ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо структури та порядку обліку кадрів
Служби безпеки України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258; 2011 р., N 10, ст. 63):

1) частину першу статті 10 і частину першу статті 15 після слів "військової контррозвідки" доповнити словами "контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки";

2) частину першу статті 19 доповнити реченням такого змісту: "Порядок обліку кадрів Служби безпеки України затверджується Головою Служби безпеки України".

2. Частину другу статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" ( 3014-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 4, ст. 53, N 30, ст. 258; 2009 р., N 24, ст. 296) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4157-VI