КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2010 р. N 1115
Київ

Про затвердження Порядку створення
штатних спортивних команд резервного спорту

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 760 від 17.10.20
13 )

Відповідно до статті 35 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок створення штатних спортивних команд резервного спорту, що додається.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади затвердити в установленому порядку до 1 травня 2011 р. нормативно-правові акти, що регламентують діяльність штатних спортивних команд резервного спорту.

3. Міністерству освіти і науки, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити створення штатних спортивних команд резервного спорту.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1115

Порядок
створення штатних спортивних
команд резервного спорту

1. Цей Порядок визначає механізм створення штатних спортивних команд резервного спорту з олімпійських видів спорту (далі - штатна команда).

2. Штатні команди створюються:

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - при структурних підрозділах з фізичної культури і спорту;

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки - при Комітеті з фізичного виховання та спорту МОН;

всеукраїнськими фізкультурно-спортивними товариствами - при центральних радах;

спортивними федераціями, що мають статус всеукраїнських.

3. Засновник штатної команди може створювати тільки одну команду чисельністю не більш як 40 осіб з урахуванням їх спортивних досягнень з пріоритетних в Україні олімпійських видів спорту, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом, та наявності фінансових ресурсів. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760 від 17.10.2013 )

4. Склад штатної команди формується засновником за погодженням з Мінмолодьспортом щороку на календарний рік з числа найбільш підготовлених спортсменів віком не старше 23 років, які включені до складу національних збірних команд:

з літніх олімпійських видів спорту - з 1 січня;

із зимових олімпійських видів спорту - з 1 червня. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760 від 17.10.2013 )

5. Вікові групи спортсменів-інструкторів штатної команди визначаються відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту.

6. Засновник укладає відповідно до законодавства із спортсменами-інструкторами, які включені до складу штатної команди, трудовий договір (контракт) на поточний рік.

7. Протягом року до складу штатної команди можуть вноситись у встановленому порядку зміни в разі:

невиконання спортсменами-інструкторами умов трудового договору (контракту);

досягнення у поточному році спортсменами, які не входять до складу штатної команди, високих спортивних результатів.

8. Оплата праці спортсменів-інструкторів штатної команди здійснюється:

структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - за рахунок коштів місцевих бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, виходячи з їх фінансових можливостей;

центральними радами всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств та спортивними федераціями, що мають статус всеукраїнських, - за рахунок власних коштів.

9. Оплата праці спортсменів-інструкторів штатної команди здійснюється відповідно до законодавства.

10. Особливості створення штатної команди при Комітеті з фізичного виховання та спорту МОН, а також її функціонування визначаються МОН за погодженням з Мінмолодьспортом з урахуванням вимог цього Порядку. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760 від 17.10.2013 )

11. Засновники сприяють створенню необхідних матеріально-технічних умов для спортсменів-інструкторів штатної команди, забезпеченню їх в установленому порядку відповідно до затверджених норм індивідуальним спортивним інвентарем та обладнанням, розв'язанню житлово-побутових проблем.