Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2012 р. N 146
Київ

Про затвердження Порядку
забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового
технічного контролю бланками протоколів перевірки
технічного стану транспортного засобу та
встановлення розміру плати за надання таких послуг

Відповідно до статті 35 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. N 146

Порядок
забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового
технічного контролю бланками протоколів перевірки
технічного стану транспортного засобу та встановлення
розміру плати за надання таких послуг

1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що зареєстрований в Державтоінспекції, та встановлює розмір плати за надання такої послуги.

2. Замовлення на виготовлення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу (далі - бланки протоколів), ведення їх обліку та організація видачі суб'єктам здійснення обов'язкового технічного контролю (далі - суб'єкти) здійснює управління Державтоінспекції.

Бланк протоколу є документом суворої звітності.

3. Виготовлення бланків протоколів здійснюється відповідно до законодавства. Вартість бланка протоколу встановлюється з урахуванням його собівартості.

Для формування замовлення на виготовлення бланків протоколів суб'єкт подає щокварталу до 1 числа останнього місяця звітного періоду управлінню Державтоінспекції письмову заявку про орієнтовну кількість бланків протоколів на наступний квартал.

4. Плата за бланки протоколів, якими забезпечуються суб'єкти, справляється відповідно до законодавства.

За надання послуги із забезпечення суб'єктів бланками протоколів справляється плата у розмірі 22 гривні (без урахування податку на додану вартість та вартості бланка), яка зараховується в установленому порядку як адміністративна послуга до загального фонду державного бюджету.

Кошти, отримані від реалізації бланків протоколів, в установленому порядку зараховуються у повному обсязі до спеціального фонду державного бюджету для покриття витрат на придбання таких бланків.

5. Реквізити рахунків для зарахування коштів, отриманих від реалізації бланків протоколів, та інформація про розмір плати за такі бланки розміщуються на офіційному сайті управління Державтоінспекції та інформаційних стендах управлінь (відділів) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділів (відділень) Державтоінспекції міських і районних органів внутрішніх справ.

6. Для отримання бланків протоколів суб'єкт подає управлінню Державтоінспекції або управлінню (відділу) Державтоінспекції головного управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за місцем державної реєстрації заяву про видачу бланків протоколів (далі - заява) із зазначенням свого найменування, облікового номера в реєстрі суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю та необхідної кількості бланків протоколів.

7. Видача бланків протоколів здійснюється не пізніше п'яти робочих днів з дати надходження коштів за них посадовою особою управління Державтоінспекції або управління (відділу) Державтоінспекції головного управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі згідно з поданою суб'єктом заявою про видачу бланків протоколів.

Бланки протоколів видаються суб'єктові або уповноваженій ним особі на підставі документа, що посвідчує особу.

8. У разі недотримання суб'єктом установленої цим Порядком процедури управління Державтоінспекції або управління (відділ) Державтоінспекції головного управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі може прийняти рішення про відмову у видачі заявленої кількості бланків протоколів.

Рішення про відмову у видачі заявленої кількості бланків протоколів може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

9. Заяви, розрахункові документи та інші документи, необхідні для отримання бланків протоколів, зберігаються в Державтоінспекції за місцем їх видачі.

10. Облік використання бланків протоколів ведеться суб'єктом у зареєстрованому в Державтоінспекції журналі, сторінки якого прошнуровані, пронумеровані та скріплені його підписом. Форма такого журналу затверджується МВС.

Бланки протоколів зберігаються суб'єктом у металевих шафах (сейфах), які розміщені в окремих приміщеннях або службових кабінетах з обмеженим доступом до них сторонніх осіб.

Відповідальність за зберігання бланків протоколів покладається на спеціально визначену суб'єктом особу.

11. Передача суб'єктом бланків протоколів іншим суб'єктам забороняється.

12. На пошкоджених або зіпсованих бланках протоколів суб'єктом на лицьовому боці протоколу ставиться відмітка "Анульовано". Інформація про такі бланки вноситься суб'єктом до загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю та журналу їх обліку.

Суб'єкт знищує пошкоджені або зіпсовані бланки протоколів, про що складає відповідний акт, копію якого надсилає управлінню Державтоінспекції або управлінню (відділу) Державтоінспекції головного управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який їх видав.

13. У разі коли суб'єкта виключено з реєстру суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю невикористані бланки протоколів передаються згідно з актом управлінню Державтоінспекції або управлінню (відділу) Державтоінспекції головного управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який їх видав. Кошти за такі бланки протоколів суб'єктові не повертаються.

14. Форму заяви, акта про знищення бланків протоколів та акта передачі таких бланків затверджує МВС.