КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 травня 2012 р. N 386
Київ

(Дію Постанови відновлено на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1008 від 2 грудня 2015
р.)

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 874 від 21 жовтня 2015
р
.)

Про затвердження Положення
про службове посвідчення працівника
прокуратури України та зразка такого
посвідчення

Відповідно до статті 55 Закону України "Про прокуратуру" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про службове посвідчення працівника прокуратури України, що додається.

2. Затвердити зразок службового посвідчення працівника прокуратури України, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Постановою Верховної Ради України про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Президії Верховної Ради України від 9 грудня 1991 р. N 1949-XII "Про затвердження Положення про посвідчення посадової особи органів прокуратури України та опис цього посвідчення" .

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2012 р. N 386

Положення
про службове посвідчення працівника
прокуратури України

1. Службове посвідчення працівника прокуратури України (далі - посвідчення) є документом, який засвідчує належність посадової особи до системи органів прокуратури та підтверджує її повноваження, визначені Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру" та іншими законодавчими актами.

2. Бланки посвідчення виготовляються в установленому порядку на замовлення Генеральної прокуратури України.

3. Посвідчення видаються прокурорам і слідчим (далі - працівник прокуратури) після їх призначення на посаду.

Посвідчення видається строком на п'ять років.

Посвідчення обмінюються після закінчення строку їх дії, у разі переведення працівника прокуратури на іншу посаду, яка передбачає наявність посвідчення, зміни прізвища (імені чи по батькові) або в інших випадках, які визначаються Генеральним прокурором України.

4. Посвідчення виготовлене у вигляді багатошарової пластикової картки (далі - картка) розміром 54 х 85,6 міліметра із закругленими кутами, з обох боків якої виконані кольорові захисні графічні зображення.

Посвідчення містить електронний носій інформації, зміст якої визначається Генеральним прокурором України.

5. У верхній частині лицьового боку картки розміщений малий Державний Герб України та виконано напис "ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ", нижче - назва документа та його номер: "СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ N ".

У лівій частині розміщується відцифроване зображення працівника прокуратури розміром 30 х 40 міліметрів. Справа від зображення, згори донизу трьома рядками розміщені поля "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" для внесення відповідної інформації про працівника прокуратури. Справа посередині картки міститься дифракційний елемент.

У нижній частині розміщені поля для зазначення дати видачі посвідчення та строку його дії: "Видано", "Дійсне до".

6. На зворотньому боці картки розміщується назва прокуратури, до якої призначено на посаду працівника прокуратури, та назва поля "Посада", в якому зазначається посада такого працівника. Нижче зазначаються посада, прізвище та ініціали керівника прокуратури або його заступника, який видав посвідчення, а також їх відцифрований підпис.

У нижній частині зворотнього боку картки повторюється номер посвідчення.

7. Відомості, що вносяться до посвідчення під час його оформлення, у тому числі зображення працівника прокуратури, виконуються способом лазерного гравіювання.

Усі друковані написи на посвідченні та відомості, які вносяться під час його оформлення, виконуються українською мовою.

8. Посвідчення, що не відповідають установленим вимогам, вважаються недійсними та підлягають вилученню.

9. Використання посвідчення допускається протягом перебування працівника прокуратури на відповідній посаді та лише під час виконання службових обов'язків.

Втрачене посвідчення вважається недійсним. Про втрату посвідчення невідкладно повідомляється керівникові відповідної прокуратури.

У разі звільнення з органів прокуратури або переведення працівника прокуратури на іншу посаду посвідчення здається у кадровий підрозділ відповідної прокуратури.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2012 р. N 386

Зразок
службового посвідчення працівника
прокуратури України

Зі Зразком посвідчення можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".