ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
24.04.2013 N 146

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 травня 2013 р. за N 769/23301

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного
банку України, що регулюють порядок переміщення
валютних цінностей через митний кордон України

Відповідно до пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці шостому пункту 4 глави 4 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року N 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за N 520/15211 (зі змінами), слова "вантажної митної декларації" замінити словами "митної декларації".

2. Унести до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2011 року N 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за N 105/20418, такі зміни:

2.1. У пункті 1.1 глави 1 цифри "97" замінити цифрами "197".

2.2. Пункт 2.3 глави 2 виключити.

2.3. Абзац сьомий пункту 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

"оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують набуття/відчуження заявником прав власності на цінні папери та/або згідно з якими були розміщені/видані цінні папери (копії договорів купівлі-продажу цінних паперів, міни, зовнішньоекономічних договорів, які передбачають проведення розрахунків із застосуванням векселів, документів, що підтверджують отримання цінних паперів у спадщину, тощо)".

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І.В. Соркін