Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 вересня 2011 р. N 972
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
N 470 від 08.07.2015
р.)

Деякі питання розподілу обсягу субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво, реконструкцію, ремонт
та утримання вулиць і доріг комунальної власності
у населених пунктах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1241 від 05.12.20
11 )

Відповідно до частини другої статті 103-1 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Формулу розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;

Формулу розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування.

2. Установити, що:

розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між міським бюджетом міст обласного чи республіканського Автономної Республіки Крим значення, обласним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування здійснюється за формулою розподілу зазначеної субвенції між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1241 від 05.12.2011 )

перерахування зазначених у цій постанові субвенцій здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 972

Формула
розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
між бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласними і районними бюджетами, міськими
(мм. Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення)
бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування,
для яких у державному бюджеті
визначаються міжбюджетні трансферти

1. Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - субвенція) між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, здійснюється за такими формулами:

S                   = (A + B + C + D) х 15/100 х
zv oblast, zv mist, zv rajon, zv ark

    х (P     /P      х H + K / K х (1 - H));
fakt2010 n fakt2010 U n U

   S     = S     - (сума)S         ;
oblasniy zv oblast zv mist, zv rajon

   S  = S    - (сума)S         ;
ark zv ark zv mist, zv rajon

      H = P     / (0,15 х (A + B + C + D)).
fakt2010U

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1241 від 05.12.2011 )

2. У цих Формулах використовуються такі умовні позначення:

   S               - обсяг субвенції з державного
zv oblast, zv mist, zv rajon
бюджету зведеним бюджетам областей, міст та районів;

S - обсяг субвенції обласному бюджету;
oblasniy

S - обсяг субвенції бюджету Автономної Республіки Крим;
ark

A - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції), зокрема нафтопродуктів і транспортних
засобів;

B - акцизний податок із ввезених на територію України
підакцизних товарів (продукції), зокрема нафтопродуктів і
транспортних засобів;

C - ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;

D - плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів, вага або габарити
яких перевищують нормативні параметри;

15 - норматив спрямування доходів спеціального фонду
державного бюджету на забезпечення субвенції;

P - фактичний обсяг доходів відповідного місцевого
fakt2010n
бюджету (n) у 2010 році від податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів з урахуванням
розміру відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу
до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої
статті 69
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );

P - фактичний обсяг доходів місцевих бюджетів у
fakt2010U
2010 році від податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів у цілому по Україні;

K - кількість населення відповідної області, міста, району
n
та Автономної Республіки Крим (n);

K - кількість населення в цілому по Україні за даними
U
Держстату;

H - коефіцієнт, що означає ступінь врахування обсягів доходів
місцевих бюджетів у 2010 році від податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів згідно з пунктом 2
частини другої статті 103-1 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 )
і визначається як частка зазначеного параметру в сукупності всіх
параметрів, прийнятій за одиницю;

1-H - коефіцієнт, що означає ступінь врахування кількості
населення згідно з пунктом 1 частини другої статті 103-1
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) і визначається як частка
зазначеного параметру в сукупності всіх параметрів, прийнятій за
одиницю.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 972

Формула
розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах
між районним бюджетом
та відповідними бюджетами місцевого самоврядування

Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - субвенція) між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району, здійснюється за формулою:

S     = S     х (P         / P         х
ter grom zv rajon fakt2010 ter grom fakt2010 zv rajon

       х H + K     / K   х (1 - H)),
ter grom rajon

   де S     - обсяг субвенції з державного бюджету бюджету
ter grom
територіальної громади села, селища, міста, адміністративно
підпорядкованого відповідному району;

S - обсяг субвенції зведеного бюджету району;
zv rajon

P - фактичний обсяг доходів бюджету
fakt2010 ter grom
відповідної територіальної громади у 2010 році від податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів;

P - фактичний обсяг доходів зведеного бюджету
fakt2010 zv rajon
району у 2010 році від податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів;

K - кількість населення відповідної територіальної
ter grom
громади;

K - кількість населення району;
rajon

       "H = P         / S
fakt2010 zv rajon zv rajon

   H - коефіцієнт, що означає ступінь урахування обсягів доходів
місцевих бюджетів у 2010 році від податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів згідно з пунктом 2
частини другої статті 103-1 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 )
і визначається як частка зазначеного параметру в сукупності всіх
параметрів, прийнятій за одиницю;

1-H - коефіцієнт, що означає ступінь урахування кількості
населення згідно з пунктом 1 частини другої статті 103-1
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) і визначається як частка
зазначеного параметру в сукупності всіх параметрів, прийнятій за
одиницю.

( Формула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1241 від 05.12.2011 )