ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо посилення гарантій незалежності суддів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146; 2010 р., N 26, ст. 272, NN 41-45, ст. 529; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2011 року N 4001-VI):

1) статтю 25 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"За зверненням органів прокуратури перевірка відомостей про порушення суддею присяги, про факт дисциплінарного проступку судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, які були допущені при розгляді судової справи, в якій брав участь прокурор, здійснюється лише в разі, якщо така судова справа не перебуває у провадженні суду будь-якої інстанції або якщо встановлений процесуальним законом строк подання апеляційної чи касаційної скарги закінчився. Перевірка таких відомостей не може бути доручена члену Вищої ради юстиції, який є прокурором або був прокурором на момент призначення членом Вищої ради юстиції".

У зв’язку з цим частини п’яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев’ятою;

2) пункти 1 та 2 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:

"1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України за умови, що таке рішення було нею прийняте за результатами перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади;

2) член Вищої ради юстиції за результатами перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади, проведення якої було йому доручено відповідно до цього Закону".

2. Статтю 214 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133; 2011 р., N 10, ст. 64), доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"3. Питання про обрання судді безстроково включається до тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради, найближчого до дня надходження подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо обрання на посаду судді безстроково.

4. Постанова Верховної Ради про обрання судді безстроково, яка прийнята до закінчення п’ятирічного строку перебування особи на посаді судді (положення постанови про обрання такої особи - у разі якщо постанова про обрання суддів прийнята щодо кількох кандидатів), набирає чинності відповідно до цього Регламенту та вводиться в дію з дня, наступного за днем закінчення п’ятирічного строку перебування особи на посаді судді".

3. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529):

1) текст статті 72 викласти в такій редакції:

"1. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради юстиції, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору кандидатів у судді.

Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду судді. Викладені в таких зверненнях факти можуть бути підставою для порушення Президентом України перед компетентними органами питання про проведення в установленому законом порядку перевірки цих фактів.

2. Президент України видає указ про призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного подання Вищої ради юстиції";

2) у пункті 5 частини третьої статті 74 слова "відповідно до подання" замінити словами "на підставі та в межах подання";

3) частину другу статті 84 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі участі в розгляді судової справи прокурора органи прокуратури можуть звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із скаргою (заявою) щодо неналежної поведінки судді, яка може мати наслідком порушення дисциплінарної справи щодо судді, лише в разі, якщо судова справа, в якій мала місце така поведінка судді, не перебуває у провадженні суду будь-якої інстанції або якщо встановлений процесуальним законом строк подання апеляційної чи касаційної скарги закінчився".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 червня 2012 року
N 4874-VI