МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.12.2013 N 803

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2014 р. за N 16/24793

Про затвердження форм Звіту про рух товарів
у магазині безмитної торгівлі та Звіту про товари,
поставлені, реалізовані та не реалізовані
на повітряному (водному або залізничному)
транспортному засобі

Відповідно до статей 143 і 422 Митного кодексу України та з метою забезпечення подання утримувачами магазинів безмитної торгівлі відповідної звітності про рух товарів у магазині безмитної торгівлі та звіту про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному (водному або залізничному) транспортному засобі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про рух товарів у магазині безмитної торгівлі;

З формою Звіту про рух товарів у магазині безмитної торгівлі можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2014 р.", папка "Звітність за I квартал 2014 р.".

форму Звіту про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному (водному або залізничному) транспортному засобі.

З формою Звіту про товари, поставлені, реалізовані та не реалізовані на повітряному (водному або залізничному) транспортному засобі можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2014 р.", папка "Звітність за I квартал 2014 р.".

2. Установити, що Звіт про рух товарів у магазині безмитної торгівлі подається щокварталу протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 31 липня 2003 року N 512 "Про затвердження форми звіту про рух товарів у магазині безмитної торгівлі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2003 року за N 702/8023.

4. Департаменту митної справи (Дороховський О.М.) та Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Дериволкова С.Д.

Міністр О.В. Клименко