МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ
06.12.2012 N 2/2-13-3587

Щодо штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів

У департаменті загальної середньої та дошкільної освіти розглянуто звернення <...> щодо роз'яснення окремих питань, пов'язаних зі штатним розписом загальноосвітніх навчальних закладів, отже, інформуємо про таке.

Згідно з Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. N 1205, штатний розпис школи формує керівник цього навчального закладу, який може при формуванні включати вакантні посади. При цьому назви посад, у т. ч. вакантних, мають відповідати найменуванням посад, зазначених у згаданому вище документі.

Штатний розпис школи розробляється в межах фонду заробітної плати, затвердженого центральним та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Дійсно, введення тієї чи іншої посади має свої обмеження та умови. Так, посада заступника директора школи з господарської роботи вводиться в міських школах та школах селищ міського типу з кількістю учнів понад 600 та в сільських - з кількістю учнів понад 400 осіб.

Посада завідувача господарства вводиться в міських та селищних школах з кількістю учнів від 100 до 600 та в сільських - з кількістю учнів від 80 до 400 осіб за наявності восьми і більше класів. У школах I ступеня така посада вводиться при кількості шести і більше класів.

Отже, у випадку, коли у сільському загальноосвітньому навчальному закладі навчається менше зазначеної кількості учнів, посад заступника директора школи з господарської роботи та завідувача господарства не передбачено. Виконання обов'язків за такими посадами може бути покладено на інших працівників.

Тарифні розряди працівників галузей бюджетної сфери визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями) та наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників начальних закладів установ освіти та наукових установ".

Згідно з додатком 11 до вищезазначеного наказу МОН України провідним фахівцям встановлюється десятий тарифний розряд, а фахівцям без категорії та I, II категорій - сьомий, дев'ятий та восьмий тарифні розряди відповідно. Посадові оклади інженера-електроніка та інженера з охорони праці визначаються за вказаними тарифними розрядами.

Надання визначення поняттю "санітарно-очисна споруда" не належить до компетенції Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Директор Департаменту О. Єресько