Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 листопада 2000 р. N 1719
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 93 від 11 лютого 2016
р.)

Про запровадження ліцензії єдиного зразка
для певних видів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 86 від 09.02.20
11
N 955 від 25.12.20
13 )

Відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити зразок бланка ліцензії єдиного зразка та його опис, що додаються.

2. Установити, що замовлення бланків ліцензії єдиного зразка, їх постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання таких бланків здійснюється Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 955 від 25.12.2013 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 955 від 25.12.2013 )

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2000 р. N 1719

Зразок

              ГЕРБ УКРАЇНИ

Серія _____ N ______


ЛІЦЕНЗІЯ


__________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)

__________________________________________________________________
(вид господарської діяльності (в повному обсязі або частково),

__________________________________________________________________
на право провадження якого видається ліцензія)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові

__________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця)


Ідентифікаційний код юридичної особи
або реєстраційний номер облікової
картки платника податків ___________________________

Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи -
підприємця ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наявність додатка
(із зазначенням кількості сторінок) ______________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _______ N ____

Строк дії ліцензії з ______________ по _____________

_____________________ ________________________ _________________
(посада особи, яка (прізвище та ініціали) (підпис)
підписала ліцензію)

Дата видачі ліцензії _____________

МП

( Зразок бланка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 25.12.2013 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2000 р. N 1719

Опис
бланка ліцензії єдиного зразка

( Абзац перший виключено на підставі Постанови КМ N 955 від 25.12.2013 )

Бланк виготовляється на папері щільністю не менш як 100 г/кв. м +(-) 5 відсотків, розміром 297 х 210 мм з нефіксованим водяним знаком.

Бланк з обох боків видруковано способом офсетного друку: з лицьового боку в чотири фарби, із зворотного - в дві фарби, має захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.

З лицьового боку бланка по периметру на відстані 6 мм від краю розміщується рамка заввишки 17 мм, всередині верхньої частини якої розміщується зображення малого Державного Герба України.

По зовнішньому периметру рамки надруковано мікротекст в негативному зображенні "УКРАЇНА" літерами заввишки 0,35 мм, а по внутрішньому - мікротекст у позитивному зображенні "ЛІЦЕНЗІЯ" літерами заввишки 0,25 мм.

На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видруковано сітку, яка створює фон бланка. У центрі контурне зображення сітки поступово переходить з одного кольору в інший. Під впливом ультрафіолетового проміння сітка та рамка набувають зеленого свічення в середній частині бланка.

У лівому верхньому кутку лицьового боку бланка надруковано слово "Серія" та 2 літери, що її позначають, а в правому - шестизначний номер. Номер надруковано чорною фарбою, що відбивається на зворотний бік червоним кольором. Між серією та номером надруковано слово "ЛІЦЕНЗІЯ".

( Абзац восьмий виключено на підставі Постанови КМ N 86 від 09.02.2011 )

Всередині бланка невидимою при денному світлі фарбою надруковано слово "ЛІЦЕНЗІЯ" та контурне зображення території України, які набувають зеленого свічення під впливом ультрафіолетового проміння.

Із зворотного боку бланка по периметру надруковано рамку заввишки 7 мм. На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видруковано сітку. У нижній частині бланка термофарбою виконано приховане зображення слова "ДІЙСНА", яке з'являється під час нагрівання фарби до температури понад 35 град. C.