ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до Земельного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:

1. У підпункті "в" пункту 4 розділу IX "Прикінцеві положення" слова "про ринок землі" виключити.

2. У розділі X "Перехідні положення":

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств";

2) у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

"15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається";

в абзаці другому підпункту "б" слова "про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року" замінити словами "про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 20 листопада 2012 року
N 5494-VI