МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.04.2005 N 185

Про ліквідацію
ДП "Луганськвуглебудреструктуризація"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості
N 633 від 29.12.20
06
N 445 від 09.10.20
09
N 223 від 29.06.20
10

Наказами Міністерства енергетики та вугільної
промисловості
N 218 від 10.06.20
11
N 816 від 19.10.20
12
N 519 від 23.07.20
13 )

Відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності", на підставі рішення (пункт 2.2 протоколу N 2 від 15 лютого 2005 року) засідання галузевої комісії Міністерства палива та енергетики України наказую:

1. Ліквідувати ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" (код ЄДРПОУ 21796598), розташоване за адресою: 91022, м. Луганськ, вул. Радянська, 49.

2. Призначити головою ліквідаційної комісії ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" Карпову Валентину Байрамівну (ідентифікаційний номер [...]), звільнивши від виконання обов'язків голови ліквідаційної комісії цього підприємства Гришакова Михайла Борисовича (ідентифікаційний номер [...])". ( Пункт 2 в редакції Наказів Міністерства вугільної промисловості N 633 від 29.12.2006, N 445 від 09.10.2009, N 223 від 29.06.2010, Наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 218 від 10.06.2011, N 816 від 19.10.2012 )

3. Виконуючому обов'язки генерального директора ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" Денисову В.I.:

3.1. Узяти до уваги, що він буде звільнений від виконання обов'язків згідно з п. 1 статті 40 КЗпП України ( 322-08 ) в установленому порядку.

3.2. Гришакову М.Б. у триденний термін передати, а голові ліквідаційної комісії ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" Карповій В.Б. прийняти за актами приймання-передачі печатку, штамп та відповідну документацію ДП "Луганськвуглебудреструктуризація". ( Підпункт 3.2 пункту 3 в редакції Наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 218 від 10.06.2011, N 816 від 19.10.2012 )

4. Голові ліквідаційної комісії Карповій В.Б.: ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 445 від 09.10.2009, N 223 від 29.06.2010, Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 218 від 10.06.2011, N 816 від 19.10.2012 )

4.1. У тижневий термін повідомити Міненерговугілля України про персональний склад ліквідаційної комісії. ( Підпункт 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 218 від 10.06.2011 )

4.2. Письмово ознайомити виконуючого обов'язки генерального директора ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" Денисова В.I. з п. 3.2 цього наказу.

4.3. Працівників підприємства, не зайнятих у проведенні робіт з ліквідації, звільнити за п. 1 статті 40 КЗпП України ( 322-08 ) із забезпеченням додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

4.4. У триденний термін повідомити відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо ліквідації юридичної особи та подати йому в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

4.5. Не пізніше двох робочих днів з дати надходження до державного реєстратора документів, які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної особи щодо її ліквідації, повідомити державного реєстратора про персональний склад ліквідаційної комісії.

4.6. Відповідно до чинного законодавства опублікувати в спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства інформацію про його ліквідацію, порядок та термін заяви претензій кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.

4.7. У встановленому порядку провести інвентаризацію та оцінку наявного майна підприємства.

4.8. У встановленому порядку і терміни вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємства та виявлення вимог кредиторів.

4.9. Здійснити інші заходи, пов'язані з ліквідацією підприємства, передбачені статтями 60, 61 Господарського кодексу України ( 436-15 ) та статтями 110, 111, 112 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), в тому числі здійснити заходи з реалізації наявного майна підприємства.

4.10. Скласти ліквідаційний баланс та з висновками комісії подати його Міненерговугілля України на затвердження. ( Підпункт 4.10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 218 від 10.06.2011 )

4.11. Якщо вартості майна підприємства, що ліквідується, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, у місячний термін звернутися до господарського суді із заявою щодо порушення справи про банкрутство підприємства відповідно до ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити Міненерговугілля України. ( Підпункт 4.11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 218 від 10.06.2011 )

4.12. Надати Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами Міненерговугілля України інформацію про вилучення ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. ( Підпункт 4.12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 445 від 09.10.2009, N 223 від 29.06.2010, Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 218 від 10.06.2011 )

4.13. Ліквідацію підприємства здійснити у термін до 31.12.2013. ( Підпункт 4.13 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 445 від 09.10.2009, N 223 від 29.06.2010, Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 218 від 10.06.2011, N 816 від 19.10.2012, N 519 від 23.07.2013 )

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Тополова В.С.

Міністр I.Плачков