Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1798-VIII від 21.12.20
16)

Про внесення зміни
до статті 10 Закону України "Про Вищу
раду юстиції" щодо приведення у відповідність
із Законом України "Про судоустрій і статус суддів"

Верховна Рада України постановляє:

1. У частині четвертій статті 10 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146) слова "Законом України "Про органи суддівського самоврядування" замінити словами "Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 лютого 2012 року
N 4418-VI