєстр
повернутих марок акцизного податку

від "___" ____________ 20__ року N ____*

Індекс адміністративно- територіальної одиниці  Тип марки акцизного податку (АВ ЛГП, АВ ВП, АІ ЛГП, АІ ВП, ТВ ЗФ, ТВ БФ, ТІ ЗФ, ТІ БФ)  Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн  Місяць/рік, у якому вироблено марку (для алкогольних напоїв), рік/квартал (для тютюнових виробів)  Серії  Номери  Кількість, шт. 
початковий  кінцевий 
               
               
               
               
Разом   

__________

* Подається виробником (імпортером) на паперових носіях та в електронному вигляді.

Керівник  ____________
(підпис) 
______________________________
(прізвище та ініціали) 
Головний бухгалтер  ____________
(підпис) 
______________________________
(прізвище та ініціали) 
М.П.     

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
04.02.2014 N 115

Звіт
про рух та залишки марок акцизного податку
для маркування алкогольних напоїв та
тютюнових виробів станом
на ___.___.20__ року*

Код  Назва адміністративно- територіальної одиниці  Замовлено марок акцизного податку на звітний період, шт.  Залишок марок акцизного податку станом на 01 січня 20__ року, шт. 
АН  ТВ  АН  ТВ 
вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні 
ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ  ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ 
10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Автономна Республіка Крим                                 
Вінницька область                                 
Волинська                                 
Дніпропетровська                                 
Донецька                                 
Житомирська                                 
Закарпатська                                 
Запорізька                                 
Івано-Франківська                                 
10  Київська                                 
11  Кіровоградська                                 
12  Луганська                                 
13  Львівська                                 
14  Миколаївська                                 
15  Одеська                                 
16  Полтавська                                 
17  Рівненська                                 
18  Сумська                                 
19  Тернопільська                                 
20  Харківська                                 
21  Херсонська                                 
22  Хмельницька                                 
23  Черкаська                                 
24  Чернівецька                                 
25  Чернігівська                                 
26  м. Київ                                 
27  м. Севастополь                                 
Усього 

__________

* Звіт подається Головним управлінням Міндоходів України щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним.

Отримано марок акцизного податку, шт.  Реалізовано марок акцизного податку, шт. 
від виробника марок акцизного податку  у результаті перерозподілу 
АН  ТВ  АН  ТВ  АН  ТВ 
вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні  імпортні  імпортні  вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні 
ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

Передано марок акцизного податку продавцям в інших адміністративно-територіальних одиницях у результаті перерозподілу, шт.  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт. 
АН  ТВ  АН  ТВ 
імпортні  імпортні  вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні 
ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ 
39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт. 
АН  ТВ  АН  ТВ 
вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні 
ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ  ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ 
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Залишок марок акцизного податку на звітну дату для маркування, шт.  Прийнято від покупців пошкоджених марок, які підлягають утилізації, шт. 
АН  ТВ  АН  ТВ 
вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні  вітчизняні  імпортні 
ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ  ЛГП  ВП  ЛГП  ВП  ЗФ  БФ  ЗФ  БФ 
67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

В.о. директора Департаменту контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Міністерства
доходів і зборів України О.В. Грєчішкін

Розшифровка Звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів АВ ЛГП - Алкогольні напої вітчизняного виробництва (лікеро-горілчана продукція)

Код адміністративно- територіальної одиниці  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вид продукції (ЛГП)  Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн  Замовлено марок на звітний період, шт.  Залишок марок на початок року, шт.  Отримано марок у звітному періоді, шт.  Реалізовано  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт.  Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Залишок марок на звітну дату, шт. 
кількість марок, шт.  код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД  місткість тари, л  міцність продукції, об. %  ставка акцизного податку згідно з чинним законодавством, грн 
10  11  12  13  14  15  16  17  18 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Усього по області                               

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Розшифровка Звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів АВ ВП - Алкогольні напої вітчизняного виробництва (виноробна продукція)

Код адміністративно- територіальної одиниці  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вид продукції (ВП)  Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн  Замовлено марок на звітний період, шт.  Залишок марок на початок року, шт.  Отримано марок у звітному періоді, шт.  Реалізовано  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт.  Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Залишок марок на звітну дату, шт. 
кількість марок, шт.  код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД  місткість тари, л  міцність продукції, об. %  ставка акцизного податку згідно з чинним законодавством, грн 
10  11  12  13  14  15  16  17  18 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Усього по області                                 

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Розшифровка Звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів АІ ЛГП - Алкогольні напої імпортного виробництва (лікеро-горілчана продукція)

Код адміністративно- територіальної одиниці  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вид продукції (ЛГП)  Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн  Замовлено марок на звітний період, шт.  Залишок марок на початок року, шт.  Отримано марок у звітному періоді, шт.  Реалізовано  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт.  Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Залишок марок на звітну дату, шт. 
кількість марок, шт.  код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД  місткість тари, л  міцність продукції, об. %  ставка акцизного податку згідно з чинним законодавством, грн 
10  11  12  13  14  15  16  17  18 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Усього по області                                 

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Розшифровка Звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів АІ ВП - Алкогольні напої імпортного виробництва (виноробна продукція)

Код адміністративно- територіальної одиниці  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вид продукції (ВП)  Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн  Замовлено марок на звітний період, шт.  Залишок марок на початок року, шт.  Отримано марок у звітному періоді, шт.  Реалізовано  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт.  Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною ставок акцизного податку або дизайну акцизних марок, шт.  Залишок марок на звітну дату, шт. 
кількість марок, шт.  код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД  місткість тари, л  міцність продукції, об. %  ставка акцизного податку згідно з чинним законодавством, грн 
10  11  12  13  14  15  16  17  18 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Усього по області                                 

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Розшифровка Звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів ТВ ЗФ - Тютюнові вироби вітчизняного виробництва (з фільтром)

Код адміністративно- територіальної одиниці  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вид продукції (ТВ ЗФ)  Замовлено марок на звітний період, шт.  Залишок марок на початок року, шт.  Отримано марок у звітному періоді, шт.  Реалізовано  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт.  Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною дизайну акцизних марок, шт.  Залишок марок на звітну дату, шт. 
кількість марок, шт.  код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД 
10  11  12  13  14 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Усього по області                         

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Розшифровка Звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів ТВ БФ - Тютюнові вироби вітчизняного виробництва (без фільтра)

Код адміністративно-територіальної одиниці  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вид продукції (ТВ БФ)  Замовлено марок на звітний період, шт.  Залишок марок на початок року, шт.  Отримано марок у звітному періоді, шт.  Реалізовано  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт.  Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною дизайну акцизних марок, шт.  Залишок марок на звітну дату, шт. 
кількість марок, шт.  код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД 
10  11  12  13  14 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Усього по області                         

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Розшифровка Звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів ТІ ЗФ - Тютюнові вироби імпортного виробництва (з фільтром)

Код адміністративно- територіальної одиниці  Найменування (П.І.Б.) одержувача (покупця)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вид продукції (ТІ ЗФ)  Замовлено марок на звітний період, шт.  Залишок марок на початок року, шт.  Отримано марок у звітному періоді, шт.  Реалізовано  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт.  Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною дизайну акцизних марок, шт.  Залишок марок на звітну дату, шт. 
кількість марок, шт.  код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД 
10  11  12  13  14 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Усього по області                         

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.

Розшифровка Звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів ТІ БФ - Тютюнові вироби імпортного виробництва (без фільтра)

Код адміністративно- територіальної одиниці  Найменування (П. І. Б.) одержувача (покупця)  Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)  Вид продукції (ТІ БФ)  Замовлено марок на звітний період, шт.  Залишок марок на початок року, шт.  Отримано марок у звітному періоді, шт.  Реалізовано  Прийнято від покупців марок, придатних для подальшої реалізації, шт.  Прийнято від покупців марок, не використаних у зв'язку зі зміною дизайну акцизних марок, шт.  Знищено акцизних марок, не використаних у зв'язку зі зміною дизайну акцизних марок, шт.  Залишок марок на звітну дату, шт. 
кількість марок, шт.  код товару згідно з УКТ ЗЕД  опис товару згідно з УКТ ЗЕД 
10  11  12  13  14 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Усього по області                       

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів України і мають відмітку у паспорті.