ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 23
Закону України "Про акціонерні товариства"

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384; із змінами, внесеними Законом України від 9 лютого 2012 року N 4382-VI) після слів "Нафтогаз України" доповнити словами "та публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 червня 2012 року
N 4969-VI