Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.11.2013 N 717

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2013 р. за N 2134/24666

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 911 від 21.10.20
15)

Про затвердження Порядку формування
Реєстру великих платників податків

Відповідно до пункту 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування Реєстру великих платників податків, що додається.

2. Координаційно-моніторинговому департаменту (Санжаревська І.С.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О.В. Клименко

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
27.11.2013 N 717

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2013 р. за N 2134/24666

Порядок
формування Реєстру великих платників податків

I. Загальні положення

1.1. Формування та затвердження Реєстру великих платників податків (далі - Реєстр ВПП) здійснюються Міністерством доходів і зборів України (далі - Міндоходів України) щороку.

1.2. До Реєстру ВПП включаються платники податків, які відповідають критеріям великого платника податків, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1.3. У разі включення платника податків до Реєстру ВПП на нього поширюються особливості, визначені Кодексом для великих платників податків.

II. Відбір платників податків, формування
та затвердження Реєстру ВПП

2.1. Відбір платників податків для включення до Реєстру ВПП на наступний календарний рік здійснюється структурним підрозділом Міндоходів України, за яким закріплено функції моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, на підставі аналізу інформації:

1) про сумарні обсяги доходів від усіх видів діяльності платника податків за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року (надається структурним підрозділом Міндоходів України, за яким закріплено функції організації робіт з приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності);

2) про суми сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року (надається структурним підрозділом Міндоходів України, за яким закріплено функції організації роботи з ведення обліку доходів і зборів).

2.2. Інформація, визначена у підпунктах 1, 2 пункту 2.1 цього розділу, надається підрозділу Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, до 27 серпня поточного року.

2.3. За результатами аналізу структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, формує переліки великих платників податків, які до 4 вересня поточного року направляються до головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників (далі - Центральний офіс).

2.4. Головні управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центральний офіс аналізують отримані переліки великих платників податків та до 11 вересня поточного року подають до Міндоходів України засобами електронного зв'язку обґрунтовані пропозиції щодо включення/виключення до/з переліків великих платників податків.

2.5. Структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, розглядає надані пропозиції та формує Реєстр ВПП на наступний календарний рік за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.6. Реєстр ВПП на наступний календарний рік до 27 вересня поточного року затверджується наказом Міндоходів України, який надсилається до головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центрального офісу та не пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному веб-порталі Міндоходів України.

III. Дії контролюючих органів та платників
податків після затвердження Реєстру ВПП

3.1. Структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, до 15 жовтня поточного року надсилає (поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення) кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП, повідомлення про включення такого платника податків до Реєстру ВПП на наступний рік за формою N 1-ВПП (додаток 2).

3.2. Головні управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центральний офіс:

1) після отримання Реєстру ВПП проводять роз'яснювальну роботу з великими платниками податків, які не перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, щодо виконання вимог Кодексу в частині обов'язковості переведення на облік до таких контролюючих органів, порядку такого переведення та забезпечують взяття на облік/зняття з обліку платників податків у відповідних контролюючих органах;

2) до 20 листопада поточного року інформують засобами електронного зв'язку структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, про подання/неподання заяв про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних контролюючих органах платниками податків, яких включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік;

3) до 3 січня року, на який сформовано Реєстр ВПП, інформують засобами електронного зв'язку структурний підрозділ Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, про зняття з обліку/взяття на облік у відповідних контролюючих органах платників податків, яких включено/не включено до Реєстру ВПП.

3.3. Великі платники податків, які не обліковуються в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, самостійно визначають нове основне місце обліку шляхом подання до обраного відповідного контролюючого органу заяви за формою N 1-ОПП не пізніше 15 листопада поточного року.

3.4. Щодо великих платників податків, які самостійно не визначилися з вибором контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, та не подали до самостійно обраного відповідного контролюючого органу заяви за формою N 1-ОПП у визначений пунктом 3.3 цього розділу термін, Міндоходів України має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган.

Рішення Міндоходів України про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган надсилаються (поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення) великим платникам податків, які не подали у встановлені терміни заяву про взяття на облік до відповідного контролюючого органу, за формою N 2-ВПП (додаток 3).

3.5. Міндоходів України має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення на обслуговування до контролюючих органів за їх місцезнаходженням тих платників податків, які не включені до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, і які самостійно не перейшли на облік до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням (крім випадків, коли стосовно платника податків прийнято рішення про припинення).

IV. Внесення змін до Реєстру ВПП

4.1. Протягом календарного року, на який сформовано Реєстр ВПП, до зазначеного Реєстру можуть бути внесені зміни:

1) якщо платник податків у наступних після затвердження Реєстру ВПП податкових періодах досяг критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (у тому числі за рахунок подання уточнюючих декларацій (розрахунків) або за результатами перевірок, проведених контролюючими органами);

2) у разі припинення юридичної особи.

4.2. Внесення змін до Реєстру ВПП оформляється наказом Міндоходів України, проект якого готується структурним підрозділом Міндоходів України, за яким закріплено функцію моніторингу ефективності супроводження великих платників податків, на підставі відповідних подань начальників (перших заступників начальників) головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центрального офісу.

Директор Координаційно-моніторингового
департаменту І.С. Санжаревська

Додаток 1
до Порядку формування
Реєстру великих платників податків
(пункт 2.5)

Реєстр
великих платників податків
на ___ рік

N з/п  Код за ЄДРПОУ платника податків  Найменування платника податків 

Додаток 2
до Порядку формування
Реєстру великих платників податків
(пункт 3.1)

Повідомлення
про включення до Реєстру великих платників податків
(Форма N 1-ВПП)

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Порядку формування
Реєстру великих платників податків
(пункт 3.4)

Рішення
про зміну основного місця обліку та переведення на облік
у контролюючий орган, що здійснює супроводження
великих платників податків, чи інший контролюючий орган
(Форма N 2-ВПП)

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".