КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 березня 2000 р. N 514
Київ

Про затвердження Порядку списання товарів (предметів)
гуманітарної допомоги, які мають певний
термін експлуатації

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 260 від 01.04.20
13 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 514

Порядок
списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги,
які мають певний термін експлуатації

1. Цей Порядок визначає правила списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які належать до основних засобів та мають певний термін експлуатації (далі - основні засоби).

2. Термін експлуатації отриманих підприємством, установою або організацією основних засобів не може бути меншим, ніж мінімально допустимий термін корисного використання аналогічних предметів, визначений законодавством. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 260 від 01.04.2013 )

3. Непридатні для подальшої експлуатації основні засоби списуються в порядку, визначеному законодавством.

У разі виникнення потреби у списанні основних засобів до закінчення терміну їх експлуатації оформляється акт про непридатність основних засобів до подальшої експлуатації, який затверджується керівником підприємства, установи, організації.

Рішення про надання згоди на дострокове списання основних засобів приймається Мінсоцполітики. Про зазначене рішення Мінсоцполітики повідомляє підприємству, установі, організації. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 260 від 01.04.2013 )

4. Розбирання та демонтаж основних засобів до прийняття у встановленому порядку рішення про їх списання не допускається.