ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо забезпечення вугіллям або торф'яними брикетами

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац четвертий підпункту "б" пункту 4 частини першої статті 89, перше речення абзацу першого частини другої і частину четверту статті 102 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) після слова "вугілля" доповнити словами "або торф’яного брикету".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 листопада 2013 року
N 688-VII