Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.12.2013 N 810

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2014 р. за N 212/24989

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 897 від 20.10.20
15)

Про затвердження форми
Податкової декларації про результати
спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи та Порядку
ведення обліку результатів спільної діяльності
на території України без створення юридичної особи

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II та пункту 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (далі - Податкова декларація);

Порядок ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надання Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) затвердженої форми Податкової декларації і алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання та автоматизованої обробки Податкової декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.

Міністр О.В. Клименко

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
16.12.2013 N 810

Податкова декларація
про результати спільної діяльності на території
України без створення юридичної особи

(Декларація та додатки до неї)

З Податковою декларацією про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Додатки) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2014 р.", папка "Звітність за I квартал 2014 р.".

Директор Департаменту координації нормотворчої та
методологічної роботи з питань оподаткування Н.Є. Привалова

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
16.12.2013 N 810

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2014 р. за N 212/24989

Порядок
ведення обліку результатів спільної діяльності
на території України без створення юридичної особи

1. Цей Порядок розроблено згідно з пунктом 153.14 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності (далі - уповноважений платник).

3. Цей Порядок застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на території України або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу ІІІ Кодексу.

Якщо договір про спільну діяльність укладено між платником (платниками) податку на прибуток підприємств (далі - податок) та особою (особами), що не є платником (платниками) податку, то уповноваженим платником у частині ведення обліку може бути виключно особа, що є платником податку.

4. Якщо уповноважений платник здійснює на користь нерезидента - учасника договору про спільну діяльність виплату доходу з джерела його походженння з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення спільної діяльності на території України (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться у національній валюті), то цей платник зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі, встановленому Кодексом.

5. У разі коли основні засоби платника податку - учасника спільної діяльності використовуються як у власній господарській діяльності, так і в спільній діяльності, частина амортизаційних відрахувань за цими основними засобами відображається у Податковій декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та у відповідному додатку до неї в сумі, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду за цими засобами, як сума доходів, отриманих від спільної діяльності, відноситься до загальної суми таких доходів.

6. Розподіл витрат платника податку - учасника спільної діяльності, які включаються до складу витрат та одночасно пов'язані як з власною господарською діяльністю такого платника, так і зі спільною діяльністю, відбувається аналогічно до вимог пункту 5 цього Порядку.

Директор Департаменту координації нормотворчої та
методологічної роботи з питань оподаткування Н.Є. Привалова