Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 листопада 2001 р. N 1599
Київ

(Постанова втратила чинність з 10.02.2016 р. на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1184 від 30 грудня 2015
р.)

Про затвердження опису та правил
застосування національного знака відповідності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 632 від 11.05.20
06
N 86 від 09.02.20
11
N 708 від 18.06.20
12 )

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 632 від 11.05.2006 )

Затвердити опис та правила застосування національного знака відповідності (додаються).

З національним знаком відповідності можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1599

Опис
національного знака відповідності

Національний знак відповідності (далі - знак відповідності) має форму незамкненого з правого боку основного кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника.

Три (середня і дві бічні) вершини трилисника (з внутрішніми кутами 30 градусів) розміщено у верхній частині уявного вписаного кола з радіусом, що становить 0,7 радіуса основного кола, а четверту (з внутрішнім кутом 80 градусів) - у нижній частині. Середня вершина є верхньою точкою уявного вписаного кола, дві бічні - розміщені симетрично під кутом 15 градусів до горизонтальної лінії, яка проходить через його центр. Четверта (нижня) вершина знаходиться на відстані 0,6 радіуса основного кола на вертикальній лінії, що проходить через його центр.

На середині прямої, яка з'єднує центр кола з нижньою вершиною, знаходиться умовний центр трилисника, з якого виходять шість променів. Чотири з них з'єднують цю точку з вершинами трилисника, а два - точки перетину бокових ліній кута, утвореного середньою вершиною, з горизонтальною лінією, яка проходить через центр уявного кола. Площини трикутників трилисника зліва від променів, які з'єднують його центр з бічними і середньою вершинами, мають той же колір, що й зображення знака.

Довжина розриву основного кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів). Товщина ліній трилисника - 0,01 радіуса кола. Товщина лінії кола - 0,05 радіуса кола.

Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.

Зображення знака відповідності може бути виконано будь-яким технологічним способом, що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом усього терміну користування виробом. Технічними регламентами можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо виконання зображення знака відповідності. ( Абзац шостий із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 86 від 09.02.2011, N 708 від 18.06.2012 )

Розмір знака відповідності визначається виробником або постачальником продукції виходячи з конкретних умов та місця його нанесення, але не може бути меншим ніж 5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом. ( Абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 708 від 18.06.2012 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1599

Правила
застосування національного знака відповідності

1. Національний знак відповідності (далі - знак відповідності) засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які поширюються на неї. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 632 від 11.05.2006 )

2. Знак відповідності наноситься тільки на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах. При цьому нанесення знака відповідності є обов'язковим. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 632 від 11.05.2006 )

3. У разі підтвердження відповідності продукції, призначеним органом з оцінки відповідності поряд із знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер цього органу згідно з державним реєстром таких органів. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 632 від 11.05.2006 )

4. Знак відповідності наноситься на продукцію безпосередньо її виробниками, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 708 від 18.06.2012 )

5. Знак відповідності наноситься на виріб та/або на етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом. Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака відповідності визначається виробником продукції. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 708 від 18.06.2012 )

6. Дозволяється використовувати зображення знака відповідності у рекламі позначеної ним продукції.

7. Технічними регламентами можуть встановлюватися особливості застосування знака відповідності. ( Правила доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 708 від 18.06.2012 )