КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія V скликання

РІШЕННЯ
08.02.2007 N 62/723

Про Програму приватизації комунального
майна територіальної громади міста Києва
на 2007-2010 роки

( Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Київської міської ради
N 469/1130 від 26.04.20
07
N 738/1399 від 24.05.2007
N 740/1401 від 24.05.2007
N 792/1453 від 14.06.20
07
N 947/1608 від 26.06.20
07
N 1138/1799 від 12.07.20
07
N 39/1873 від 26.07.20
07
N 151/1985 від 22.08.20
07
N 505/3339 від 01.10.20
07
N 1072/3905 від 25.10.20
07
N 1110/3943 від 01.11.20
07
N 1317/4150 від 29.11.20
07
N 1462/4295 від 20.12.20
07
N 95/95 від 28.08.20
08
N 106/106 від 28.08.20
08 -

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 602/4040 від 29.04.20
10
N 258/258 від 18.09.20
08
N 513/513 від 16.10.20
08
N 577/577 від 30.10.20
08
N 652/652 від 27.11.20
08
N 770/770 від 11.12.20
08
N 859/859 від 18.12.20
08 -

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 923/2992 від 24.12.20
09
N 31/1086 від 22.01.20
09
N 32/1087 від 22.01.20
09
N 33/1088 від 22.01.20
09 -

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 923/2992 від 24.12.20
09
N 85/1140 від 19.02.20
09
N 161/1217 від 02.04.20
09 -

враховуючи зміни, внесені Рішеннями Київміськради
N 923/2992 від 24.12.20
09,
N 66/4878 від 07.10.20
10
N 162/1218 від 02.04.20
09 -

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 923/2992 від 24.12.20
09
N 544/1600 від 28.05.20
09 -

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 923/2992 від 24.12.20
09
N 644/1700 від 18.06.20
09
N 645/1701 від 18.06.20
09 -

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 923/2992 від 24.12.20
09
N 647/1703 від 18.06.20
09 -

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 923/2992 від 24.12.20
09
N 1007/2063 від 09.07.20
09 -

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 923/2992 від 24.12.20
09
N 5/2074 від 17.09.20
09
N 17/2086 від 17.09.20
09
N 39/2108 від 17.09.2009
N 40/2109 від 17.09.20
09
N 41/2110 від 17.09.20
09
N 41-1/2110 від 17.09.20
09
N 512/2581 від 13.10.20
09
N 541/2610 від 29.10.20
09
N 731/2800 від 27.11.20
09
N 923/2992 від 24.12.20
09
N 924/2993 від 24.12.20
09
N 927/2996 від 24.12.20
09
N 444/3882 від 25.03.20
10
N 465/3903 від 25.03.20
10
N 602/4040 від 29.04.20
10
N 604/4042 від 29.04.20
10
N 826/4264 від 27.05.20
10
N 1011/4449 від 08.07.20
10
N 1012/4450 від 08.07.20
10
N 61/4873 від 07.10.20
10
N 94/4906 від 14.10.20
10
N 177/4989 від 28.10.20
10
N 286/5098 від 02.12.20
10
N 100/5487 від 31.03.20
11

враховуючи зміни, внесені Рішенням Київміськради
N 753/6989 від 01.12.2011
N 212/5599 від 25.05.20
11 )

( Додатково див. рішення господарського
суду міста Києва від 31 січня 2008 року )

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки згідно з додатком 1.

2. Встановити, що об'єкти, зазначені в переліку, затвердженому рішенням Київради від 12.02.2004 N 36/1246 "Про приватизацію комунального майна" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 18.03.2004 N 100/1310, від 29.04.2004 N 222/1432, від 27.05.2004 N 266/1476, від 24.06.2004 N 319/1529, від 15.07.2004 N 389/1799, від 30.09.2004 N 500/1910, від 27.01.2005 N 18/2594, від 21.04.2005 N 283/2858, від 30.06.2005 N 466/3042, від 14.07.2005 N 686/3261, від 29.11.2005 N 554/3015, від 02.02.2006 N 20/3111, від 16.03.2006 N 221/3312, від 16.03.2006 N 226/3317, від 16.03.2006 N 230/3321, від 28.09.2006 N 27/84) та рішенням Київради від 18.03.2004 N 100/1310 "Про Програму приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2004-2006 роки" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 29.04.2004 N 222/1432, від 27.05.2004 N 266/1476, від 24.06.2004 N 319/1529, від 15.07.2004 N 389/1799, від 30.09.2004 N 500/1910, від 21.10.2004 N 570/1980, від 18.11.2004 N 692/2102, від 23.12.2004 N 888/2298, від 27.01.2005 N 18/2594, від 21.04.2005 N 283/2858, від 26.05.2005 N 419/2995, від 30.06.2005 N 466/3042, від 14.07.2005 N 686/3261, від 19.07.2005 N 815/3390, від 30.08.2005 N 16/3480, від 06.10.2005 N 39/3503, від 29.11.2005 N 554/3015, від 02.02.2006 N 20/3111, від 16.03.2006 N 221/3312, від 28.09.2006 N 27/84, від 12.12.2006 N 263/320), що не приватизовані на дату прийняття цього рішення, є перехідними та підлягають приватизації у 2007-2010 роках згідно з додатком 2.

3. Виключити із переліку об'єктів, що підлягають приватизації, об'єкти, зазначені у додатку 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, зазначений у додатку 4 до цього рішення.

5. Затвердити перелік господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Києва, що не підлягають продажу, зазначений у додатку 5 до цього рішення.

6. Закріпити в комунальній власності територіальної громади м. Києва пакети акцій та частки, які належать територіальній громаді міста Києва, терміном до 2010 року.

(Рішення доповнено новим пунктом 6 згідно з рішенням Київської міської ради N 792/1453 від 14.06.2007, у зв'язку з цим пункти 6 - 14 вважати пунктами 7 - 15)

7. Затвердити перелік господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Києва та підлягають продажу, зазначений у додатку 6 до цього рішення.

8. Затвердити перелік комунальних підприємств, що підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства у 2007-2010 роках, зазначений у додатку 7 до цього рішення.

9. Внести до рішення Київради від 05.07.2001 N 445/1422 "Про приватизацію комунального майна у 2001 році" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 06.09.2001 N 18/1452, від 06.09.2001 N 23/1457, від 27.12.2001 N 210/1644, від 27.12.2001 N 209/1643, від 07.02.2002 N 259/1693, від 14.03.2002 N 327/1761, від 14.03.2002 N 358/1792, від 28.03.2002 N 400/1834, від 20.06.2002 N 53/53, від 11.07.2002 N 106/106, від 26.09.2002 N 36/196, від 28.11.2002 N 145/305, від 30.01.2003 N 255/415, від 24.04.2003 N 396/556, від 26.06.2003 N 577/737, від 10.07.2003 N 681/841, від 26.09.2003 N 61/935, від 23.10.2003 N 149/1022, від 27.11.2003 N 249/1124, від 18.03.2004 N 100/1310, від 18.11.2004 N 686/2096) такі зміни:

- графу 2 позиції 200 додатка 5 доповнити словами "крім підвалу, 1 поверху, - 266,5 кв.м".

10. З метою виконання завдань щодо надходження до бюджету міста Києва коштів від приватизації надати повноваження Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву з приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва. Оцінка вартості майна об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва здійснюється за Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891, та відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".

11. Встановити, що фінансування заходів, пов'язаних з приватизацією об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснюється відповідно до кошторисів доходів та видатків, затверджених Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

12. У разі виникнення розбіжностей між адресами, зазначеними в додатках до цього рішення, та адресами, зазначеними у технічній документації, виготовленій Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (далі - БТІ), остаточною вважається адреса, зазначена БТІ.

13. У разі виникнення розбіжностей між площею приміщення, зазначеною в цьому рішенні, договорі оренди та у технічній документації, виготовленій БТІ (до 20 кв.м), у тому числі пов'язаних з розподілом місць загального користування, остаточними вважаються дані, зазначені в технічній документації БТІ.

14. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 1 "Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2004-2006 роки" до рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2004-2006 роки".

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток 1
до рішення
Київської міської ради
від 08.02.2007 N 62/723

( Додаток 1 втратив чинність згідно з рішенням Київміськради N 100/5487 від 31.03.2011 )

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 08.02.2007 N 62/723

Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва, які не
приватизовані і є перехідними та
підлягають приватизації у 2007-2010 роках

N п/п  Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Спосіб приватизації  Площа (м2 Примітка 
Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Рішення Київради від 12.02.2004 N 36/1246
(Рішення Київради від 27.12.2001 N 210/1644
Група "А" 
Нежиле приміщення Київська міська організація
Українського Народного руху 
м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А", "А'"  167,0   
(Рішення Київради від 26.06.2003 N 577/737
Група "А" 
Нежиле приміщення Вищий заклад освіти "Європейський
університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу"
у формі ТОВ 
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в,
літ."А" 
1410,7   
Нежиле приміщення ТОВ "Юніор-Спорт"  м. Київ, вул. Володимирська, 57, літ. "Б"  90,94   
Позиція втратила чинність         
Нежилі будинки Ритуальна служба спеціалізоване
комунальне підприємство "Київський крематорій" виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) 
Київська обл., смт Іванків, вул. Поліській шлях, 1,
літ. "В" 
527,5   
Позиція втратила чинність         
Рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 (зі змінами, внесеними рішеннями Київради) 
Група "А" 
Нежиле приміщення ТОВ "Наукове управління"  м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 38, літ. "А"  448,4   
Нежиле приміщення ЗАТ "Будінженермережа - 5"  м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А"  271,4   
Позиція втратила чинність         
10  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ентузіастів, 1/2, літ. "А1"  1256,20   
11  Нежиле приміщення Всеукраїнська молодіжна
громадська організація "Союз Українського Студентства" 
м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А"  646,7   
12  Позиція втратила чинність         
13  Нежиле приміщення ТОВ "Фокстрот"  м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 38, літ. "А"  147,6   
Група "Д" 
14  Об'єкт незавершеного будівництва - пансіонат на 600 місць  Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Безіменне     
Рішення Київради від 29.04.2004 N 222/1432 
Група "А" 
15  Позиція втратила чинність         
16  Нежиле приміщення ЗАТ "Торговий дім
"Ріелтер-Україна" 
м. Київ, просп. Перемоги, 104-б, літ. "А"  371,75   
Рішення Київради від 15.07.2004 N 389/1799 
Група "А" 
17  Нежиле приміщення ЗАТ "Компанія "Європа-Груп"  м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 4, літ. "А"  49,0   
18  Позиція втратила чинність         
19  Майновий комплекс у складі: будівель, споруд N 1 -
N 10 та майна піонерського табору "Голубий експрес" 
Київська обл., Бородянський р-н, смт Пісківка, вул.
"Лісова поляна" п. т. буд. 3, літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Н, О,
П, С, Т, У, Л 
3380,0   
20  Позиція втратила чинність         
21  Позиція сакасована         
22  Очисні споруди ПП "Либідь-Транс"  м. Київ, пров. Герцена, 6  96,0   
Рішення Київради від 30.09.2004 N 500/1910 
Група "А" 
23  Нежиле приміщення АТЗТ "МЕТРА СЕРВІС"  м. Київ, вул. Дегтярівська, 3, літ. "А"  256,8   
Рішення Київради від 21.10.2004 N 570/1980 
Група "А" 
24  Нежиле приміщення ТОВ "Піраміда плюс"  м. Київ, вул. Басейна/Крутий узвіз, 1/2, літ.
"А" 
121,0   
25  Нежиле приміщення Всеукраїнська молодіжна
громадська організація "Союз Українського Студентства" 
м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А"  134,3   
26  Нежиле приміщення Приватний нотаріус Щербаков
Віктор Захарович 
м. Київ, вул. Володимирська, 42, літ. "А"  49,0   
27  Нежиле приміщення ТОВ "Мангуст"  м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А"  559,8   
Рішення Київради від 18.11.2004 N 692/2102 
Група "А" 
28  Нежилі приміщення ТОВ "Лекс Центр"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"  148,0   
Рішення Київради від 30.06.2005 N 466/3042 
Група "А" 
29  Нежиле приміщення ТОВ "Атлантика"  м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, літ. "А"  298,8   
30  Нежилі приміщення  м. Київ, Майдан Незалежності, підземний перехід  1000,0   
Рішення Київради від 06.10.2005 N 39/3503 
Група "А" 
31  Нежиле приміщення ПП "М-ФОН"  м. Київ, вул. Жилянська/Комінтерну, 126/23, літ.
"А" 
18,2   
32  Нежиле приміщення Міжнародний благодійний фонд
Святої Марії 
м. Київ, вул. Герцена, 6, літ. "А"  697,4   
33  Нежиле приміщення Приватне підприємство "Київське
об'єднання зовнішньоекономічних комерційних зв'язків "Ковекс" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 50, літ. "В"  78,5   
34  Нежиле приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, вул. Хрещатик, 48, літ. "А"  331,7   
35  Нежилі будинки ТОВ "Арамат садів"  м. Київ, вул. Касіяна, 10-б, літ. "А", "Б","В"  729,9   
36  Нежиле приміщення Всеукраїнська громадська
організація Українська енергетична асоціація 
м. Київ, вул. Волоська, 31-а, літ. "А"  92,4   
37  Позиція втратила чинність         
38  Нежиле приміщення ТОВ "Динамік-вантаж"  м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А"  110,5   
39  Нежиле приміщення ТОВ "ЛБ ГРУП"  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  208,5   
Рішення Київради від 02.02.2006 N 20/3111 
Група "А" 
40  Нежилі приміщення ПП Примаченко І. І.  м. Київ, вул. Михайлівська, 14, літ. "А"  105,8   
41  Нежилі приміщення ТОВ "Аптека гормональних
препаратів" 
м. Київ, вул. Прирічна, 27-є, літ. "А"  270,4   
42  Нежилі приміщення ТОВ "Членів трудового колективу
"Універмагу "Пуща-Водиця" 
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 18, літ. "А"  113,1   
43  Нежилі приміщення ТОВ "Сувеніри України"  м. Київ, вул. Басейна/Крутий узвіз, 1/2, літ.
"А" 
58,6   
44  Нежилі приміщення ТОВ "Овен"  м. Київ, вул. Басейна/Крутий узвіз, 1/2, літ.
"А" 
198,6   
45  Нежилі приміщення ГО "Інститут Євро-Атлантичного
співробітництва" 
м. Київ, вул. Володимирська, 42, літ. "А, А'"  119,91   
46  Нежилі приміщення ТОВ "ЛІНЗ ЕКСПРЕС"  м. Київ, вул. Воровського, 9, літ. "Б"  94,86   
47  Позиція втратила чинність         
48  Позиція втратила чинність         
49  Нежилі приміщення ЗАТ "Медико-фармацевтична фірма
"Столиця" 
м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 5/2,
літ. "А" 
247,6   
50  Нежилий будинок ТОВ "Престиж"  м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87  151,0   
51  Нежилі приміщення Благодійна організація
"Благодійний фонд "Наша ініціатива" 
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36 - 38, літ. "А"  195,3   
52  Нежилі приміщення Благодійна організація
"Благодійний фонд "Наша ініціатива" 
м. Київ, вул. Артема, 11, літ. "А"  48,8   
53  Нежилі приміщення ПП Римарєв М. Ф.  м. Київ, вул. Г. Юри, 13, літ. "А"  541,2   
54  Нежилий будинок ПП "Вікін Г"  м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 94-а, літ. "А"  111,4   
55  Нежилі приміщення ЗАТ "Софія-488"  м. Київ, вул. Ломоносова, 73  331,02   
56  Нежилі приміщення ТОВ "Надія-М"  м. Київ, вул. Тимошенка, 9, літ. "А"  478,5   
57  Нежилі будинки Промислово-технічна компанія у
вигляді ТОВ "Агромат" 
м. Київ, вул. Булаховського, 5, літ. "А", літ. "Б",
літ. "В" 
2765,5   
58  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Червонофлотська, 24, літ. "А"  1471,9   
59  Нежилий будинок ТОВ "Новал"  м. Київ, Парк Дружби народів  152,0   
60  Позиція втратила чинність         
61  Позиція втратила чинність         
62  Нежилі приміщення ТОВ "Камелія-К"  м. Київ, вул. Героїв Космосу, 17, літ. "А"  321,6   
63  Нежилий будинок ТОВ "Селирина"  м. Київ, вул. Мурашка, 4, літ. "А"  319,3   
64  Нежилий будинок Приватний нотаріус Губерська Н.
Л. 
м. Київ, вул. Саксаганського, 60, літ. "В"  87,6   
65  Нежилі приміщення ТОВ "ЛБ груп"  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  185,3   
Рішення Київради від 16.03.2006 N 221/3312 
Група "А" 
66  Нежилі приміщення ТОВ "Нафтогазкомплектація"  м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А"  39,2   
67  Позиція втратила чинність         
68  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець Кухар
С. Г. 
м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А"  16,0   
69  Нежилі приміщення та обладнання ТОВ "Влат ЛТД"  м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А"  331,0   
70  Нежилі приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, просп. Радянської України, 5, літ. "А"  136,0   
71  Нежила будівля та навіс Фізична особа - підприємець
"Ширінов Д. А. огли" 
м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. "П"  141,5  Без зміни цільового призначення 
72  Позиція втратила чинність         
73  Нежилі приміщення СПД - ФО Чамата О. М.  м. Київ, просп. В. Порика, 13, літ. "Б"  160,4   
74  Позиція втратила чинність         
75  Нежилі приміщення ТОВ "Фірма "Неон"  м. Київ, вул. Зодчих, 50, літ. "А"  269,2   
76  Нежилі приміщення Приватне підприємство
"Конвалія" 
м. Київ, вул. Вишгородська/Івашкевича, 28/1, літ.
"А" 
132,7   
77  Нежилі приміщення ТОВ "Фірма "Буковина"  м. Київ, вул. Прирічна, 25, літ. "А"  407,7   
78  Нежилі приміщення та обладнання Підприємство з
іноземним капіталом "УН МОМЕНТО" 
м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А"  45,18   
79  Нежилі приміщення ТОВ "Бріо"  м. Київ, вул. Руденко Лариси, 11, літ. "А"  603,7   
80  Нежилі приміщення Приватне підприємство "Новий
стиль" 
м. Київ, вул. Мілютенка, 34, літ. "А"  119,4   
81  Нежилий будинок ТОВ "Фірма МАРІС"  м. Київ, вул. Приозерна, 14, літ. "А"  539,1   
82  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець Кочан
О. Д. 
м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А"  107,9   
83  Позиція втратила чинність         
84  Нежилі приміщення ТОВ "Люкіс"  м. Київ, просп. Маяковського, 15, літ. "А"  467,7   
85  Нежилі приміщення Приватне підприємство
"Люкіс-К" 
м. Київ, просп. Маяковського, 15, літ. "А"  410,3   
86  Нежилі приміщення СПД - ФО Гладкова Н. Р.  м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А"  30,7   
87  Нежилі приміщення СПД - ФО Чумак Т. В.  м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А"  24,5   
88  Нежилі приміщення ТОВ "Флавіа"  м. Київ, просп. Перемоги, 27, літ. "А"  65,6   
89  Нежилі приміщення ТОВ "Магазин "Оптика"  м. Київ, вул. Хрещатик, 48, літ. "А"  102,7   
90  Нежилі приміщення ТОВ "Магазин "Оптика"  м. Київ, вул. Хрещатик, 48, літ. "Б"  140,7   
91  Позиція втратила чинність         
92  Позиція втратила чинність         
93  Нежилі приміщення Приватне підприємство
"Гром-ВК" 
м. Київ, о. Передмістна Слобідка, 1  240,8   
Рішення Київради від 28.09.2006 N 27/84 
Група "А" 
94  Позиція втратила чинність         
95  Нежилий будинок ВАТ "Київмедрембуд"  м. Київ, вул. Студентська, 5 - 7, літ. "Б"  394,6   
Рішення Київради від 12.12.2006 N 263/320 
Група "А" 
96  Нежилий будинок ТОВ "Альфа-Нерухомість"  м. Київ, вул. Фрунзе, 33, літ. "А"  256,9   
97  Нежилі приміщення Акціонерне товариство закритого
типу "Взуття" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 21, літ. "А"  118,8   
98  Нежилі приміщення Суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа Бабич О. І. 
м. Київ, просп. Перемоги, 21-а, літ. "А"  179,2   
Група "Ж" 
100  Цілісний майновий комплекс "Дитячий оздоровчий
комплекс "Космос", який знаходиться на балансі комунального
підприємства "Київський завод алюмінієвих конструкцій" Приватне
підприємство "Спортивно-оздоровчий клуб "ФАВОРИТ" 
м. Київ, 11 квартал Броварського лісництва, літ.
"А" "Б" "В" "Г" "Д" "Е" "Ж" "З" "И" "К" "Л" "М" "Н" "О" 
   
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
Рішення Київради від 12.02.2004 N 36/1246
(Рішення Київради від 26.06.2003 N 577/737
Група "А" 
Позиція втратила чинність         
Рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 
Група "А" 
Нежиле приміщення Форум циган України "Форумо Ромен
Українатар" 
м. Київ, вул. М. Житомирська, 9, літ. "Б"  32,6   
Нежиле приміщення ТОВ "Клуб Атма-Спорт"  м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31, літ. "А"  151,7   
Позиція втратила чинність         
Рішення від 29.04.2004 N 222/1432 
Група "А" 
Нежиле приміщення ТОВ "Видання "Спортивна
Газета" 
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51, літ.
"А" 
566,2   
Рішення Київради від 15.07.2004 N 389/1799 
Група "А" 
Позиція втратила чинність         
Нежилий будинок ПП "Шрек"  м. Київ, вул. Мала Житомирська, 20, літ. "Е"  166,3   
Рішення Київради від 21.10.2004 N 570/1980 
Група "А" 
Нежилі приміщення АТЗТ фірма
"ЗовнішЕкспоБізнес" 
м. Київ, вул. Воровського, 37/14, літ. "А"  101,0   
Нежиле приміщення Міжнародна громадська організація
"Міжнародний інститут порівняльного аналізу" 
м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а  343,9   
10  Позиція втратила чинність         
Рішення Київради від 18.11.2004 N 692/2102 
Група "А" 
11  Позиція втратила чинність         
12  Позиція втратила чинність         
13  Позиція втратила чинність         
Рішення від 21.04.2005 N 283/2858 
Група "А" 
14  Нежила будівля ПП "Вікін Г"  м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. О  74,1   
Рішення Київради від 06.10.2005 N 39/3503 
Група "А" 
15  Нежилі приміщення ТОВ "Об'єднання "Кавказ"  м. Київ, вул. Хрещатик, 10, літ. "А"  266,5   
16  Нежиле приміщення ГО "Спортивно-оздоровчий клуб
"Атма" 
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31, літ. "А"  470,3   
17  Позиція втратила чинність         
18  Позиція втратила чинність         
19  Нежилий будинок ТОВ "Консолідейтед Проперті
Юкрейн" 
м. Київ, вул. Льва Толстого, 55, літ. "А"  1465,3   
20  Нежиле приміщення ПП Банчук В. Я.  м. Київ, вул. Михайлівська, 14, літ. "А"  71,5   
Рішення Київради від 02.02.2006 N 20/3111 
Група "А" 
21  Нежилі приміщення ТОВ "Блиставиця"  м. Київ, вул. Новопольова, 97-б, літ. "А"  216,1   
22  Нежилі приміщення ПП Яковчук Л. К.  м. Київ, вул. Олеся Гончара, 60, літ. "В"  22,7   
23  Нежилі приміщення Всеукраїнська громадська
організація "Товариство Нестора Махна "Гуляй Поле" 
м. Київ, вул. Артема/Обсерваторна, 21/27, літ.
"А" 
96,5   
24  Нежилі приміщення ТОВ "Камелія К"  м. Київ, вул. Вітряні Гори, 3, літ. "А"  593,1   
25  Нежилі приміщення ТОВ "Дніпро-Олів"  м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 28, літ. "А"  78,0   
26  Нежилі приміщення ТОВ "Дніпро-Олів"  м. Київ, вул. Саксаганського, 78, літ. "А"  61,0   
27  Нежилі приміщення Підприємство у формі ТОВ
"Казус" 
м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27, літ. "Б"  214,3   
28  Нежилі приміщення ПП "Ритм-А"  м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А"  300,1   
29  Нежилий будинок ТОВ "Промексплуатація"  м. Київ, просп. Возз'єднання, 2, літ. "А"  1014,4   
30  Нежилі приміщення ТОВ "Еквілібріум"  м. Київ, вул. Пироговського Олександра, 4, літ. "А"  340,0   
31  Нежилі приміщення ТОВ "Медико-фармацевтичне
об'єднання" 
м. Київ, Харківське шосе, 144-в  126,0   
32  Нежилі приміщення ПП "Евротрейд"  м. Київ, бульв. Кольцова, 13, літ. "А"  38,4   
33  Позиція втратила чинність         
34  Нежила будівля ТОВ "Юридична фірма "Пік-2"  м. Київ, вул. В. Житомирська, 15, літ. "В"  87,0   
Рішення Київради від 16.03.2006 N 221/3312 
Група "А" 
35  Нежилі приміщення ТОВ "Київтрейд"  м. Київ, Харківське шосе, 144-в, літ. "А"  45,0   
36  Нежилі приміщення Приватний нотаріус Сокуренко О. Д.  м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б"  52,5   
37  Нежилі приміщення Приватне підприємство "Права дитини"  м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б"  35,3   
38  Нежилі приміщення ТОВ "Кронос"  м. Київ, вул. Волкова Космонавта, 2-а, літ. "А"  420,6   
39  Нежилі приміщення ТОВ "Камелія"  м. Київ, просп. В. Порика, 13, літ. "Б"  286,4   
40  Нежилий будинок ТОВ "Слов'янський Двір"  м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. "С"  413,1   
41  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Красножон Ю. С. 
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53, літ. "А"  24,5   
42  Нежилі приміщення ПП "Макар"  м. Київ, просп. Московський, 14-а, літ. "Б"  6,25   
43  Нежилі приміщення ТОВ Будинок побуту "Нивки"  м. Київ, вул. Стеценка, 6 літ. "А"  1557,0   
44  Нежилий будинок ЗАТ "Фоззі"  м. Київ, просп. Оболонський, 36-б, літ. "В"  69,3   
45  Нежилі приміщення ЗАТ "Фоззі"  м. Київ, вул. Л. Гавро, 20, літ. "А"  235,0   
46  Нежилі приміщення Закрите акціонерне товариство
"Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти",
яка діє за рахунок та в інтересах пайового закритого
недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Перший
венчурний фонд "КІП" 
м. Київ, вул. Стеценка, 6, літ. "А"  1049,2   
47  Нежилі приміщення ЗАТ "Фоззі"  м. Київ, вул. Північна, 6-в, літ. "А"  92,2   
48  Нежилі приміщення ТОВ "Рось"  м. Київ, вул. Новопирогівська, 23, літ. "А"  136,3   
49  Нежилі приміщення Акціонерне товариство закритого
типу фірма "ЗовнішЕкспоБізнес" 
м. Київ, вул. Воровського, 37/14, літ. "А"  180,64   
50  Нежиле приміщення Фізична особа - підприємець
Перехрист Ірина Яківна 
м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'"  56,0   
51  ЦМК державного комунального виробничо-комерційного
побутового підприємства "Мета" ТОВ "Мета К" 
м. Київ, вул. Пимоненка, 8-а, літ. "А"     
52  Позиція втратила чинність         
53  Нежилі приміщення ТОВ "Аудиторська фірма
"Рарітет" 
м. Київ, вул. В. Житомирська, 15, літ. "А"  174,8   

__________

Примітка. 3 - викуп, 4 - аукціон, 6 - конкурс.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Київської міської ради N 469/1130 від 26.04.2007, N 738/1399 від 24.05.2007, N 792/1453 від 14.06.2007, N 947/1608 від 26.06.2007, N 1138/1799 від 12.07.2007, N 151/1985 від 22.08.2007, N 505/3339 від 01.10.2007, N 1072/3905 від 25.10.2007, N 1110/3943 від 01.11.2007, N 1317/4150 від 29.11.2007, N 106/106 від 28.08.2008, N 258/258 від 18.09.2008, N 513/513 від 16.10.2008, N 652/652 від 27.11.2008, N 31/1086 від 22.01.2009, N 33/1088 від 22.01.2009, N 85/1140 від 19.02.2009, N 162/1218 від 02.04.2009, N 644/1700 від 18.06.2009, N 647/1703 від 18.06.2009, N 1007/2063 від 09.07.2009, N 512/2581 від 13.10.2009, N 541/2610 від 29.10.2009, N 923/2992 від 24.12.2009, N 602/4040 від 29.04.2010, N 826/4264 від 27.05.2010, N 94/4906 від 14.10.2010 )

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
від 08.02.2007 N 62/723

Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній
власності територіальної громади міста Києва,
які не приватизовані станом на 2006 рік
та підлягають виключенню з рішення Київради
від 12.02.2004 N 36/1246 Про приватизацію комунального майна "
із змінами, внесеними рішеннями Київради
від 18.03.2004 N 100/1310,
від 29.04.2004 N 222/1432,
від 27.05.2004 N 266/1476,
від 24.06.2004 N 319/1529,
від 15.07.2004 N 389/1799,
від 30.09.2004 N 500/1910,
від 27.01.2005 N 18/2594,
від 21.04.2005 N 283/2858,
від 30.06.2005 N 466/3042,
від 14.07.2005 N 686/3261,
від 29.11.2005 N 554/3015,
від 02.02.2006 N 20/3111,
від 16.03.2006 N 221/3312,
від 16.03.2006 N 226/3317,
від 16.03.2006 N 230/3321,
від 28.09.2006 N 27/84)
та рішення Київради від
18.03.2004 N 100/13
10 "Про Програму
приватизації об'єктів права комунальної
власності територіальної громади
міста Києва на 2004-2006 роки"
(із змінами, внесеними рішеннями Київради
від 29.04.2004 N 222/1432,
від 27.05.2004 N 266/1476,
від 24.06.2004 N 319/1529,
від 15.07.2004 N 389/1799,
від 30.09.2004 N 500/1910,
від 21.10.2004 N 570/1980,
від 18.11.2004 N 692/2102,
від 23.12.2004 N 888/2298,
від 27.01.2005 N 18/2594,
від 21.04.2005 N 283/2858,
від 26.05.2005 N 419/2995,
від 30.06.2005 N 466/3042,
від 14.07.2005 N 686/3261,
від 19.07.2005 N 815/3390,
від 30.08.2005 N 16/3480,
від 06.10.2005 N 39/3503,
від 29.11.2005 N 554/3015,
від 02.02.2006 N 20/3111,
від 16.03.2006 N 221/3312,
від 28.09.2006 N 27/84,
від 12.12.2006 N 263/320)

N п/п  Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Спосіб прива тизації  Площа (м2 Примітка 
1. Рішення Київради від 12.02.2004 N 36/1246 
Розділ "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" 
Група "А" 
Позиція 15 Нежилі приміщення комплексу "Зелений
театр" ТОВ "Лідер" 
м. Київ, вул. Паркова дорога, 2, літ. "А", "А2",
"Г", "Д", "В" 
  Без підпірної стіни - пам'ятки архітектури 
Позиція 65 Нежиле приміщення ТОВ "Стоік-Авто"  м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А"  19,3   
2. Рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 
Розділ "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" 
Група "А" 
Позиція 59 Обладнання, яке взяте в оренду ТОВ
"Геркулес" 
м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А"     

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий

Додаток 4
до рішення
Київської міської ради
від 08.02.2007 N 62/723

Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній
власності територіальної громади
міста Києва та підлягають приватизації

N п/п  Назва об'єкта  Адреса об'єкта  Спосіб прива тизації  Площа (м2 Примітка 
Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Група "А" 
Позиція втратила чинність         
Нежилі приміщення Підприємство з іноземним
капіталом "УН МОМЕНТО" 
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 21, літ. "А"  256,2   
Нежилі приміщення ПП "Злагода - 2000"  м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А"  64,5   
Нежилі приміщення Відкрите акціонерне товариство
"Світанок" 
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  142,1   
Позиція втратила чинність         
Нежилі приміщення Благодійний фонд "Наша
ініціатива" 
м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А"  31,38   
Нежилі приміщення Благодійний фонд "Наша
ініціатива" 
м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'"  19,60   
Нежилі приміщення Благодійний фонд "Наша
ініціатива" 
м. Київ, вул. Васильківська, 55, літ. "А"  141,40   
Нежилі приміщення ТОВ "Софія-Надія"  м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А"  377,2   
10  Нежилі приміщення Відкрите акціонерне товариство
"Світанок" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 48, літ. "Б"  81,80   
11  Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кінотеатр "Дружба-Орбіта" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 29/1, літ. А"/Бессарабська
пл. 
543,20   
12  Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кінотеатр "Дружба-Орбіта" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 25, літ. "А"  665,10   
13  Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кінотеатр "Дружба-Орбіта" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 25, літ. "А"  103,00   
14  Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Стор-Сервіс" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42, літ. "А"  123,0   
15  Нежилі приміщення Приватне підприємство "Ліга
А" 
м. Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, літ. "А"  481,50   
16  Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Патріот" 
м. Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, літ. "А"  274,90   
17  Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія "Солтеко" 
м. Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, літ. "А"  407,00   
18  Нежилий будинок ТОВ "Трініті"  м. Київ, вул. П. Усенка, 7/9, літ. К  149,30   
19  Нежила будівля ТОВ "АВІ"  м. Київ, просп. Комарова, 38-б, літ. А  568,60   
20  Нежилі приміщення ТОВ "Торговий Дім
Лубнифарм-Київ" 
м. Київ, вул. Жилянська, 74 літ. "А"  382,8   
21  Нежилі приміщення ТОВ "Побутторгсервіс"  м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 65, літ. А  61,90   
22  Нежилі приміщення ТОВ "АПЛ-Груп"  м. Київ, пров. Ярославський, 1/3, літ. "Л"  59,3   
23  Нежилі приміщення ТОВ "ПАН ЛТД"  м. Київ, Мінське шосе, 6, літ. Б  131,90   
24  Нежила будівля Приватне підприємство "Легіон"  м. Київ, пров. Тихвінський, 1, к. 2  120,40   
25  Нежилі приміщення ТОВ "Святослав"  м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 16, літ. А  200,00   
26  Нежилі приміщення ПП "Русь 95"  м. Київ, вул. Маршала Гречка, 14, літ. А  211,90   
27  Нежилі приміщення ПП "Русь 95"  м. Київ, вул. Зодчих, 32, літ. А  230,60   
28  Нежилі приміщення ПП "Русь 95"  м. Київ, вул. Зодчих, 32, літ. А  48,10   
29  Нежилі приміщення ПП "Русь 95"  м. Київ, вул. Зодчих, 32 літ. А  72,20   
30  Нежилі приміщення ТОВ "UK-CONNECT"  м. Київ, бульв. Перова, 23-б, літ. А  678,00   
31  Нежилі приміщення ТОВ "Магазин Атланта"  м. Київ, Харківське шосе, 144-в, літ. А  124,80   
32  Нежилі приміщення ТОВ "Універсальна
інвестиційно-будівельна компанія" 
м. Київ, просп. Перемоги, 21-А, літ. "А"  482,2   
33  Нежилий будинок ТОВ "Спілка поетів"  м. Київ, вул. Ракетна, 8  1120,3   
34  Позиція втратила чинність         
35  Позиція скасована         
36  Позиція скасована         
37  Позиція втратила чинність         
38  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Жилянська, 43-б, літ. "Б"  450,0   
39  Позиція втратила чинність         
40  Нежитлові будинки  м. Київ, вул. Жилянська, 148, літ. "А", "Б"  1379,1   
41  Позиція скасована         
42  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Михайлівська, 15/1, літ. "Б"  298,2   
43  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Золотоворітська, 11, літ. "А'"  854,3   
44  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Золотоворітська, 11, літ. "Б"  239,3   
45  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Володимирська/Іринінська, 27 - 29/1,
літ. "Б" 
   
46  Позиція втратила чинність         
47  Позиція скасована         
48  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Рейтарська, 8-5 літ. "Б"  538,8   
49  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Волоська, 31-а, літ. "А"     
50  Позиція втратила чинність         
51  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Перемоги, 17-23 літ. "А"  1800,7   
52  Позиція втратила чинність         
53  Нежилі приміщення ТОВ "Авторитет - 1"  м. Київ, вул. Сосніних Сім'ї, 3/5, літ. "Д"  710,2   
54  Нежилі приміщення ТОВ "Транс-Медіа"  м. Київ, вул. Володимирська, 42, літ. "А, А"'  387,4   
55  Нежилі приміщення ТОВ "Підприємство
"Торгсистема" 
м. Київ, бульв. Л. Українки/Командарма Каменєва,
27/2, літ. "А" 
442,3   
56  Нежилий будинок (спальний корпус N 3) ТОВ
"Пересувна механізована колона N 5" 
АР Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Ялтинська, 9,
літ. "Б" 
477,5   
57  Нежилий будинок (оранжерея) ТОВ "Рибальський
Рай" 
АР Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Ялтинська, 9,
літ. "А" 
154,5   
58  Нежилий будинок (спальний корпус N 5 (МВД) ТОВ
"Рибальський Рай" 
АР Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Ялтинська, 16,
літ. "А" 
256,9   
59  Нежилі приміщення ТОВ "Фірма "Укрзовнішінформ"  м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3, літ. "А"  137,4   
60  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Замега Павло Миколайович 
м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3, літ. "А"  29,0   
61  Нежилі приміщення Приватне підприємство
"Форум-2000" 
м. Київ, вул. Маршала Гречка, 14, літ. "А"  291,8   
62  Нежилі приміщення ТОВ "Діамед"  м. Київ, просп. Маяковського, 15, літ. "А"  38,8   
63  Нежилі приміщення ТОВ "Діамед"  м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А"  84,0   
64  Нежилі будівлі ТОВ "Авторитет - 1"  м. Київ, вул. Народного ополчення, 12-а, літ. "А",
літ. "Б" 
649,4   
65  Окреме індивідуально визначене майно кінотеатру
"Дружба-Орбіта" ТОВ "Кінотеатр "Дружба-Орбіта" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 25, 29     
66  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Воровського, 35, літ. "А"     
67  Позиція втратила чинність         
68  Позиція втратила чинність         
69  Позиція втратила чинність         
70  Позиція втратила чинність         
71  Позиція втратила чинність         
72  Позиція втратила чинність         
73  Нежилі будинки ВАТ "АК" "Київреконструкція"  м. Київ, пров. Косогірний, 17 літ. "А", літ.
"Б" 
172,4   
74  Нежилий будинок ВАТ "АК" "Київреконструкція"  м. Київ, вул. Лютнева, 58 літ. "Д"  136,6   
75  Позиція втратила чинність         
78  Нежилий будинок ТОВ "Сосновий Бір"  м. Київ, вул. Пуща-Водицька, 37, літ. "А"  236,3   
79  Нежилі приміщення ПП "Фірма "ННТ"  м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А"  89,4   
80  Нежилий будинок ТОВ "Туристична компанія "Київський
супутник" 
м. Київ, вул. Пушкінська, 9, літ. "В"  89,8   
81  Нежила будівля  м. Київ, вул. Саксаганського, 4-б    Площа відповідно до даних БТІ 
82  Нежилі приміщення АТЗТ "Метра Сервіс"  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  566,3   
83  Нежилий будинок ТОВ "Ісіда"  м. Київ, Русанівська набережна, 7, літ. "А"  95,5  Із збереженням профілю (22 м2) - громадська вбиральня 
84  Нежилі приміщення ТОВ "Шевро Люкс"  м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, літ "А"  276,0   
85  Позиція втратила чинність         
86  Позиція втратила чинність         
87  Нежилі приміщення ТОВ "Науково-технічне об'єднання
"Пріоритет" 
м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А"  142,8   
88  Нежилі приміщення ВАТ "Київський завод
електротранспорту" 
м. Київ, вул. Фрунзе, 132, літ. "А"  299,50   
89  Нежилі приміщення ВАТ "Київський завод
електротранспорту" 
м. Київ, вул. Фрунзе, 132, літ. "Б"  3446,80   
90  Нежилий будинок ВАТ "Київський завод
електротранспорту" 
м. Київ, вул. Фрунзе, 132, літ. "В"  1186,40   
91  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Боричів Тік / Зелінського, 20/4  212,1  - ВГО "Братство бджолярів України" - 212,1 м2
Пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний договір N
68) 
92  Нежилі приміщення ТОВ "Впроваджувальна інноваційна
компанія нові технології" ("Віконт") 
м. Київ, вул. Воровського, 35 літ. "А"  101,3   
93  Нежилий будинок ТОВ "Будсервіс-Інжиніринг"  м. Київ, остр. Передмістна слобідка, N 1 корп. 1,
літ. "Я" 
489,5   
94  Нежилі приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, вул. Хрещатик, 46, літ. "А"  98,0   
95  Нежилі приміщення ТОВ "Севел"  м. Київ, вул. Жукова, 26, літ. "А"  137,1   
96  Нежилі приміщення ТОВ "Салон-Модерн"  м. Київ, просп. Маяковського, 15, літ. "А"  141,6   
97  Нежилі приміщення Християнсько-демократична партія
України 
м. Київ, вул. Басейна/Крутий узвіз, 1/2, літ.
"А" 
161,1   
98  Нежилі приміщення ТОВ "Акцент-Буд"  м. Київ, вул. Артема, 103-105, літ. "А"  280,1   
99  Нежилі приміщення Кооператив "Довєріє"  м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'"  169,2   
100  Нежила будівля  м. Київ, пров. Тихвінський, 1, корпус 1, літ.
"Б" 
534,8   
101  Нежила будівля  м. Київ, пров. Тихвінський, 1, корпус 3; літ.
"Г" 
517,5   
102  Позиція втратила чинність         
103  Позиція втратила чинність         
104  Нежилі приміщення ТОВ "Копеліна"  м. Київ, вул. Артема, 5, літ. "С"  70,0   
105  Нежила будівля ТОВ "Копеліна"  м. Київ, вул. Салютна, 2, літ. "Д"  89,3   
106  Нежилі приміщення Суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа Бобруйко Ганна Володимирівна 
м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2, літ. "А"  112,6   
107  Нежилі приміщення Громадська організація Центр
правової допомоги населенню "Громадський захисник" 
м. Київ, вул. Рейтарська/пров. Георгіївський, 8-5,
літ. "Б" 
120,0   
108  Нежилі приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "Б"  250,0   
109  Позиція втратила чинність         
110  Позиція втратила чинність         
111  Нежила будівля ТОВ "Алекс-компані"  м. Київ, вул. Межигірська, 7/16, літ. "А"  400,4   
112  Нежилий будинок Всеукраїнський благодійний фонд
"Фонд національного і духовного відродження" 
м. Київ, вул. Тургенєвська, 32 літ. "Б"  163,90   
113  Нежилі приміщення ТОВ "Газкомплекс"  м. Київ, вул. Саксаганського/Володимирська, 40/85
літ. "А, А'" 
30,0   
114  Нежиле приміщення ПП Руденко Георгій Орестович  м. Київ, вул. Чорнобильська, 8  75,26   
115  Нежилі приміщення Спільне підприємство "Квіт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю  м. Київ, вул. Горького, 165, літ. "А"  4338,2   
116  Позиція втратила чинність         
117  Нежилі приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44 літ. "А"  233,20   
118  Нежилі приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44 літ. "А'"  68,50   
119  Нежилі приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44 літ. "А'"  90,60   
120  Нежилі приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44 літ. "А"  251,5   
121  Нежилі приміщення ТОВ "Дружба-Орбіта"  м. Київ, вул. Хрещатик/Бессарабська пл., 29/1 літ.
"А" 
44,60   
122  Позиція втратила чинність         
123  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Рейтарська, 8-5, літ. "Б"  958,30   
124  Нежилий будинок ТОВ "Інвестиційно-консультаційна
компанія "Ґаєр" 
м. Київ, вул. Січневого Повстання, 6-д  179,00   
125  Нежилий будинок ТОВ "Інвестиційно-консультаційна
компанія "Ґаєр" 
м. Київ, вул. Січневого Повстання, 6-г  518,6   
126  Нежилий будинок ТОВ "Інвестиційно-консультаційна
компанія "Ґаєр" 
м. Київ, вул. Січневого Повстання, 6-в  396,80   
127  Нежилий будинок ТОВ "Світ книжок"  м. Київ, вул. Пушкінська, 30 літ. "Б"  157,10   
128  Позиція втратила чинність         
129  Позиція втратила чинність         
130  Позиція втратила чинність         
131  Позиція втратила чинність         
132  Нежилі приміщення ТОВ "БК Дніпроінвестбуд"  м. Київ, вул. Арсенальна, 1/14, кімн. 1  82,0   
133  Нежилі приміщення ТОВ "Іжен-Груп"  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33 літ. "А"  41,0   
134  Нежилі приміщення ТОВ "Мрія"  м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 23, літ. "Ж"  63,3   
135  Нежилий будинок ТОВ "Диолен"  м. Київ, вул. Воровського, 2, літ. "Б"  87,0   
136  Нежилий будинок ТОВ "Гелла"  м. Київ, вул. Анищенка, 3, літ. "В"  380,8   
137  Нежилий будинок ТОВ "Світ книжок"  м. Київ, вул. Анищенка, 3, літ. "А"  864,7   
138  Нежилий будинок ТОВ "Пролог ЛТД"  м. Київ, вул. Жилянська, 106 літ. "Б"  581,8   
139  Нежилі приміщення СПД Литвиненко Г. В.  м. Київ, вул. Юрківська, 42-б, літ. "А"  23,0   
140  Позиція втратила чинність         
141  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2  11893,1   
142  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 30  432,5   
143  Нежилі приміщення СПД Сошальський О. А.  м. Київ, вул. Ентузіастів, 17-б  52,6   
144  Нежилі приміщення ТОВ "Росичі"  м. Київ, вул. Березняківська, 28  136,8   
145  Нежилі приміщення ТОВ "Камелія-К"  м. Київ, вул. Героїв Космосу, 17, літ. "А"  200,5   
146  Нежилі приміщення ТОВ "Камелія-К"  м. Київ, вул. Героїв Космосу, 17, літ. "А"  140,0   
147  Нежилі приміщення ТОВ "Торговий дім
"Маршал-Київ" 
м. Київ, вул. Лятошинського, 24, літ. "А"  79,7   
148  Позиція втратила чинність         
149  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець Кухар
Світлана Григорівна 
м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А"  17,8  Із збереженням профілю - побутових послуг 
150  Нежилі приміщення ТОВ "Берком"  м. Київ, вул. Серафимовича, 6, літ. "А"  84,0  Із збереженням профілю - громадська вбиральня 
151  Нежилі приміщення МПП "Корвет"  м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 20, літ. "А"  286,4   
152  Нежилі приміщення Київська міська асоціація
промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку "Київ" 
м. Київ, вул. Басейна/Крутий узвіз, 1/2, літ.
"А" 
192,2   
153  Нежилі приміщення ТОВ "Медстандарт"  м. Київ, просп. Маяковського, 73 літ. "А"  175,3   
154  Нежилі приміщення Дочірнє підприємство
"Універсал" 
м. Київ, вул. Попудренка, 7 літ. "А"  81,8  Із збереженням профілю діяльності - громадська вбиральня 
155  Нежилі приміщення Українська торговельно-промислова
та фінансово-кредитна компанія "ОРП" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю 
м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 26, літ. "Б"  220,40   
156  Нежилі приміщення ТОВ "Бізнес Центр "Фармація"  м. Київ, вул. Прирічна, 27 Е, літ. "А"  127,0   
157  Нежилі приміщення ТОВ "Бізнес Центр "Фармація"  м. Київ, вул. Прирічна, 27 Е, літ. "А"  31,3   
158  Нежилі приміщення ТОВ "Бізнес Центр "Фармація"  м. Київ, вул. Прирічна, 27 Е, літ. "А"  51,8   
159  Нежилі приміщення ПП "СІММАКС"  м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А"  59,1  Із збереженням профілю - надання побутових
послуг 
160  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Михайлівський Владислав Леонурович 
м. Київ, бульв. І. Лепсе, 75, літ. "А"'  51,7   
161  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Саксаганського, 133, літ. "Б"  442,7   
162  Позиція втратила чинність         
163  Нежилий будинок ТОВ "Світ книжок"  м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 4, літ. "В"  110,2   
164  Позиція втратила чинність         
165  Нежилий будинок ТОВ "Сучасна будівельна мережа"  пров. Інженерний, 4 літ. В  490,2   
166  Позиція втратила чинність         
167  Виробнича база ТОВ "Замок"  м. Київ, вул. Дніпродзержинська, 130  1992,83   
168  Виробнича база ТОВ "Мега Лайн"  м. Київ, просп. Ватутіна Генерала, 19  1908,0   
169  Нежилий будинок ТОВ "Капітал-Інвест-Ресурс"  м. Київ, Голосіївський район, голосіївське
лісництво, квартал 32 
53,0   
170  Позиція втратила чинність         
171  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Володимирська/Велика Житомирська,
11/6, літ. "А" 
188,0  За умови погодження балансоутримувача 
172  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Інститутська/Садова, 15/5, літ.
"А" 
236,2  За умови погодження балансоутримувача 
173  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Червоноармійська, 101, літ. "А"  546,1  За умови погодження балансоутримувача 
174  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Саксаганського/Комінтерну, 106/11,
літ. "А" 
336,4  За умови погодження балансоутримувача 
175  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Саксаганського Володимирська, 51/87,
літ. "А" 
146,8  За умови погодження балансоутримувача 
176  Нежилі приміщення  м. Київ вул. П. Сагайдачного, 8  247,2  За умови погодження балансоутримувача 
177  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Новопирогівська, 23, літ. "А"  136,6  За умови погодження балансоутримувача 
178  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Коперніка, 27, літ. "А"  89,2  За умови погодження балансоутримувача 
179  Позиція втратила чинність         
180  Нежилі приміщення  м. Київ, бульв. Лесі Українки, 14, літ. "А"  344,3  За умови погодження балансоутримувача 
181  Нежилі приміщення ТОВ "Бан-ту"  м. Київ, вул. Борщагівська, 212  91,2   
182  Нежилі приміщення ЗАТ "Поліграфіст"  м. Київ, вул. Воровського, 35, літ. "Б"  128,3   
183  Нежилі приміщення ТОВ "Торговий дім
"Маршал-Київ" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "Б"  94,8   
184  Позиція втратила чинність         
185  Позиція втратила чинність         
186  Нежилий будинок  м. Київ, Паркова дорога, 8-б, літ. "Б"  43,1   
187  Позиція втратила чинність         
188  Нежилі приміщення ТОВ "Тріонта Плюс"  м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 39-в, літ.
"А" 
241,0   
189  Нежилий будинок  м. Київ вул. Бориса Грінченка, 3 а, літ. "А"  Площа відповідно до даних БТІ   
190  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Вишгородська/Івашкевича, 28/1, літ.
"А" 
191,70   
191  Позиція втратила чинність         
192  Позиція втратила чинність         
193  Нежилий будинок  м. Київ, просп. Маршала Рокоссовського, 2, літ.
"А" 
960,5   
194  Нежилі приміщення ТОВ "НД "Датекс"  м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3/5, к. 3  592,0   
195  Нежилі приміщення ТОВ "Центр гуманітарних
ініціатив" 
м. Київ, вул. Хрещатик/Бессарабська пл., 29/1, літ.
"А" 
241,6   
196  Нежила будівля ТОВ "БІЛДІНГТЕХНОЛЕДЖІ"  м. Київ, вул. Петрозаводська, 2-б, літ. "А"  151,9   
197  Нежилі приміщення ТОВ "СОВ-ІНВЕСТ"  м. Київ, вул. Булгакова, 13, літ. "А"  848,8   
198  Нежилі приміщення ТОВ "Блокард"  м. Київ, вул. Зодчих, 50, літ. "А"  294,60   
199  Нежилі приміщення ТОВ "Диолен"  м. Київ, просп. Курбаса, 19, літ. "А"  236,00   
200  Позиція втратила чинність         
201  Нежилі приміщення ТОВ "Даніс"  м. Київ, вул. Лютеранська/вул. Заньковецької, 7/10,
літ. "А" 
274,3   
202  Позиція скасована         
203  Позиція втратила чинність         
204  Позиція втратила чинність         
205  Позиція втратила чинність         
206  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Димитрова, 2/1, літ. "А"  Площа відповідно до даних БТІ   
207  Позиція втратила чинність         
208  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53, літ. "А"  114,5   
209  Позиція втратила чинність         
210  Позиція втратила чинність         
211  Позиція втратила чинність         
212  Нежилі приміщення ТОВ "Стор-Сервіс"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"  49,00   
213  Нежилі приміщення Виробничо-комерційне підприємство
"Запоріжжя" у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
м. Київ, вул. Сагайдачного, 27 літ. "А"  464,4   
214  Позиція втратила чинність         
215  Нежилий будинок  м. Київ, пров. Михайлівський/ пров. Шевченка
Тараса, 21/13, літ. "В" 
Площа відповідно до даних БТІ   
216  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Мінське шосе, 8, літ. "А"  275,7   
217  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Прирічна, 27-е, літ. "А"  136,0   
218  Позиція втратила чинність         
219  Позиція втратила чинність         
220  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53, літ. "А"  112,6   
221  Нежилі приміщення ТОВ "Стор-Сервіс"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"  54,60   
222  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4  130,5   
223  Позиція втратила чинність         
224  Позиція втратила чинність         
225  Позиція втратила чинність         
226  Нежилі приміщення ТОВ "Київський Учбово-Виробничий
Центр "Либідь" 
м. Київ, просп. Лісовий, 25, літ. "А"  418,4   
227  Позиція втратила чинність         
228  Нежилі будівлі та споруди  м. Київ, вул. Фізкультури, 2 літ. "А", "Б"  54,5   
229  Позиція втратила чинність         
230  Позиція втратила чинність         
231  Позиція втратила чинність         
232  Позиція втратила чинність         
233  Позиція втратила чинність         
234  Нежилі приміщення ТОВ "Діамантовий"  м. Київ, просп. Маяковськоського, 47, літ. "А"  300,0   
235  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"  202,6   
236  Позиція втратила чинність         
237  Позиція втратила чинність         
238  Позиція втратила чинність         
239  Позиція втратила чинність         
240  Позиція скасована         
241  Позиція скасована         
242  Позиція втратила чинність         
243  Позиція втратила чинність         
244  Нежилі приміщення ВАТ "Світанок"  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"'  202,9   
245  Позиція втратила чинність         
246  Позиція втратила чинність         
247  Позиція втратила чинність         
248  Позиція втратила чинність         
249  Позиція втратила чинність         
250  Позиція втратила чинність         
251  Позиція втратила чинність         
252  Позиція втратила чинність         
253  Позиція втратила чинність         
254  Позиція втратила чинність         
255  Позиція втратила чинність         
256  Позиція втратила чинність         
257  Позиція втратила чинність         
258  Позиція втратила чинність         
259  Позиція втратила чинність         
260  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 46 літ. "А"  72,0   
261  Позиція втратила чинність         
262  Позиція втратила чинність         
263  Позиція втратила чинність         
264  Позиція втратила чинність         
265  Позиція втратила чинність         
266  Позиція втратила чинність         
267  Позиція втратила чинність         
268  Позиція втратила чинність         
269  Позиція втратила чинність         
270  Позиція втратила чинність         
271  Позиція втратила чинність         
272  Позиція втратила чинність         
273  Позиція втратила чинність         
274  Позиція втратила чинність         
275  Позиція втратила чинність         
276  Позиція втратила чинність         
277  Позиція втратила чинність         
278  Нежилі приміщення "Дочірнє підприємство
"Енеїда" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"  52,0   
279  Позиція втратила чинність         
280  Позиція втратила чинність         
281  Позиція втратила чинність         
282  Позиція втратила чинність         
283  Позиція втратила чинність         
284  Позиція втратила чинність         
285  Позиція втратила чинність         
286  Позиція втратила чинність         
287  Позиція втратила чинність         
288  Позиція втратила чинність         
289  Позиція втратила чинність         
290  Позиція втратила чинність         
291  Позиція втратила чинність         
292  Позиція втратила чинність         
293  Позиція втратила чинність         
294  Позиція втратила чинність         
295  Позиція втратила чинність         
296  Позиція втратила чинність         
297  Позиція втратила чинність         
298  Позиція втратила чинність         
299  Позиція втратила чинність         
300  Позиція втратила чинність         
301  Позиція втратила чинність         
302  Позиція втратила чинність         
303  Позиція втратила чинність         
304  Позиція втратила чинність         
305  Позиція втратила чинність         
306  Позиція втратила чинність         
307  Позиція втратила чинність         
308  Позиція втратила чинність         
309  Позиція втратила чинність         
310  Позиція втратила чинність         
311  Позиція втратила чинність         
312  Позиція втратила чинність         
313  Позиція втратила чинність         
314  Позиція втратила чинність         
315  Позиція втратила чинність         
316  Позиція втратила чинність         
317  Позиція втратила чинність         
318  Позиція втратила чинність         
319  Позиція втратила чинність         
320  Позиція втратила чинність         
321  Позиція втратила чинність         
322  Позиція втратила чинність         
323  Позиція втратила чинність         
324  Позиція втратила чинність         
325  Позиція втратила чинність         
326  Позиція втратила чинність         
327  Позиція втратила чинність         
328  Позиція втратила чинність         
329  Позиція втратила чинність         
330  Позиція втратила чинність         
331  Позиція втратила чинність         
332  Позиція втратила чинність         
333  Позиція втратила чинність         
334  Позиція втратила чинність         
335  Позиція втратила чинність         
336  Позиція втратила чинність         
337  Позиція втратила чинність         
338  Позиція втратила чинність         
339  Позиція втратила чинність         
340  Позиція втратила чинність         
341  Позиція втратила чинність         
342  Позиція втратила чинність         
343  Позиція втратила чинність         
344  Позиція втратила чинність         
345  Позиція втратила чинність         
346  Позиція втратила чинність         
347  Позиція втратила чинність         
348  Позиція втратила чинність         
349  Позиція втратила чинність         
350  Позиція втратила чинність         
351  Позиція втратила чинність         
352  Позиція втратила чинність         
353  Позиція втратила чинність         
354  Позиція втратила чинність         
355  Позиція втратила чинність         
356  Позиція втратила чинність         
357  Позиція втратила чинність         
358           
359  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 40, літ. "В"  43,6   
360  Позиція втратила чинність         
361  Позиція втратила чинність         
362  Позиція втратила чинність         
363  Позиція втратила чинність         
364  Позиція втратила чинність         
365  Позиція втратила чинність         
366  Позиція втратила чинність         
367  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 40, літ. "А", "а"  135,4   
368  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 40, літ. "Б", "Б1", "Б2"  428,3   
369  Позиція втратила чинність         
370  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 40, літ. "Г", "г"  87,2   
371  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 40, літ. "Д","д1",
"д2", "д3" 
185,9   
372  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 40, літ. "Е"  288,0   
373  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 40, літ. "3"  78,0   
374  Позиція втратила чинність         
375  Позиція втратила чинність         
376  Позиція втратила чинність         
377  Позиція втратила чинність         
378  Позиція втратила чинність         
379  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Труханівська, 3-а, літ. "А"  460,1   
380  Позиція втратила чинність         
381  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "Б"  215,0   
382  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "Д"  Площа відповідно до даних БТІ   
383  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "Е"  Площа відповідно до даних БТІ   
384  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "Ж"  Площа відповідно до даних БТІ   
385  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "3"  Площа відповідно до даних БТІ   
386  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "І"  Площа відповідно до даних БТІ   
387  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "К"  Площа відповідно до даних БТІ   
388  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "Л"  Площа відповідно до даних БТІ   
389  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "М"  Площа відповідно до даних БТІ   
390  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "Н"  Площа відповідно до даних БТІ   
391  Позиція втратила чинність         
392  Позиція втратила чинність         
393  Позиція втратила чинність         
394  Нежилі приміщення ТОВ "Еден"  м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78, літ. "А"  948,30   
395  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Старонаводницька, 40, літ. "Ж"  17,9   
396  Нежилі приміщення ТОВ "Атлант-ІК"  м. Київ, просп. 50-річчя Жовтня, 19  753,4   
397  Позиція втратила чинність         
398  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 42, літ. "А"  833,9   
399  Позиція втратила чинність         
400  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 63, літ.
"Б" 
Площа відповідно до даних БТІ   
401  Позиція втратила чинність         
402  Позиція втратила чинність         
403  Нежилі приміщення ЗАТ "Страхова компанія
"Провідна" 
м. Київ, вул. Гната Юри, 13, літ. "А"  504,0   
404  Позиція втратила чинність         
405  Позиція втратила чинність         
406  Позиція втратила чинність         
407  Позиція втратила чинність         
408  Позиція втратила чинність         
409  Позиція втратила чинність         
410  Позиція втратила чинність         
411  Позиція втратила чинність         
412  Позиція втратила чинність         
413  Позиція втратила чинність         
414  Позиція втратила чинність         
415  Позиція втратила чинність         
416  Позиція втратила чинність         
417  Нежилий будинок  м. Київ, Паркова дорога, 8-б, літ. "А"  466,2   
418  Нежилий будинок  м. Київ, Паркова дорога, 8-б, літ. "В"  145,4   
419  Нежилий будинок  м. Київ, Паркова дорога, 8-б, літ. "Г"  54,4   
420  Позиція втратила чинність         
421  Позиція втратила чинність         
422  Нежилий будинок  м. Київ, Контрактова площа, 2-г, літ. "Г"  19,7   
423  Позиція втратила чинність         
424  Позиція втратила чинність         
425  Позиція втратила чинність         
426  Позиція втратила чинність         
427  Позиція втратила чинність         
428  Позиція втратила чинність         
429  Позиція втратила чинність         
430  Позиція втратила чинність         
431  Позиція втратила чинність         
432  Позиція втратила чинність         
433  Позиція втратила чинність         
434  Позиція втратила чинність         
435  Позиція втратила чинність         
436  Позиція втратила чинність         
437  Позиція втратила чинність         
438  Позиція втратила чинність         
439  Позиція втратила чинність         
440  Позиція втратила чинність         
441  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 18, літ. "А"  166,10   
442  Позиція втратила чинність         
443  Нежилі приміщення СПД - ФО Сікорська Алла
Михайлівна 
м. Київ, вул. Червоноармійська, 139, літ."Б"  82,0   
444  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"  52,4   
445  Нежилий будинок ТОВ "Інвестиційне
містобудування" 
м. Київ, Петрівська алея, 3, літ. "А"  107,1   
446  Нежилий будинок ТОВ "Градо-Інжиніринг"  м. Київ, вул. Паркова дорога, 6а, літ. "А"  115,9   
447  Позиція втратила чинність         
448  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Хорозов К. А. 
м. Київ, вул. Січневого повстання, 11-б, літ.
"А" 
41,2   
449  Нежила споруда ТОВ "Да-лі"  м. Київ, вул. Довженка, 7, к. 16  20,16   
450 450  Нежилий будинок ТОВ "Да-лі" Нежилі приміщення ТОВ "Да-лі"  м. Київ, вул. Довженка, 7, літ. "З" м. Київ, вул.
Довженка, 7, літ. "З" 
3 3  42,4 42,4   
451  Позиція скасована         
452  Нежилий будинок ТОВ "Артдизайн"  м. Київ, вул. Івана Мазепи, 15-Б, літ. "А"  19,90   
453  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Перемоги, 21, літ. "А"  410,9   
454  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Перемоги, 21, літ. "А"  302,7   
455  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Вишгородська/Івашкевича, 28/1, літ.
"А" 
592,7   
456  Позиція втратила чинність         
457  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 9, літ. "А"  134,7   
458  Нежилі приміщення ТОВ "Торговий дім"
"Маршал-Київ" 
м. Київ, вул. Хрещатик,44, літ. "Б"  48,6   
459  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А"  151,10   
460  Нежилі приміщення  м. Київ, Кловський узвіз, 11  103,4   
461  Позиція втратила чинність         
462  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Артема, 103  368,1   
463  Нежилий будинок ТОВ "РУДАНА ПЛЮС"  м. Київ, вул. Червоноармійська, N 137  716,72   
464  Позиція втратила чинність         
465  Нежилий будинок ТОВ "Будтехсервіс-Голосіїво"  м. Київ, вул. Володимирська, 83, літ. "В"  44,5   
466  Нежилі приміщення ТОВ "Велика орбіта"  м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. А  185,0   
467  Нежиле приміщення  м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 5/2,
літ. "А" 
421,4   
468  Нежилі приміщення ТОВ "Еванс"  м. Київ, вул. Лісна, 68-а, літ. "Б", корпус N 1,
майстерня 
177,9   
469  Нежилі приміщення ТОВ "Еванс"  м. Київ, вул. Лісна, 68-а, літ. "В", корпус N 2,
кузня 
28,3   
470  Нежилі приміщення ТОВ "Еванс"  м. Київ, вул. Червонофлотська, 21, літ. "К", корпус
N 3, гараж-кузня 
91,7   
471  Нежилі приміщення ТОВ "Еванс"  м. Київ, вул. Червонофлотська, 21, літ. "Л", корпус
N 6, склад-бензосховище 
60,2   
472  Нежилі приміщення ТОВ "Еванс"  м. Київ, вул. Червонофлотська, 21, літ. "М", корпус
N 8, сарай з погребом 
70,3   
473  Нежилі приміщення ТОВ "Еванс"  м. Київ, вул. Червонофлотська, 21, літ. "Н", сарай
(дощатий) 
80,6   
474  Нежилі приміщення ТОВ "ОГС Дивелопмент"  м. Київ, вул. Кудрявська, 14 - 16, літ. "Б"  196,90   
475  Позиція втратила чинність         
476  Позиція втратила чинність         
477  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Тимошенка, 9, літ. "А"  163,3   
478  Позиція втратила чинність         
479  Позиція втратила чинність         
480  Позицію вилучено         
481  Позиція втратила чинність         
482  Нежилі приміщення МПК "Ярк-Київ"  м. Київ, просп. Перемоги, 104-б, літ. "А"  384,05   
483  Нежилі приміщення ТОВ "Міжнародна юридична компанія
"Бізнес груп консалтинг" 
м. Київ, просп. Перемоги, 104-б, літ. "А"  129,2   
484  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Перемоги, 104-б, літ. "А"  142,6   
485  Нежилі приміщення  м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 4 літ. "Б"  452,6   
486  Нежилі приміщення  м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 4 літ. "Б"  87,6   
487  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. А  137,2   
488  Позиція втратила чинність         
489  Позиція втратила чинність         
490  Позиція втратила чинність         
491  Позиція втратила чинність         
492  Позиція втратила чинність         
493  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Курчатова, 22-а  320,0   
494  Позиція втратила чинність         
495  Позиція втратила чинність         
496  Позиція втратила чинність         
497  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Цитадельна, 7, літ. "А'"  220,0   
498  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Горького, 169/11-а  315,7   
499  Позиція втратила чинність         
500  Позиція втратила чинність         
501  Позиція втратила чинність         
502  Позиція втратила чинність         
503  Нежиле приміщення ТОВ "Кришталеве джерело"  м. Київ, вул. Прорізна, 19 літ. "А"  190,00   
504  Нежилі приміщення ТОВ "Дент-К"  м. Київ, вул. Пушкінська, 38 літ. "А А"  367,7   
505  Позиція втратила чинність         
506  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 9 літ. "А"  289,6   
507  Позиція втратила чинність         
508  Позиція втратила чинність         
509  Позиція втратила чинність         
510  Позиція втратила чинність         
511  Позиція втратила чинність         
512  Позиція втратила чинність         
513  Позиція втратила чинність         
514  Позиція втратила чинність         
515  Позиція втратила чинність         
516  Позиція втратила чинність         
517  Позиція втратила чинність         
518  Позиція втратила чинність         
519  Позиція втратила чинність         
520  Позиція втратила чинність         
521  Позиція втратила чинність         
522  Позиція втратила чинність         
523  Позиція втратила чинність         
524  Позиція втратила чинність         
525  Позиція втратила чинність         
526  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А"  15,7   
527  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А"  97,1   
528  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 1-а  162,2   
529  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Червоноармійська, 47-а  85,8   
530  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Мечникова, 7  123,7   
531  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Турівська, 4 літ. "А"  231,4   
532  Позиція скасована         
533  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  251,4   
534  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  53,4   
535  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Л. Курбаса, 19 літ. "А"  116,8   
536  Нежилі приміщення ТОВ "Медіа фото фан
міля-2012" 
м. Київ, просп. Маяковського, 15 літ. "А"  46,7   
537  Позиція втратила чинність         
538  Нежилі приміщення БФ "Рутенія"  м. Київ, вул. Пушкінська, 34-б  256,8   
539  Нежила будівля  м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 7, літ. "В"  97,0   
540  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Фрунзе, 132, літ. И  77,7   
541  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Павла Усенка, 6, К. 22  142,8   
542  Нежилий будинок  м. Київ, вул. І. Мазепи, 33, літ. Є  159,6   
543  Нежилий будинок  м. Київ, вул. І. Мазепи, 33, літ. Ж  183,8   
547  Нежилий будинок Благодійний фонд "Велика сім'я"  м. Київ, вул. Гончара Олеся, 43-Б  907,0   
548  Позиція втратила чинність         
549  Позиція втратила чинність         
550  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 46, літ. "А"  39,90   
551  Позиція скасована         
552  Нежилі приміщення Науково-виробнича фірма
"Континент" 
м. Київ, просп. Свободи, 26, літ. А  365,0   
553  Нежилі приміщення ТОВ "Фарммедсервіс"  м. Київ, вул. Булгакова, 13 літ. "А"  119,4   
554  Позиція скасована         
555  Позиція скасована         
556  Позиція скасована         
557  Нежилі приміщення ТОВ "Еквілібріум"  м. Київ, вул. Котовського, 33-а, літ. "А"  284,4   
558  Нежилі приміщення ТОВ "Фарммедсервіс"  м. Київ, вул. Булгакова, 13, літ. "А"  267,2   
559  Позиція втратила чинність         
560  Позиція втратила чинність         
561  Позиція втратила чинність         
562  Позиція втратила чинність         
563  Позиція втратила чинність         
564  Позиція втратила чинність         
565  Позиція втратила чинність         
566  Позиція втратила чинність         
567  Господарська будівля  м. Київ, вул. Вишгородська, 85-в, літ. "А"  19,2   
568  Позиція скасована         
569  Нежилі приміщення ТОВ "Ярна"  м. Київ, вул. Кіквідзе, 19, літ. "А"  80,9   
570  Позиція втратила чинність         
571  Позиція втратила чинність         
572  Позиція втратила чинність         
573  Позиція втратила чинність         
574  Позиція втратила чинність         
575  Нежилий будинок ТОВ "Ай Ві Ті Девелопмент"  м. Київ, просп. Глушкова, 1 літ. 61  632,7   
576  Нежилі будівлі та споруди Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат"  м. Київ, вул. Булаховського, 5,     
    літ. "Д",    201,5   
    літ. "З",    13,7   
    літ. "К",    51,3   
    літ. "Е",    12,3   
    літ. "Ж"    455,7   
577  Позиція скасована         
578  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А'"  82,8   
579  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  245,3   
580  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  19,0   
581  Нежилі приміщення ТОВ "Аптека гормональних
препаратів" 
м. Київ, вул. Прирічна, 27-є, літ. "А"  98,7   
582  Нежиле приміщення ТОВ "Євротекстиль"  м. Київ, вул. Саксаганського/Володимирська, 40/85,
літ. "А, А'" 
205,7   
583  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Г. Гонгадзе, 20, літ. "В"  95,3   
584  Позиція втратила чинність         
585  Позиція втратила чинність         
586  Позиція втратила чинність         
587  Позиція втратила чинність         
588  Позиція втратила чинність         
589  Позиція втратила чинність         
590  Позиція втратила чинність         
591  Позиція втратила чинність         
592  Позиція втратила чинність         
593  Позиція втратила чинність         
594  Позиція втратила чинність         
595  Позиція втратила чинність         
596  Позиція втратила чинність         
597  Позиція втратила чинність         
598  Позиція втратила чинність         
599  Позиція втратила чинність         
600  Позиція втратила чинність         
601  Позиція втратила чинність         
602  Позиція втратила чинність         
603  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Половецька, 4, літ. "А"  429,9   
604  Нежилі приміщення ЗАТ "Ганза"  м. Київ, проспект Г. Гонгадзе, 20, літ. "В"  223,2   
605  Позиція втратила чинність         
606  Нежилі приміщення Станично-Луганський Благодійний
Фонд "Надія" 
м. Київ, вул. Предславинська, 29  228,7   
607  Нежила будівля  м. Київ, просп. Глушкова, 1, літ. 62  909,6   
608  Нежилі приміщення ТОВ "Оскар"  м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А"  157,2   
609  Нежилі приміщення СПД Бегеба С. В.  м. Київ, вул. Лятошинського, 24, літ. "А"  62,9   
610  Нежилі приміщення ТОВ "ОНІС.А"  м. Київ, просп. Маяковського, 73, літ. "А"  180,0   
611  Нежилі приміщення  м. Київ, Андріївський узвіз, 38, літ. "А"  181,6   
612  Позиція втратила чинність         
613  Позиція втратила чинність         
614  Позиція втратила чинність         
615  Нежила будівля  м. Київ, парк "Володимирська гірка", б/н  147,2   
616  Позиція втратила чинність         
617  Позиція втратила чинність         
618  Позиція втратила чинність         
619  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Пушкінська, 34-б  256,8   
620  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Прирічна, 25, літ. "А"  146,9   
621  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53, літ. "А"  176,6   
622  Нежилі приміщення ТОВ "Книжковий магазин
"Знання" 
м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А"  396,4,   
623  Позиція втратила чинність         
624  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3, літ. Ф  239,75   
625  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Червоноармійська, 4  920,0   
626  Позиція втратила чинність         
627  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Пушкінська, 28/9 літ. А  3625,9   
628  Нежилі приміщення ВО "Батьківщина"  м. Київ, вул. Межигірська, 23/22 літ. А  1114,0   
629  Нежила споруда  м. Київ, вул. Саксаганського, 100, літ. "Б"  94,5   
630  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Верхній Вал, 62-в  121,8   
631  Нежила споруда Суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа Рунова Інна Юріївна 
м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 12  48,0   
632  Позиція втратила чинність         
633  Позиція втратила чинність         
634  Позиція втратила чинність         
635  Позиція втратила чинність         
636  Позиція втратила чинність         
637  Позиція втратила чинність         
638  Позиція втратила чинність         
639  Позиція втратила чинність         
640  Позиція втратила чинність         
641  Позиція втратила чинність         
642  Позиція втратила чинність         
643  Позиція втратила чинність         
644  Позиція втратила чинність         
645  Позиція втратила чинність         
646  Позиція втратила чинність         
647  Позиція втратила чинність         
648  Позиція втратила чинність         
649  Позиція втратила чинність         
650  Позиція втратила чинність         
651  Позиція втратила чинність         
652  Позиція втратила чинність         
653  Позиція втратила чинність         
654  Позиція втратила чинність         
655  Позиція втратила чинність         
656  Позиція втратила чинність         
657  Позиція втратила чинність         
658  Позиція втратила чинність         
659  Позиція втратила чинність         
660  Позиція втратила чинність         
661  Позиція втратила чинність         
662  Позиція втратила чинність         
663  Позиція втратила чинність         
664  Позиція втратила чинність         
665  Позиція втратила чинність         
666  Позиція втратила чинність         
667  Нежилі приміщення ТОВ "Луг-Край-7"  м. Київ, вул. Серафимовича, 15а, літ. А  163,3   
668  Нежилі приміщення ТОВ "Промфармімпекс"  м. Київ, вул. І. Франка, 38-б  84,8   
669  Нежилий будинок  м. Київ, вул. О. Гончара, 36 літ. А  450,3   
670  Нежилі будинки  м. Київ, вул. Обсерваторна, 6, літ. А, літ. Б  604,9   
671  Позиція втратила чинність         
672  Позиція втратила чинність         
673  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Лещінер Світлана Матвіївна 
м. Київ, вул. Празька, 12  18,6   
674  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Саксаганського, 93-б  647,0   
675  Позиція втратила чинність         
676  Позиція втратила чинність         
677  Позиція втратила чинність         
678  Позиція втратила чинність         
679  Позиція втратила чинність         
680  Позиція втратила чинність         
681  Позиція втратила чинність         
682  Позиція втратила чинність         
683  Позиція втратила чинність         
684  Позиція втратила чинність         
685  Позиція втратила чинність         
686  Позиція втратила чинність         
687  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 64, літ. А  Площа відповідно до даних БТІ   
688  Нежила споруда  м. Київ, Паркова дорога, 8-б, літ. "Б"  Площа згідно з даними БТІ   
689  Нежилі приміщення ТОВ "НВП "Термобудмонтаж"  м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-в, літ. А  132,0   
690  Нежилі приміщення ЗАТ "Київрічсервіс"  м. Київ, вул. Фрунзе, 121-а, літ. "А"  145,0   
691  Нежилі приміщення ЗАТ "Київрічсервіс"  м. Київ, вул. Фрунзе, 121-а, літ. "А"  48,61   
692  Нежила споруда Суб'єкт підприємницької діяльності -
фізична особа Бабін О. Л. 
м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, 2, літ. "Б"  71,20  Із збереженням профілю - громадська вбиральня 
693  Нежилі приміщення Громадська організація "Інститут
"Міжнародний інститут експертиз та досліджень проблем безпеки" 
м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. А  659,0   
694  Нежилі будівлі  м. Київ, вул. Паркова дорога, 3 - 5 - 7, літ. "В",
"Д" 
237,4   
695  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Артема, 58/2, літ. "Д"  287,0   
696  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Паньківська, 10, літ. "Б"  378,60   
697  Позиція втратила чинність         
698  Позиція втратила чинність         
699  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  110,45   
700  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  130,65   
701  Нежила будівля ТОВ "Парус - Ріелті"  м. Київ, вул. Старовокзальна, 26, літ. "А"  2054,8   
702  Позиція втратила чинність         
703  Нежилі приміщення Народна партія  м. Київ, вул. Рейтарська/провул. Георгіївський,
6-3, літ. "А" 
17,9   
704  Нежиле приміщення ТОВ "Ларі"  м. Київ, вул. Саксаганського, 44, літ. Е  21,3   
705  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Горького, 115  Площа відповідно до даних БТІ   
706  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Верхній вал, 16  Площа відповідно до даних БТІ   
707  Нежила будівля  м. Київ, вул. Старонаводницька, 10, літ. "О"  157,9   
708  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Перемоги, 25-а, літ. "А"  386,4   
709  Нежилі приміщення  м. Київ, просп. Перемоги, 21, літ. "А"  Площа згідно з даними БТІ   
710  Нежилі приміщення ТОВ "Правенс"  м. Київ, просп. Перемоги, 25 А, літ. "А"  69,4   
711  Нежилі приміщення Громадське об'єднання "Фонд
сучасного образотворчого мистецтва "Майстер" 
м. Київ, просп. Маяковського, 73, літ. "А"  100,8   
712  Позиція втратила чинність         
713  Позиція втратила чинність         
           
           
           
           
           
714  Нежила будівля  м. Київ, вул. Золотоустівська, 35, літ. "Б"  Площа згідно з даними БТІ   
715  Нежилі будівлі  м. Київ, вул. Тираспольська, 46     
    літ. "А"    159,2   
    літ. "Б"    42,7   
    літ. "В"    25,9   
716  Нежилі будівлі  м. Київ, Набережне шосе, 11     
    літ. "А"    44,7   
    літ. "Б"    28,6   
717  Нежилі приміщення Благодійна організація "Місто
щасливих дітей" 
м. Київ, вул. Полярна, 7, літ. "А"  Площа згідно з даними БТІ   
718  Нежила будівля  м. Київ, вул. Десятинна, 13, літ. "Б"  Площа згідно з даними БТІ   
719  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Грушевського Михайла, 28/2, літ.
"Л" 
236,6   
720  Нежилі приміщення ТОВ "Мілленіум-Сек'юріті"  м. Київ, вул. Стрілецька, 14, літ. "А"  103,7   
721  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Гавро Лайоша, 17 "А"  709,32   
722  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Чапаєва, 9, літ. "Б"  180,90   
723  Позиція втратила чинність         
724  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Новопирогівська, 62, літ. А"  478,00   
725  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Червонофлотська, 7  225,60   
726  Споруда  м. Київ, вул. Сошенка, б/н 1  45,80   
727  Споруда  м. Київ, вул. Верхній Вал, 27  130,00   
728  Нежилі приміщення ТОВ "Центральні театральні
каси" 
м. Київ, просп. Перемоги, 21-а, літ "А"  95,0   
729  Позиція втратила чинність         
730  Позиція втратила чинність         
731  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47, літ. "Б"  274,6   
732  Нежила споруда Українська православна церква
парафії на честь Святих Першоверховних Апостолів Петра і Павла 
м. Київ, пл. Фрунзе, б/н  72,0   
733  Нежилі приміщення Громадська організація "Фонд
сучасного образотворчого мистецтва "Майстер" 
м. Київ, вул. Леванєвського, 2, літ. "А"  204,3   
734  Нежилий будинок  м. Київ, вул. Мельникова, 28, літ. "А"  Площа згідно з даними БТІ   
735  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Пушкінська, 38, літ. "А"  Площа згідно з даними БТІ   
736  Нежилі приміщення ТОВ Редакція газети "Все про
бухгалтерський облік" 
м. Київ, вул. Довженка, 7  2134,26  За умови погодження балансоутримувача 
737  Нежилі приміщення ТОВ "А.С.Л."  м. Київ, вул. Саксаганського, 60-б  108,8   
738  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Л. Толстого, 6, літ. "А"  128,6   
739  Нежилі приміщення Благодійна організація "Благодійний фонд Святого Миколая 2007"  м. Київ, вул. Саксаганського, 40/85, літ. "А","А'"  214,10   
740  Нежилі приміщення Повне товариство "Київський міський ломбард "Меленчук і партнери"  м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б"  66,9   
742  Нежилі приміщення БО "Місто щасливих дітей"  м. Київ, вул. Василя Порика, 13, літ. "Б"  524,0   
743  Громадська вбиральня ГО "Громадська рада самоврядування"  м. Київ, Привокзальна площа, б/н  117,3  Із збереженням профілю 
744  Позиція втратила чинність         
745  Нежилі приміщення ГО "Рада Самоврядування"  м. Київ, острів Долобецький, Гідропарк, пляж "Венеція"  45,00   
746  Нежилі приміщення Благодійний фонд "Добробут"  м. Київ, просп. Броварський, 1, квартал 2, буд. 7  150,00   
747  Нежилі приміщення ГО "Рада Самоврядування"  м. Київ, вул. Приозерна, 10  96,00   
748  Позиція втратила чинність         
749  Позиція втратила чинність         
750  Позиція втратила чинність         
751  Позиція втратила чинність         
752  Позиція втратила чинність         
753  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-а  46,8   
754  Позиція втратила чинність         
755  Позиція втратила чинність         
756  Позиція втратила чинність         
757  Позиція втратила чинність         
758  Позиція втратила чинність         
759  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Фрунзе, 132, літ. "А"  33,6   
760  Нежилі приміщення ТОВ "Спілка композиторів"  м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, Аў"  128,7   
761  Нежилі приміщення ТОВ "ОНІС.А."  м. Київ, вул. Л. Гавро, 20, літ. "А"  510,3   
762  Позиція втратила чинність         
763  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець Ісаєв Рашид Султан Огли  м. Київ, вул. Полярна, 8-а, літ. "А"  131,7   
764  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Спаська, 39-а  36,1   
765  Нежилі приміщення СПД Хоменко К. М.  м. Київ, вул. Лариси Руденко, 11, літ. "А"  217,0   
766  Нежилі приміщення Народний депутат України Надоша О. В.  м. Київ, вул. Саксаганського, 60, літ. "В"  87,6   
767  Позиція втратила чинність         
768  Нежилі приміщення Посольство Республіки Казахстан в Україні  м. Київ, вул. Стрілецька, 14, літ. "А", прим. 2  135,68   
769  Нежилі приміщення Благодійна організація "Благодійний фонд
Святого Миколая 2007" 
м. Київ, вул. Тарасівська, 6  348,0 260,0   
770  Позиція втратила чинність         
771  Позиція втратила чинність         
772  Нежилі приміщення ТОВ "Агенція охорони та безпеки "Гриф"  м. Київ, вул. Стрілецька, 16, літ. "А"  76,55   
773  Нежилі приміщення Благодійна організація "Благодійний фонд
"Дипломатичний корпус" 
м. Київ, вул. Стрілецька, 16, літ. "А"  98,93   
774  Нежилі приміщення ТОВ "Агенція безпеки "Баракуда"  м. Київ, вул. Стрілецька, 16, літ. "А"  42,5   
Група "Д" 
Об'єкт незавершеного будівництва - Крита спортивна
арена 
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 9    Основні умови: із збереженням профілю - льодова
арена (відповідно до вимог Європейської федерації з хокею).
Додаткові: реконструкція протягом 5 років; інвестиційний вклад 25
млн. умовних одиниць з розстрочкою на термін реконструкції та
будівництва 5 років 
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, район промзони "Троєщина" за територією
ТЕЦ-6, Деснянський район 
   
Позиція втратила чинність         
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, Столичне шосе, 29-й кілометр, літера 2А  Площа відповідно до даних БТІ   
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, Столичне шосе, 29-й кілометр, літера 2Б  Площа відповідно до даних БТІ   
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, Столичне шосе, 29-й кілометр, літера 2В  Площа відповідно до даних БТІ   
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, Столичне шосе, 29-й кілометр, літера 2Г  Площа відповідно до даних БТІ   
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, Столичне шосе, 29-й кілометр, літера 2Д  Площа відповідно до даних БТІ   
Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, Столичне шосе, 29-й кілометр, літера 2Е  Площа відповідно до даних БТІ   
10  Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, Столичне шосе, 29-й кілометр, літера 2Ж  Площа відповідно до даних БТІ   
11  Об'єкт незавершеного будівництва  м. Київ, Столичне шосе, 29-й кілометр, літера 2З  Площа відповідно до даних БТІ   
Група "Ж" 
Цілісний майновий комплекс державне комунальне
підприємство кінотеатру "Нивки" ОО "Нивки" 
м. Київ, вул. Щербакова, 58    із збереженням профілю - кінопоказу 
Цілісний майновий комплекс кінотеатру "Славутич"
ТОВ "Сінема-Славутич" 
м. Київ, вул. Ентузіастів, 1/2, літ. "А2"    із збереженням профілю - кінопоказу 
Цілісний майновий комплекс кінотеатру
"Кінопанорама" ТОВ "Кінопанорама" 
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 19, літ. А    із збереженням профілю - кінопоказу 
Позиція втратила чинність         
Цілісний майновий комплекс КП "Підрядне
спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління" 
м. Київ, вул. Пост-Волинська, 3     
Цілісний майновий комплекс ТОВ "Сирець"  м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 5     
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
Група "А" 
Нежилі приміщення ТОВ "Рамал"  м. Київ, просп. Свободи, 2, літ. "А'"  135,8   
Нежилі приміщення Асоціація
"Укрсортнасіннєовоч" 
м. Київ, вул. Артема, 11, літ. "А"  180,0   
Позиція втратила чинність         
Нежилі приміщення Закрите акціонерне товариство
"Медико-фармацевтична фірма "Столиця" 
м. Київ, вул. Саксаганського/Комінтерну, 106/11,
літ. "А" 
211,90   
Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ватра" 
м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А", "А'"  67,50   
Нежилі приміщення Закрите акціонерне товариство
"Фарматек" 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51, літ. "Б"  101,70   
Позиція втратила чинність         
Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Агенція розвитку територій" 
м. Київ, просп. Перемоги, 25 літ. "А"  56,60   
Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Аптека Ліза" 
м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 16, літ. "А"  124,20   
10  Нежилі приміщення ПП "ТЕСС-85"  м. Київ, вул. Щусєва/Теліги Олени, 2/19, літ.
"А" 
64,10   
11  Нежилі приміщення Відкрите акціонерне товариство
"Трест "Київміськбуд-1" ім. В. П. Загороднього 
м. Київ, вул. Ярославів Вал, N 36 - 38, літ.
"А" 
603,90   
12  Нежилі приміщення Товариство з обмеженою
відповідальністю "Добро" 
м. Київ, вул. Фрунзе, 6, літ. "А"  31,00   
13  Нежила будівля ТОВ "Теплоенергосервіс"  м. Київ, вул. Бориспільська, 6, літ. "А"  284,8   
14  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Заречна Тетяна Володимирівна 
м. Київ, просп. Броварський, Венеціанський острів N
1, літ. А 
153,00   
15  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Ладигін Олександр Борисович 
м. Київ, просп. Броварський, Венеціанський острів N
1, літ. А 
87,80   
16  Нежилі приміщення Приватний нотаріус Задорожна Юлія
Василівна 
м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3, літ. А  58,00   
17  Нежилі приміщення ТОВ "Весна"  м. Київ, вул. Фрунзе, 6, літ. А  150,20   
18  Нежилі приміщення ТОВ "Діамед"  м. Київ, бульв. Верховної Ради, 12, літ. А  99,30   
19  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Руденко Георгій Орестович 
м. Київ, вул. Чернігівська, 38, літ. Г  119,60   
20  Нежилі приміщення ТОВ "Акона"  м. Київ, вул. Саксаганського, 38, літ. А  104,00   
21  Нежилі приміщення Компанія "KARTWAY LIMITED"
("КАРТВЕЙ ЛІМІТЕД"), Сполучене Королівство Великої Британії та
Північної Ірландії 
м. Київ, бульв. Л. Українки, 21, літ. "А"  86,5   
22  Нежилий будинок ТОВ "Лара"  м. Київ, бульв. І. Лепсе, 9-в,     
    літ. "А",    105,6   
    літ. "Ж",    51,0   
    літ. "Е"    114,1   
23  Нежилі приміщення ТОВ "Новітні Українські
Технології" 
м. Київ, вул. Пулюя Івана, 5, літ. "А"  6,0   
24  Нежилі приміщення ТОВ "Іжен - Груп"  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А"  64,0   
25  Нежилі приміщення ПП "Лівий берег"  м. Київ, вул. Мілютенка, 34, літ. "А"  199,8   
26  Позиція втратила чинність         
27  Нежилі приміщення ТОВ "ПАССАТ-СЕРВІС"  м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14, літ. "Г"  200,1   
28  Позиція втратила чинність         
29  Нежилі приміщення ТОВ "Дюна"  м. Київ, вул. Михайлівська/пров. Михайлівський,
17-а/2, літ. "А" 
65,6   
30  Нежилий будинок ТОВ "Юридична Компанія Ей. Бі.
Ейч." 
м. Київ, вул. Сагайдачного, 29, літ. "Б"  326,8   
31  Нежилі приміщення ПП "ДІЛ"  м. Київ, проспект Перемоги, 21-а, літ. "А"  55,2   
32  Позиція втратила чинність         
33  Нежилі приміщення Підприємство з іноземним
капіталом "Ун Моменто" 
М. Київ, вул. Тарасівська, 21, літ. "А"  164,3   
34  Позиція втратила чинність         
35  Позиція втратила чинність         
36  Нежилі приміщення ТОВ Інструментальний завод
"Роден" 
м. Київ, вул. Виборзька, 93 літ. "А"  792,2   
37  Нежилі приміщення ТОВ "Київархпроект"  м. Київ, вул. Артема, 11, літ. "А"  268,8   
38  Нежилі приміщення БО "Відкрите серце"  м. Київ, просп. Порика, 13, літ. "А"  353,9   
39  Нежила будівля Фізична особа - підприємець Єлісєєва Марія Миколаївна  м. Київ, Володимирський проїзд, б/н  150,0   
40  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Єлісєєв Михайло Миколайович 
м. Київ, вул. Горького, 3, літ. "Б"  71,2   
41  Нежилі приміщення ТОВ "Пінар менеджмент"  м. Київ, вул. Лук'янівська, 1 літ. "А"  64,90   
42  Нежилі приміщення ТОВ "Сімха"  м. Київ, вул. Зодчих, 50 літ. "А"  47,9   
43  Нежилі приміщення ТОВ "Сімха"  м. Київ, вул. Зодчих, 50 літ. "А"  106,6   
44  Нежилий будинок ПП "Фірма "Австерія"  м. Київ, просп. Свободи, 26 літ. "Г"  117,30   
45  Нежилий будинок ТОВ "Центр Корт"  м. Київ, вул. Червоноармійська, 141/1  262,0   
46  Нежилий будинок ТОВ "Інтерблок плюс"  м. Київ, вул. Артема, 55, літ. "В"  483,4   
47  Нежилі приміщення ЗАТ "Укрпромсервіс"  м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 1  128,8   
48  Нежилі приміщення ТОВ"Модекс-ЛТД"  м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 1  125,2   
49  Нежилі приміщення ТОВ "Модекс"  м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 1  288,1   
50  Нежилі приміщення СПД Галайчук І. В.  м. Київ, вул. Сєченова, 5  62,4   
51  Нежилі приміщення ВАТ "Київгаз"  м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33 літ. "Б"  402,3   
52  Позиція втратила чинність         
53  Нежилий будинок ТОВ "Торгівельно-виробниче
підприємство "ТЕКС Ко" 
м. Київ, вул. Верховинна, 13, літ. "Г"  129,3   
54  Нежилий будинок "Торгівельно-виробниче
підприємство" ТОВ "ТЕКС Ко" 
м. Київ, вул. Верховинна, 13, літ. "В"  54,6   
55  Позиція втратила чинність         
56  Нежилі приміщення Благодійна організація "Фонд
сприяння правоохоронним органам "Право і безпека" 
м. Київ, вул. Басейна, 1/2, літ. "А"  84,2   
57  Нежилі приміщення Мале приватне підприємство
"Альфа-П" 
м. Київ, вул. Богатирська, 12 літ. "А"  524,2   
58  Нежилі приміщення суб'єкт підприємницької
діяльності - фізична особа Вязовський Ілля Володимирович 
м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 5 літ. "А"  434,9   
59  Нежилі приміщення ТОВ "Київфарм"  м. Київ, просп. Свободи, 2, літ. "А"  325,0   
60  Нежилі приміщення ТОВ "Колумб"  м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 27  21,6   
61  Нежилі приміщення ТОВ "Фірма "Дельта"  м. Київ, вул. Декабристів, 5-а  128,8   
62  Нежилі приміщення ТОВ "Омегабудінвест"  м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 65, літ.
"А" 
403,1   
63  Нежилі приміщення Об'єднання Героїв Радянського
Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Повних кавалерів Орденів Слави
та членів їх сімей "Слава" 
м. Київ, вул. Артема, 11, літ. "А"  137,20   
64  Нежилі приміщення ТОВ "Українське
виробничо-екологічне об'єднання по заготівлі та використанню
вторинних матеріальних ресурсів "Укрвторма" 
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8, літ. "Б"  141,8   
65  Позиція втратила чинність         
66  Нежилі приміщення фізична особа - підприємець
Снєжнєвський Олександр Олександрович 
м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20 літ. "В"  108,5   
67  Нежилі приміщення Фізична особа - підприємець
Маркова Тетяна Олександрівна 
м. Київ, вул. Смоленська, 6, літ. "А"  370,5   
68  Нежилі приміщення ТОВ "Твердь"  м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А"  354,6   
69  Нежиле приміщення ТОВ "Твердь"  м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А"  15,9   
70  Нежилі приміщення ТОВ "Преміс-фінанс"  м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А"  276,60   
72  Нежила будівля Фізична особа - підприємець Парасюк О. В.  м. Київ, вул. Вишгородська, 49-а, літ. "А"  80,3  Із збереженням профілю - громадська вбиральня 
73  Позиція втратила чинність         
74  Позиція втратила чинність         
75  Нежила будівля ТОВ "Авеста Плюс"  м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. "Ф"  151,10   
76  Нежилі приміщення ТОВ "Дюна"  м. Київ, вул. Михайлівська 17-а/2, літ. "А"  146,0   
77  Нежилі приміщення Повне товариство "Київський
міський ломбард "МЕЛЕНЧУК І КОМПАНІЯ" 
м. Київ, просп. Лісовий, 25, літ "А"  127,0   
78  Нежилий будинок ТОВ "Компанія "Паритет-плюс"  м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7.2  240,4   
79  Нежилий будинок ТОВ "Компанія "Паритет-плюс"  м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, к. 1  609,30   
80  Нежилі приміщення АТ "Норд"  м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 літ. "Б"  123,5   
81  Нежилі будинки ТОВ "Центр Корт"  м. Київ, вул. І. Кудрі, 3     
    літ. "А"    554,3   
    літ. "Б"    402,6   
    літ. "В"    181,7   
82  Нежилий будинок ТОВ "Титан-інвест"  м. Київ, вул. Боричів Тік, 20/4  212,10   
83  Нежилий будинок ТОВ "Терра"  м. Київ, вул. Дмитрівська, 23 літ. "А"  140,8   
84  Комплекс нежилих будинків ТОВ "Спільне
українсько-німецьке підприємство "Хорстер" 
м. Київ, Труханів острів, Паркова дорога, 21,
літери "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж" 
873,6   
85  Нежилі приміщення ТОВ "Оптим "Салм"  м. Київ, просп. Свободи, 2 літ. "А"  188,5   
86  Нежиле приміщення ТОВ "ТДК-Універсал"  м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А"  18,20   
87  Нежиле приміщення ТОВ "ТДК-Універсал"  м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А"  68,20   
88  Нежилі приміщення тягової підстанції ТП-818
Благодійна організація "Інноваційний фонд розвитку громадського
транспорту" 
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 26  255,0   
89  Нежилий будинок Благодійна організація
"Інноваційний фонд розвитку громадського транспорту" 
м. Київ, вул. Булаховського, 5, літ. "Г"  61,5   
90  Нежилі приміщення Харківська обласна організація
спортивний клуб "Центуріон" 
м. Київ, вул. Горького, 12 літ. "Б"  131,9   
91  Нежилі приміщення ТОВ "Міськспецексперт"  м. Київ, просп. Порика Василя, 13, літ. "В"  110,2   
92  Нежилий будинок Благодійна організація
"Інноваційний фонд розвитку громадського транспорту" 
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 26а, літ. "В"  30,3   
93  Нежилий будинок ТОВ "Дніпрянка"  м. Київ, Передмістна Слобідка, 1, літ. "З"  373,50   
94  Нежилий будинок ТОВ "Дніпрянка"  м. Київ, Передмістна Слобідка, 1, літ. "У"  261,30   
95  Нежилий будинок ТОВ "Дніпрянка"  м. Київ, Передмістна Слобідка, 1, літ. "Х"  68,50   
96  Нежилі приміщення ТОВ "ТС Фешенейшен"  м. Київ, вул. Пулюя Івана, 5, літ. "А"  434,7   
97  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б"  214,4   
98  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б"  34,1   
99  Нежилі приміщення Міжнародний благодійний фонд
соціально-правового, екологічного захисту і трудової та медичної
реабілітації (інвалідів та малозахищених верств населення) "Святого
Великомученика і цілителя Пантелеймона" 
м. Київ, вул. Кіквідзе, 19  95,10   
100  Нежилі приміщення ТОВ "Лан-Україна"  м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 5, літ. "А",
перший поверх 
337,0   
101  Нежилий будинок ЗАТ "Енергомонтажвентиляція"  м. Київ, провул. Делегатський, 6, літ. "А"  347,7   
103  Нежилі приміщення ТОВ "Анела"  м. Київ, вул. Кіквідзе, 19, літ. "А"  71,6   
104  Нежилий будинок
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Бельський Андрій
Михайлович 
м. Київ, вул. Шумського, 3-б  89,2   

__________

Примітка. 3 - викуп, 4 - аукціон.

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Київської міської ради N 469/1130 від 26.04.2007, N 738/1399 від 24.05.2007, N 792/1453 від 14.06.2007, N 947/1608 від 26.06.2007, N 1138/1799 від 12.07.2007, N 39/1873 від 26.07.2007, N 151/1985 від 22.08.2007, N 505/3339 від 01.10.2007, N 1072/3905 від 25.10.2007, N 1110/3943 від 01.11.2007, N 1317/4150 від 29.11.2007, N 1462/4295 від 20.12.2007, N 95/95 від 28.08.2008, N 106/106 від 28.08.2008, N 258/258 від 18.09.2008, N 513/513 від 16.10.2008, N 577/577 від 30.10.2008, N 652/652 від 27.11.2008, N 770/770 від 11.12.2008, N 859/859 від 18.12.2008, N 31/1086 від 22.01.2009, N 32/1087 від 22.01.2009, N 33/1088 від 22.01.2009, N 85/1140 від 19.02.2009, N 161/1217 від 02.04.2009, N 162/1218 від 02.04.2009, N 544/1600 від 28.05.2009, N 645/1701 від 18.06.2009, N 647/1703 від 18.06.2009, N 1007/2063 від 09.07.2009, N 5/2074 від 17.09.2009, N 17/2086 від 17.09.2009, N 39/2108 від 17.09.2009, N 40/2109 від 17.09.2009, N 41/2110 від 17.09.2009, N 41-1/2110 від 17.09.2009, N 512/2581 від 13.10.2009, N 541/2610 від 29.10.2009, N 731/2800 від 27.11.2009, N 923/2992 від 24.12.2009, N 924/2993 від 24.12.2009, N 927/2996 від 24.12.2009, N 444/3882 від 25.03.2010, N 465/3903 від 25.03.2010, N 602/4040 від 29.04.2010, N 604/4042 від 29.04.2010, N 826/4264 від 27.05.2010, N 1011/4449 від 08.07.2010, N 1012/4450 від 08.07.2010, N 61/4873 від 07.10.2010, N 94/4906 від 14.10.2010, N 177/4989 від 28.10.2010, N 286/5098 від 02.12.2010, N 212/5599 від 25.05.2011 )

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий

Додаток 5
до рішення
Київської міської ради
від 08.02.2007 N 62/723

Перелік
господарських товариств, пакети акцій
та частки яких належать територіальній громаді м. Києва,
що не підлягають продажу, терміном до 2010 року

N
п/п 
Назва об'єктів  Юридична адреса  Кількість акцій, шт. (розмір частки, %) 
Позиція втратила чинність     
Позиція втратила чинність     
Позиція втратила чинність     
ЗАТ "Компанія Київенергохолдинг"  01133, м. Київ, вул. Щорса, 19  920520124 шт. 
Позиція втратила чинність     
Позиція втратила чинність     
Позиція втратила чинність     
Позиція втратила чинність     
Позиція втратила чинність     
10  Позиція втратила чинність     
11  Позиція втратила чинність     
12  Позиція втратила чинність     
13  Позиція втратила чинність     

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Київської міської ради N 792/1453 від 14.06.2007, N 947/1608 від 26.06.2007, N 1138/1799 від 12.07.2007, N 106/106 від 28.08.2008 )

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий

Додаток 6
до рішення Київської міської ради
від 08.02.2007 N 62/723

Перелік
господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать
територіальній громаді м. Києва та підлягають продажу

N п/п  Найменування об'єктів  Юридична адреса  Кількість акцій, шт. (розмір частки, %)  Спосіб приватизації 
СВАТ "Агрокомбінат "Калита"  07420, Київська обл., Броварський р-н, смт
Калита 
16400000 шт. 
ТОВ "Темп"  04209, м. Київ, вул. Богатирська, 9  (8,9%) 
ВАТ "Київська компанія оптового ринку"  01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-б  6790140 шт. 
ВАТ "Ремонтно-будівельне управління N 1"  02218, м. Київ, вул. Кибальчича, 1  5113464 шт. 
ВАТ "Ремонтно-будівельне управління N 3"  02090, м. Київ, пров. Астраханський, 2/4  4528672 шт. 
ВАТ "Ремонтно-будівельне управління N 4"  01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 7  1795132 шт. 
ВАТ "Завод "Керамік"  04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 71  1818804 шт. 
ВАТ "Київоргбуд"  01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6  232924 шт. 
ВАТ "Київхімволокно"  02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1  4978438 шт. 
10  ВАТ "Техводсервіс"  04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 1-а  21165307 шт. 
11  ВАТ "Київський завод електротранспорту"  01008, м. Київ, вул. Червоноармійська, 143/2  11899532 шт. 
12  ВАТ "Київпроект"  01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,
16/22 
332220 шт. 
13  Пункт виключено       
14  СП "Інтрем"  04060, м. Київ, вул. Щусєва, 10  (31%) 
15  СП "Міжнародний офісно-готельний центр" ТОВ"  01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2  (50%) 
16  ЗАТ "Київський міжнародний контрактовий
ярмарок" 
04070, м. Київ, вул. Спаська, 39-а  102 шт. 
17  ТОВ "Гандбольний клуб "Київ-Спартак"  01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 4-а  (60,1%) 
18  СП "Мрія-Даві-Дан"  м. Київ, вул. Старовокзальна, 24  (40%) 
19  ЗАТ "Протасів Яр"  03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, 23  (51%) 
20  ТОВ "Хокейний клуб "Сокіл-Київ"  04119, м. Київ, вул. Мельникова, 46  (51%) 
21  ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний
завод" 
03134, м. Київ, вул. Миру, 17  3100 шт. 
22  ВАТ КБ "Хрещатик"  1001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а  128000 шт. 
23  ВАТ ХК "Київміськбуд"  01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6  52910760 шт. 
24  ТОВ "Метровагонсервіс"  02100, м. Київ, вул. Червоноткацька, 1-а  (25%) 
25  "ВАТ "АК "Київводоканал"  01015, м. Київ, вул. Лейпцізька, 1-а  178748500 шт. 
26  "ВАТ "Київгаз"  01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 4-б  1614144 шт. 
27  "ЗАТ "Хліб Києва"  04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83  75997940 шт. 
28  "ВАТ "Київспецтранс"  04208, м. Київ, просп. Правди, 85;  57982839 шт. 
29  "ВАТ "Київхімволокно"  02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1  5677224 шт. 
30  "ВАТ "Техводсервіс"  04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 1-а  23081988 шт. 
31  ТОВ "Редакція газети "Столиця"  03067, м. Київ, вул. Виборзька, 84  (50%) 
32  ТОВ "Метровагонсервіс"  02100, м. Київ, вул. Червоноткацька, 1-а  (51%) 
33  ТОВ "Інститут розвитку людини"  03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 33  (29,20%) 
34  Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україні" 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1-г  (34,97%) 
35  ЗАТ "Старий Хрещатик"  01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44-а  23549 шт. 

__________

Примітка. В графі "спосіб приватизації":

"3" - викуп;

"4" - аукціон.

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Київської міської ради N 738/1399 від 24.05.2007, N 740/1401 від 24.05.2007, N 947/1608 від 26.06.2007, N 1138/1799 від 12.07.2007, N 39/1873 від 26.07.2007, N 106/106 від 28.08.2008 )

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий

Додаток 7
до рішення Київської міської ради
від 08.02.2007 N 62/723

Перелік
комунальних підприємств, що підлягають перетворенню
у відкриті акціонерні товариства у 2007-2010 роках

Найменування підприємства  Юридична адреса 
КП "Спеціалізоване управління протизсувних
підземних робіт" 
01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4-а 

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий

"Хрещатик" N 40 (3030) від 20 березня 2007 року