КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 липня 2010 р. N 673
Київ

Про затвердження переліку
поважних причин неприбуття чи несвоєчасного
прибуття військовозобов'язаного до військового
комісаріату для призову на збори

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 868 від 19.09.20
12 )

Відповідно до частини дев'ятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. N 673

Перелік
поважних причин неприбуття чи несвоєчасного
прибуття військовозобов'язаного до військового
комісаріату для призову на збори

Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами (довідками), визнаються:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення стосовно військовозобов’язаного кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття; ( Абзац четвертий в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012 )

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.