Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2006 р. N 187
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких категорій
громадян структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних
у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчими органами міських рад

( Назва Постанови із змінами,
внесеними згідно з
Постановою КМ
N 871 від 27.11.2013 )

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 617 від 09.07.20
08
N 1097 від 01.12.20
10
N 252 від 17.03.20
11
N 5 від 11.01.20
12
N 35 від 25.01.20
12
N 1088 від 28.11.20
12
N 871 від 27.11.20
13 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 187

Порядок
забезпечення санаторно-курортними путівками
деяких категорій громадян структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчими органами міських рад

( У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словами
"Міністерство соціальної політики" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 252
від 17.03.2011 )

( У тексті Порядку слова "Міністерство соціальної політики" у
всіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з
Постановою КМ N 5 від 11.01.2012 )

( У назві і тексті Порядку слова "органи праці та
соціального захисту населення" в усіх відмінках
замінено словами "структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчі органи міських рад" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ
N 871 від 27.11.2013 )

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад санаторно-курортними путівками (далі - путівками) до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ), та військовослужбовців і членів їх сімей та осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (крім військовослужбовців строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") ( 3551-12 ). ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 617 від 09.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1097 від 01.12.2010; в редакції Постанови КМ N 252 від 17.03.2011 )

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад забезпечують за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів:

інвалідів усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) та "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам; ( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 252 від 17.03.2011 )

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) і "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), та інвалідів у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. ( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 252 від 17.03.2011 )

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого придбані за рахунок коштів державного бюджету. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013 ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, повинні за зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських рад для санаторно-курортного лікування. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

( Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських рад на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також члени їх сімей одержують путівки в поліклініці або за місцем останньої роботи.

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, інвалідів, що навчаються на денному відділенні у навчальних закладах, путівками забезпечують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад відповідно до цього Порядку. ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013 )

Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

4. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками ветеранів війни на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними путівками - інвалідів, ветеранів війни із захворюванням на туберкульоз та дітей-інвалідів до досягнення 18-річного віку (згідно з медичними показаннями за наявності відповідних профільних санаторно-курортних бюджетних закладів).

5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок. Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою N 070/о.

6. Інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками позачергово щороку (із січня по грудень).

Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня). ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013 ) ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

7. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками щороку (із січня по грудень).

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками позачергово щороку (із січня до грудня). ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013 ) ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками один раз на два роки. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

9. Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості в міру надходження путівок.

10. Інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

I та II групи - до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 45 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок;

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок.

Особам, які супроводжують інвалідів I та II групи до санаторіїв спінального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 252 від 17.03.2011 )

11. Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, видається довідка про це лікувально-профілактичного закладу. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013 )

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

12. Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, можуть забезпечувати путівками структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад на загальних підставах у порядку черговості в міру надходження путівок.

Взяття на облік для забезпечення путівкою проводиться на підставі довідки, виданої Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про те, що інвалід не одержував у ньому санаторно-курортної путівки, та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.

13. Особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок надається згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. N 800 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 831).

Оздоровлення осіб, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

14. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських рад, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

15. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

16. Закупівля та забезпечення путівками здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету у державному бюджеті на поточний рік.

17. Закупівля санаторно-курортних путівок здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ). З метою недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець року у документації конкурсних торгів враховуються такі обставини: ( Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1088 від 28.11.2012 )

закупівля робіт і послуг здійснюється лише у межах коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, з урахуванням необхідності погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, та оплати сум, визначених договорами; ( Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 35 від 25.01.2012, N 1088 від 28.11.2012 )

сума, визначена в договорі, та зобов'язання замовника за договором може коригуватися у разі уточнення показників державного бюджету;

зобов'язання у замовника виникають лише з надходженням коштів на здійснення процедури закупівель на його реєстраційний рахунок;

за наявності коштів на реєстраційному рахунку постачальник зобов'язаний надати послуги (видати путівки) до закінчення календарного року (крім послуг, що надаються санаторіями спінального профілю за путівками з лікуванням строком на 45 днів). ( Абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1088 від 28.11.2012 )

Оплата послуг із санаторно-курортного лікування здійснюється відповідно до умов договорів шляхом перерахування коштів санаторно-курортним закладам. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013 )

18. У разі коли особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

19. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки для інвалідів війни та інвалідів, зазначених у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особам, зазначеним у статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1598), а грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартість самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям інвалідів відповідно до статті 29 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 358). ( Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 617 від 09.07.2008 )

20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснює Мінсоцполітики за пропозиціями Державної служби з питань інвалідів та ветеранів і керівників громадських організацій, статутна діяльність яких пов'язана з питаннями поліпшення соціального захисту ветеранів війни, які входять до складу Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни. ( Порядок доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 5 від 11.01.2012 )

20. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад подають щокварталу до 5 числа наступного місяця відповідно Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій звіт про чисельність осіб, які одержали санаторно-курортні путівки у звітному місяці, мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками. ( Абзац перший пункту 20 в редакції Постанови КМ N 871 від 27.11.2013 )

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній службі з питань інвалідів та ветеранів узагальнений звіт. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів подає щокварталу до 15 числа наступного місяця звіт Мінсоцполітики. ( Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 27.11.2013 )

Форма звітів затверджується Мінсоцполітики. ( Порядок доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012 )