ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного
процесуального кодексу України щодо підстав перегляду
рішення чи ухвали суду

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) такі зміни:

1) частину другу статті 361 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення";

2) у пункті 2 частини другої статті 362 слово і цифру "пунктом 2" замінити словом і цифрами "пунктами 2, 2-1".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 березня 2012 року
N 4566-VI