ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 із наступними змінами) такі зміни:

1) у частині першій:

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону";

в абзаці другому пункту 9 слова "першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" замінити словами і цифрою "групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України";

2) у частині другій слова "при відчуженні легкових автомобілів" замінити словами і цифрою "під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 7 червня 2012 року
N 4911-VI