ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.11.2012 N 115/1046

Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України
та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією
з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних
систем органів внутрішніх справ

З метою забезпечення належної взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України, на виконання вимог пункту 2.7 розділу I Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 N 69, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", пунктом 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 383/2011, наказуємо:

1. Затвердити Порядок взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ (далі - Порядок), що додається.

2. Порядок вводиться в дію з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

3. Генеральній прокуратурі України забезпечити надання відповідного електронного цифрового підпису Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України.

4. Наказ надіслати за належністю.

Контроль за виконанням цього наказу та Порядку здійснювати по відомствах.

Генеральний прокурор України В. Пшонка

Міністр внутрішніх справ України В. Захарченко

Затверджено
Наказ Генеральної
прокуратури України,
Міністерства внутрішніх
справ України
17.11.2012 N 115/1046

Порядок
взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства
внутрішніх справ України щодо обміну інформацією
і Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних
систем органів внутрішніх справ

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до положень законів України "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про державну статистику", "Про інформацію" на виконання вимог пункту 2.7 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - Положення).

1.2. Порядок регулює взаємовідносини між Генеральною прокуратурою України та Міністерством внутрішніх справ України щодо автоматизованого обміну відомостями, що містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та інформаційних системах МВС України.

1.3. Суб'єктами інформаційної взаємодії є: органи прокуратури та внутрішніх справ України.

1.4. При здійсненні обміну даними задіяні електронні інформаційні ресурси:

Генеральної прокуратури України - Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі - ЄРДР);

Міністерства внутрішніх справ України - автоматизовані інтегровані інформаційно-пошукові системи органів внутрішніх справ (далі - ІІПС).

1.5. Обмін даними здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронному вигляді.

1.6. Об'єм інформації ЄРДР, за винятком даних щодо руху кримінальних проваджень, об'єм інформації ІІПС МВС, технічні специфікації реалізації механізмів обміну інформацією, форматів даних та терміни виконання вказаних заходів визначаються спільним протоколом Управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Управління інформатизації і зв'язку Генеральної прокуратури та Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення і Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ України.

2. Порядок надання та використання відомостей
суб'єктами інформаційної взаємодії

2.1. Генеральна прокуратура України надає Міністерству внутрішніх справ України відомості з ЄРДР про правопорушення, що виявлені або провадження за якими здійснюється працівниками органів внутрішніх справ, осіб, яким вручено повідомлення про підозру та стосовно яких закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні, у форматі атрибутів, визначених спільним протоколом згідно пункту 1.6 цього Порядку.

2.2. Ці дані після внесення у встановленому порядку до Єдиного реєстру досудових розслідувань формуються автоматично та відповідно до технічної специфікації стають доступними інформаційним системам органів внутрішніх справ України.

2.3. Відомості про результати судового розгляду кримінального провадження стосовно особи формуються з інформаційних систем Державної судової адміністрації України та відповідно до технічної специфікації стають доступними автоматизованим інформаційним системам органів внутрішніх справ із ЄРДР.

2.4. Міністерство внутрішніх справ України забезпечує доступ суб'єктів інформаційної взаємодії до ІІПС та їх реєстрацію згідно вимог чинного законодавства і з урахуванням їх повноважень та рівня доступу.

2.5. Доступ до ІІПС МВС працівникам органів прокуратури забезпечується одночасно з під'єднанням робочих місць до Єдиної відомчої телекомунікаційної мережі Міністерства внутрішніх справ України.

3. Прикінцеві положення

3.1. Суб'єкти обміну даними невідкладно інформують один одного про обставини, які мають значення для виконання цього Порядку.

Генеральна прокуратура України
Міністерство внутрішніх справ України