КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 вересня 1993 р. N 681
Київ

( Зі вступної частини постанови
знято позначку "Не для друку"
Розпорядженням КМ
N 1632-р від 04.08.20
10 )

Про роботу Державного митного комітету

Кабінет Міністрів України відмічає, що Державним митним комітетом ведеться робота, спрямована на захист економічних інтересів держави, посилення боротьби з порушеннями законодавства з питань митно-тарифного регулювання.

Проте ефективність митного контролю ще не відповідає сучасним завданням розширення зовнішньоекономічних зв'язків. Комітет повільно вдосконалює технологію оформлення і контролю речей громадян, а також товарів підприємств, особливо тих, експорт яких підпадає під режим квотування і ліцензування. У цьому році кожний другий цукровий і кожний четвертий спиртовий заводи безперешкодно вивозили свою продукцію за кордон. Мають місце факти незаконного вивезення чорних і кольорових металів та іншої продукції. Так, тільки дві комерційні структури з Миколаївської області (асоціація "Юта" і товариство "Біотрон") з порушенням установленого порядку вивезли за кордон 2 тис. тонн нелегованої сталі та 4 тис. тонн алюмінію.

Не налагоджено як слід митну статистику, внаслідок чого інформування державних органів, підприємств, установ, організацій не проводиться на належному рівні. Комітет подав до Кабінету Міністрів України відомості про те, що в 1 кварталі ц. р. відвантажено до Японії чавуну на 1 млрд. доларів США, а насправді загальний обсяг експорту України до всіх країн становив 443 млн. доларів США.

У Державному митному комітеті недостатньо вивчається вітчизняний і зарубіжний досвід митно-тарифного регулювання, повільно опрацьовуються шляхи вдосконалення діючої нормативної бази. До Кабінету Міністрів України не внесено пропозицій щодо створення Митно-тарифної ради, яка повинна займатися цими питаннями, як передбачено Законом "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

Більшість митниць розміщується в не пристосованих для цього приміщеннях. На багатьох пунктах пропуску через державний кордон автомобільного і залізничного транспорту не створено умов для його огляду в осінньо-зимовий період. Дуже низька забезпеченість митних органів засобами зв'язку, а на 20 митних постах він зовсім відсутній.

Мають місце порушення службовими особами митних органів законності й трудової дисципліни. Окремі з них виявляють низьку професійну підготовленість і недостатню культуру в роботі.

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Державному митному комітетові:

завершити до кінця 1993 року формування митних органів (з урахуванням перспективи розвитку економічних зв'язків із зарубіжними країнами), укомплектувати їх особовим складом;

забезпечити цілодобову роботу митниць і митних пунктів у всіх адміністративних центрах (включаючи вихідні та святкові дні);

посилити вимогливість до посадових осіб митних органів щодо забезпечення високого рівня культури і професіоналізму під час виконання ними своїх службових обов'язків, давати принципову оцінку діям тих осіб, які дискредитують роботу митних органів;

налагодити більш тісну взаємодію та обмін оперативною інформацією з органами Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Служби безпеки та Головною податковою інспекцією;

посилити роботу із запобігання ввезенню на митну територію України екологічно небезпечних речовин;

вжити заходів до забезпечення достовірності статистичної звітності, створення єдиної інформаційної системи з питань експортно-імпортних операцій;

розробити і подати до 20 грудня 1993 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції про розширення та встановлення зв'язків з митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн.

2. Державному митному комітетові, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству культури разом з Національним банком у місячний термін розробити і внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

удосконалення порядку обліку і використання конфіскованих культурних та історичних цінностей, дорогоцінних металів і валюти, передбачивши, що всі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у будь-якому вигляді, вилучені митними органами і конфісковані за їх рішенням, спрямовуються до Державної скарбниці України;

внесення змін до статей 94 і 99 Митного кодексу України ( 1970-12 ) в частині забезпечення реалізації конфіскованих митними органами товарів через державні податкові інспекції у встановленому порядку, зарахування всієї виручки до державного бюджету.

3. Державному митному комітетові, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству юстиції в декадний термін підготувати і подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 2-93 "Про порядок обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну", передбачивши в ньому зменшення суми, на яку можуть ввозитися товари без обкладання ввізним митом.

4. Раді Міністрів республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Укрбуду, Украгропромбуду, міністерствам і відомствам, до сфери управління яких входять будівельні організації, за замовленням Державного митного комітету подавати практичну допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази митної системи, приймати в першочерговому порядку замовлення на будівництво пунктів пропуску через державний кордон, адміністративних будинків, комплексів (терміналів) для оброблення вантажів, а також житла, об'єктів соціально-побутового призначення, інших об'єктів, необхідних для розвитку митної інфраструктури.

Міністерству економіки, Міністерству фінансів передбачити виділення на 1994-1995 роки Державному митному комітетові лімітів державних централізованих капітальних вкладень і коштів на будівництво і облаштування зазначених пунктів, митниць, житла і об'єктів, зон контролю і розвиток митної інфраструктури, придбання автотранспорту, комп'ютерної техніки та технічних засобів митного контролю.

5. Державному митному комітетові, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству внутрішніх справ, Державному комітетові у справах охорони державного кордону, Державному комітетові по сприянню малим підприємствам і підприємництву в місячний термін подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо участі вітчизняних і зарубіжних комерційних структур у будівництві та облаштуванні об'єктів митної інфраструктури.

6. Державному митному комітетові разом з Фондом державного майна, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в місячний термін внести до Кабінету Міністрів України пропозиції про надання митним органам вільних будівель і споруд, що є державною власністю, для використання їх як службових приміщень.

7. Міністерству транспорту разом з Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями вжити заходів для будівництва під'їздних доріг до пунктів пропуску на автомагістралях, облаштування пунктів на залізницях, в аеропортах, морських і річкових портах, створення належних умов для здійснення митного контролю в осінньо-зимовий період. Про результати доповісти до 1 лютого 1994 року.

8. Міністерству зв'язку забезпечити в 1993-1995 роках за кошти Державного митного комітету створення відомчої мережі зв'язку митних органів.

9. Державному комітетові з питань науки і технологій разом з Академією наук забезпечити першочергове виконання замовлень Державного митного комітету на наукову розробку сучасних технічних засобів митного контролю. Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерству промисловості організувати їх виготовлення на підприємствах, що входять до їхньої сфери управління.

10. Державному митному комітетові разом з Міністерством освіти, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державним комітетом у справах охорони державного кордону, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони підготувати і в місячний термін внести до Кабінету Міністрів України погоджені пропозиції щодо поліпшення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для митних органів, розроблення єдиної програми підготовки кадрів для органів Державного митного комітету, Міністерства внутрішніх справ і Державного комітету у справах охорони державного кордону.

11. Міністерству фінансів, Міністерству праці, Міністерству економіки у процесі підготовки пропозицій до проектів державного бюджету на 1994-1995 роки передбачити виділення коштів для збільшення чисельності митних органів, посадових окладів їхніх працівників і розмірів надбавок за вислугу років та персональні звання.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра Ландика В.І.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО