МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ
20.09.2010 N 798

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо порядку організації гасіння пожеж
в населених пунктах у сільській місцевості

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та з метою підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах у сільській місцевості наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку організації гасіння пожеж в населених пунктах у сільській місцевості (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, ректорам вищих навчальних закладів, начальнику Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту довести до відома керівного складу органів управління системи МНС та організувати вивчення особовим складом підпорядкованим їм підрозділів вимог Методичних рекомендацій.

3. Українському науково-дослідному інституту пожежної безпеки (Хом'як Я.І.) внести цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бута В.П.

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра М.Болотських

Затверджено
Наказ МНС
20.09.2010 N 798

Методичні рекомендації
щодо порядку організації гасіння пожеж
в населених пунктах у сільській місцевості

I. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо порядку організації гасіння пожеж в населених пунктах у сільській місцевості (далі - Методичні рекомендації) розроблено відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ), "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1539, та Положення про місцеву пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 202.

1.1. Інструкція призначена для використання в роботі органами управління та підрозділами МНС і місцевої пожежної охорони та визначає порядок організації гасіння пожеж в сільській місцевості на території держави.

1.2. Організація та координація робіт з ліквідації пожеж здійснюється відповідно до вимог нормативних документів з питань організації гасіння пожеж. Безпосередня організація та координація робіт з ліквідації пожеж, які набули ознак надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) та Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. N 1201.

1.3. При організації гасіння пожеж в населених пунктах у сільській місцевості крім вище перелічених нормативних актів слід також: дотримуватися й інших затверджених в установленому порядку нормативно-правових актів, інструкцій тощо, які регламентують питання організації гасіння пожеж.

II. Нормативні посилання

2.1. Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).

2.2. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ).

2.3. Закон України "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ).

2.4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

2.5. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ).

2.6. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України N 126 від 19.10.2004 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.10.2004 р. за N 1410/10009.

2.7. Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України та МНС України N 730/770 від 04.12.2006, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.04.2007 р. за N 313/13580.

2.8. Положення про місцеву пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 202.

2.9. Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1201.

2.10. Положення про добровільну пожежну дружину (команду), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N 136.

2.11. Тимчасовий Статут дій у надзвичайних ситуаціях. Частина II. (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту), затверджений наказом МНС України від 07.02.2008 N 96.

2.12. Методичні рекомендації з організація управління в надзвичайних ситуаціях, затверджені наказом МНС України від 05.10.2007 N 685.

2.13. Тимчасовий порядок організації внутрішньої, караульної та гарнізонної служб МНС України, затверджений наказом МНС України від 31.10.2008 N 794.

III. Порядок організації гасіння пожеж

3.1. У відповідності до вимог чинного законодавства відповідальними за розробку, реалізацію та забезпечення заходів пожежної безпеки в населених пунктах у сільській місцевості та територій адміністративного району є:

- начальник районного управління (відділу) ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі;

- голова місцевого органу виконавчої влади, яким створено місцеву пожежну охорону;

- начальник місцевої пожежної охорони (далі - МПО).

3.2. Для забезпечення гасіння пожеж в населених пунктах у сільській місцевості створюються підрозділи МПО. Зона оперативного обслуговування підрозділів МПО (радіус обслуговування) визначається згідно нормативних документів з зазначеного питання або з використанням розрахунково-аналітичних методів.

3.3. Районне управління (відділ) ГУ МНС розробляє та затверджує документацію у сфері організації гасіння пожеж в районі. Відповідну документацію подає на затвердження (погодження) до місцевих органів виконавчої влади. Зразки документів наведені у додатку 1. Копії відповідних документів направляються до підрозділів МПО.

3.4. Основним документом, що визначає порядок виїзду на гасіння пожеж підрозділів МНС та МПО в адміністративних межах району є План залучення сил і засобів на гасіння пожеж в районі (далі - План), розглянутий та затверджений комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій району та затверджений головою місцевого органу виконавчої влади.

3.4.1. План залучення розробляється районним управлінням (відділом) МНС відповідно до вимог діючих нормативних документів з питань організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб МНС та узгоджується з керівниками підприємств, установ, організацій і господарств, які є власниками пожежної, спеціальної і пристосованої для гасіння пожеж техніки та яка (у разі потреби) буде залучатись для гасіння пожежі.

3.4.2. Підрозділи відомчої та добровільної пожежної охорони, а також інших протипожежних формувань, розташованих на території району, включаються до Плану після узгодження з керівниками підприємств, на яких вони створені. Копія цього Плану, затверджена головою районної державної адміністрації, направляється керівникам об'єктів, відомчих, добровільних та інших протипожежних формувань, а також до районного управління (відділу) МНС.

3.4.3. Керівники господарств і об'єктів, а також інші особи, на яких покладені обов'язки з направлення на пожежі сил і засобів, мають бути ознайомлені з Планом, Міжрайонним планом та посадовими інструкціями, що визначають порядок прийняття повідомлення про пожежу, направлення сил і засобів.

3.4.4. При складанні Плану розробляється карта (схема) району з нанесенням місць дислокації всіх сил і засобів, що залучаються до гасіння пожеж в районі обслуговування. На карту (схему) у вигляді умовних графічних позначень наносяться:

- джерела протипожежного водопостачання;

- лісопосадки та торфовища;

- дороги, мости, пороми і можливість проїзду по ним в різні пори року;

- сусідні райони, що знаходяться на межі з районом обслуговування; дачні масиви і садівничі товариства і ін.

3.5. Порядок залучення сил і засобів суміжних районів для надання допомоги при гасінні пожеж визначається у Міжрайонному плані залучення сил та засобів (далі - Міжрайонний план).

Міжрайонний (внутрішньо обласний) план розробляється ГУ МНС України в області, на основі розроблених та затверджених районних планів залучення сил та засобів.

Міжрайонний (внутрішньо обласний) план затверджується рішеннями обласних органів виконавчої влади.

Копії Міжрайонного плану направляються до пожежно-рятувальних підрозділів МНС, місцевої пожежної охорони, інших, передбачених в ньому, протипожежних формувань, що розташовані на суміжних територіях.

3.6. Районним управлінням (відділом) ГУ МНС України складається перелік пожежонебезпечних об'єктів району. У підрозділі МПО повинна знаходитись виписка з зазначеного переліку об'єктів, що розташовані в його районі обслуговування, та виписки з документів (копії документів) оперативного реагування на такі об'єкти.

Зазначені документи підрозділ МПО отримує в районному управлінні (відділі) МНС.

3.7. Найбільш важливі питання, що пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки, виносяться на розгляд районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.8. В районі (сільських радах) розробляється Програма забезпечення пожежної безпеки (далі - Програма). В Програмі враховуються питання щодо організації пожежогасіння.

3.9. Сільськогосподарська техніка, пристосована для гасіння пожеж, включається до Плану та Міжрайонного плану.

3.10. В районах (населених пунктах) розробляються заходи щодо вдосконалення протипожежного водопостачання (будівництво водопроводу, кільцювання тупикових ділянок, установка і заміна гідрантів, будівництво водоймищ, улаштування пірсів і під'їздів до вододжерел, пристосування водонапірних башт, виробничих ємностей, водостічної каналізації, артезіанських свердловин тощо).

3.11. Для чіткого визначення порядку спільних дій підрозділів МНС та МПО з іншими службами в районі обслуговування, з урахуванням оперативно-тактичних характеристик району, розробляються інструкції взаємодії, які повинні регулярно відпрацьовуватись.

Інструкції взаємодії затверджуються спільним наказом начальника Гарнізону служби і керівниками відповідних служб та затверджуються місцевими органами влади.

3.12. Підрозділи МПО, у відповідності до вимог Положення про місцеву пожежну охорону ( 202-2003 ), зобов'язані:

- брати участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, проведенні рятувальних робіт із залученням для цього відомчої, добровільної пожежної охорони та протипожежних об'єднань громадян;

- здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки;

- надавати інформацію пожежно-рятувальним підрозділам МНС про готовність місцевих пожежних команд до виконання поставлених завдань та оперативну інформацію щодо пожеж;

- сприяти активізації роботи добровільних пожежних дружин (команд) та протипожежних об'єднань громадян;

- проводити протипожежну пропаганду серед населення з метою запобігання пожежам та наслідкам від них.

3.13. Підрозділ МПО щоденно надає до районного управління (відділу) МНС інформацію (стройову записку) про наявні на чергуванні сили та засоби, режим їх роботи та наявність засобів пожежогасіння. Порядок збору відомостей про місцеві протипожежні формування наведений у додатку 2.

3.14. Підрозділи МПО повинні взаємодіяти з органами ДАІ з наступних питань:

- проведення технічного огляду пожежної техніки та сільськогосподарської техніки, яка пристосована для гасіння пожеж;

- зняття з обліку власниками пожежної і пристосованої для цілей гасіння пожеж техніки після узгодження з органами місцевої виконавчої влади та територіальними органами управління МНС України;

- забезпечення безперешкодного проїзду пожежної техніки до місця пожежі.

3.15. Проведення технічного обслуговування та ремонту пожежної техніки і засобів зв'язку здійснюється їх власниками. За замовленням власника проведення технічного обслуговування, ремонту пожежної техніки і засобів зв'язку можливе на базі ремонтних частин підрозділів МНС у встановленому законодавством порядку.

3.16. Придбання пожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку, іншого устаткування та пально-мастильних матеріалів для потреб МПО здійснюється відповідно до Положення про нього.

3.17. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі керівником її гасіння (КГП-1) є старша посадова особа МПО, яка виконує обов'язки відповідно до нормативних документів з питань організації гасіння пожеж.

3.18. Для координації дій залучених для гасіння пожежі підрозділів МНС та виконання окремих видів робіт на ній, створюється штаб на пожежі, до складу якого включаються представники служб населеного пункту, адміністрації об'єкта та місцевих органів влади.

3.19. Допуски (дозволи) на проведення гасіння пожежі на енергетичних об'єктах, у зараженій аміаком або хлором зонах тощо надаються відповідно до нормативних документів з питань гасіння пожеж.

3.20. Для участі у гасінні пожежі місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації на вимогу керівника гасіння пожежі зобов'язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, пально-мастильні матеріали, людські ресурси, обладнання, засоби зв'язку тощо, а під час пожежі, що триває понад три години, - харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу та осіб, залучених до гасіння пожежі.

IV. Підготовка до гасіння пожеж

4.1. У кожному підрозділі районного управління (відділу) ГУ МНС України в області має бути складений єдиний Перелік оперативних планів і карток гасіння пожеж, який повинен містити наступні відомості:

порядковий номер розділу;

номер підрозділу, який обслуговує район;

порядковий номер плану, картки; назву об'єкта, населеного пункту (дачного масиву);

дату розробки плану, картки гасіння пожежі.

Даний перелік повинен складатися з наступних розділів:

- оперативні плани гасіння пожеж;

- оперативні картки гасіння пожеж;

- оперативні картки гасіння пожеж на населені пункти;

- оперативні картки гасіння пожеж на дачні масиви.

В підрозділах МПО повинні бути виписки або копії вищезазначених документів.

4.2. З метою забезпечення протипожежного захисту населених пунктів, що відрізуються водними перешкодами в період паводку і льодоставу, начальником районного управління (відділу) ГУ МНС України в областях має бути складено План заходів щодо забезпечення протипожежного захисту населених пунктів у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди. Рекомендована форма Плану наведена в додатку 3.

4.3. За умови наявності в населеному пункті пожежного депо з виїзною пожежною технікою, яке знаходиться на балансі органу місцевого самоврядування, але відсутня можливість утримувати особовий склад зазначеного підрозділу, за згодою з керівником підприємства, на якому створено добровільну пожежну дружину (команду) та рішенням органу місцевого самоврядування, чергування може бути доручено членам добровільної пожежної дружини.

4.4. З метою запобігання пожежам в населених пунктах у сільській місцевості підрозділ МПО розробляє з урахуванням місцевих особливостей "Пам'ятку мешканця на випадок пожежі" (далі - Пам'ятка), зміст якої погоджується з місцевими органами виконавчої влади та районними управліннями (відділами) ГУ МНС. Пам'ятка тиражується друкарським методом і розповсюджується серед населення. Орієнтовний зміст Пам'ятки наведено в додатку 4. Пам'ятку слід коригувати та поширювати серед населення сільської місцевості не рідше ніж один раз на 5 років.

4.5. Органи управління та підрозділи МНС сприяють підготовці працівників місцевої, добровільної і відомчої пожежної охорони, здійснюють перевірку їх діяльності в порядку, який визначається територіальним органом управління МНС.

4.6. Підготовка працівників МПО проводиться в навчально-методичних (навчальних) центрах ГУ МНС.

4.7. Зміст, терміни проведення і тривалість навчання встановлюються залежно від місцевих умов і узгоджуються з керівництвом місцевих організацій, підприємств і господарств, на яких створені пожежні підрозділи.

4.8. Для проведення занять за окремими темами програми доцільно залучати технічних працівників, що мають необхідний досвід роботи за напрямками, що вивчаються.

4.9. Контроль за діяльністю МПО здійснюють районні управління (відділи) ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі та місцеві органи виконавчої влади.

Начальник Українського науково-дослідного
інституту пожежної безпеки МНС України Я.І.Хом'як

Додаток 1
до пункту 3.3 Методичних
рекомендацій щодо порядку
організації гасіння пожеж
в населених пунктах
сільської місцевості
(обов'язковий)

            Зразки документації
у сфері організації гасіння пожеж в районі

 (зразок)

           (Державний Герб України)

               УКРАЇНА

          БАЛАКЛЕЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

             Р І Ш Е Н Н Я

    вісімнадцятої сесії районної ради п'ятого скликання

          23.05.2009 N 165-54/2009

       Щодо порядку організації пожежогасіння
в Балаклейському районі та залучення сил і засобів
для ліквідації пожеж та їх наслідків

   З метою вдосконалення організації пожежогасіння в районі
та на виконання вимог законів України "Про пожежну безпеку", "Про
місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні
адміністрації", згідно рішення районної комісії ТЕБ та НС N 3
від 18 травня 2009 року районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити і ввести в дію з "___" ____________ 20__ р.
наступні документи з організації гасіння пожеж в районі:

1.1. План залучення сил і засобів на гасіння пожежі
в Балаклейському районі (додаток 1.1).

1.2. Міжрайонний план залучення сил і засобів підрозділів
місцевої пожежної охорони при виникненні пожеж в Балаклейському
районі (додаток 1.2).

1.3. Перелік посадових осіб району, підприємств, організацій,
які інформуються про виникнення пожежі та хід її гасіння
(додаток 1.3).

1.4. Інструкцію по збору відомостей про місцеві протипожежні
формування і веденню стройової записки.

1.5. Перелік організацій і підприємств, чия техніка підлягає
пристосуванню для цілей пожежогасінні (додаток 1.4).

2. Ознайомити з рішенням під підпис посадових осіб району,
а також керівників об'єктів, техніка яких підлягає пристосуванню
для цілей пожежогасіння і залученню для гасіння пожеж в районі.

3. Повідомляти чергову частину районного відділу внутрішніх
справ про виникнення пожежі в разі виявлення в ході її ліквідації
загиблих та травмованих осіб.

4. Вважати таким, що втратило силу рішення районної ради від
08.11.2007 р. N 121-17/2007 Щодо порядку організації пожежогасіння
в Балаклейському районі та залучення сил і засобів для ліквідації
пожеж та їх наслідків.

5. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти
на Петренко С.П. заступника Голови районної державної
адміністрації.

Голова Балаклейської районної державної адміністрації Микола Іваненко

Додаток 1.1
до рішення
вісімнадцятої сесії
Балаклейської районної ради
Харківської області
п'ятого скликання
23.05.2009 N 165-54/2009

 (зразок)

    "Погоджено"             "Затверджено"

 Начальник ГУ МНС України       Голова
в Харківській області Балаклейської районної ради
генерал-майор служби Харківської області
цивільного захисту
____________________________ ____________________________

 "___" ____________ 20__ р.      "___" ____________ 20__ р.

                ПЛАН
залучення сил та засобів на гасіння пожеж
в Балаклейському районі Харківської області

----------------------------------------------------------------------------------
|NN | Найменування | Спосіб | Пожежні |Відстань| Техніка, що залучається |
|з/п| населених | виклику | частини | до | для гасіння пожеж |
| | пунктів |підрозділів| та ДПД, | насел. |--------------------------|
| | (об'єктів) | та ДПД | залучені |пункту, | Виклик | Виклик | Виклик |
| | | (телефон) | для гасіння | км | N 1 | N 2 | N 3 |
| | | | пожеж | | | | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |м. Балаклея | 101; |СДПЧ-42 | | АЦ-40 | АЦ-40 | |
| | | 61-10-37 | | | (131) |(130)636| |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| | | 6-32-20 |МПО-51 | 12 |АЦ-30/66| Бульд.,| |
| | | |с. Андріївка | | |автокран| |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| | | 3-15-89 |МПО-30 | 12 | АЦ-40 | АЦ-40 | |
| | | |с. Савинці | |(130)636|(130)636| |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| | | 9-35-68 |МПО-29 | 20 | АЦ-40 | ГАЗ-53 | |
| | | |с. Петровське| |(ІЗЗ)ГЯ | | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |с. Андріївка | 101; |МПО-51 | |АЦ-30/66| Бульд.,| |
| | | 6-10-37 |с. Андріївка | | |автокран| |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| | | 3-15-89 |МПО-30 | 16 | АЦ-40 | АЦ-40 | |
| | | |с. Савинці | |(130)636|(130)636| |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| | | 101; |СДПЧ-42 | 12 | АЦ-40 | АЦ-40 | АЦ-40 |
| | | 61-10-37 |м. Балаклея | | (131) |(130)636|(130)636|
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |с. Пятигірське| 101; |МПО-51 | 12 |АЦ-30/66| Бульд.,| |
| | | 6-10-37 |с. Андріївка | | |автокран| |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| | | 3-15-89 |МПО-30 | 9 | АЦ-40 | АЦ-40 | |
| | | |с. Савинці | |(130)636|(130)636| |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| | | 6-66-19 |МПО | 20 | АЦ-40 |Трактор | |
| | | |с. Вишнева | |(130)636| | |
|---+--------------+-----------+-------------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |І так інш. | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------

 Начальник Балаклейського
районного відділу ГУ МНС України
в Харківській області
майор служби цивільного захисту ____________ ____________________
(підпис)

   План залучення узгоджується з усіма керівниками підприємств,
від яких залучається пожежна, спеціальна і переобладнана для цілей
пожежогасіння техніка.

Додаток 1.2
до рішення
вісімнадцятої сесії
Балаклейської районної ради
Харківської області
п'ятого скликання
23.05.2009 N 165-54/2009

 (зразок)

    "Затверджено"            "Затверджено"

 Рішенням вісімнадцятої сесії     Рішенням чотирнадцятої сесії
Балаклейської районної ради Чугуївської районної ради
Харківської області Харківської області
п'ятого скликання п'ятого скликання
від 23 травня 2009 року від 26 травня 2009 року
N 165-54/2009 N 98-15/2009
Голова Балаклейської Голова Чугуївської
районної ради районної ради
Харківської області Харківської області
____________________________ ____________________________

 "___" ____________ 20__ р.      "___" ____________ 20__ р.

    "Затверджено"

 Рішенням сьомої сесії
Ізюмської районної ради
Харківської області
п'ятого скликання
від 27 травня 2009 року
N 88-64/2009
Голова Ізюмської
районної ради
Харківської області
____________________________

"___" ____________ 20__ р.

             МІЖРАЙОННИЙ ПЛАН
залучення сил і засобів підрозділів
місцевої пожежної охорони при виникненні пожеж
в Балаклейському районі

----------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування | Район | Спосіб |Відстань| Техніка, задіяна |
|п/п| населеного | (підрозділ, | виклику | до | для гасіння пожеж |
| | пункту, | населений | пожежного | насел. | та ліквідації |
| | в який | пункт, |підрозділу,| пункт | наслідків |
| |направляються| належність), | МПО, ДПД, | | надзвичайних |
| |сили і засоби| з якого | аварійно- | | ситуацій |
| | |направляються |рятувальної| |--------------------|
| | |сили і засоби | служби, | |Виклик | Виклик |
| | | |допоміжної | | N 1 | N 2 |
| | | | техніки | | | і вище |
| | | | (телефон) | | | |
|---+-------------+--------------+-----------+--------+-------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-------------+--------------+-----------+--------+-------+------------|
| 1 |с. Борщівка |Балаклейський | 101; | 6 | АЦ-40 | АЦ-40(130) |
| | |(МПО-73 | 6-10-37 | | (130) | Прицепна |
| | |с. Бабкино) | | | | мотопомпа |
| | | | | | | МП-1600 |
| | |--------------+-----------+--------+-------+------------|
| | |Балаклейський | 101; | 15 | | АЦ-30(66) |
| | |(МПО-34, | 6-10-37 | | | |
| | |с. Бруньківка)| | | | |
|---+-------------+--------------+-----------+--------+-------+------------|
| 2 |Населені |Ізюмський | 5-221 | 10-25 | АЦ-40 | АЦ-40(133) |
| |пункти: |(МПО-55, | 5-223 | | (133) | Ізюмський |
| |хут. Бір, |с. Вильково) | | | | (МПО-55, |
| |с. Стрімяна, | | | | |с. Вильково)|
| |с. Пчева | | | | | |
|---+-------------+--------------+-----------+--------+-------+------------|
| 3 |Населені |Ізюмський | 101; | 15-40 | | АЦ-40(130) |
| |пункти: |(МІЖ-17, | 5-695 | | | Прицепна |
| |хут. Бір, |с. Анісівка) | | | | мотопомпа |
| |с. Стрімяна, | | | | | МП-1600 |
| |с. Пчева | | | | | |
|---+-------------+--------------+-----------+--------+-------+------------|
| 4 |с. Васищево |Чугуївський | 101; | 21 | АЦ-40 |АЦ-40(133)ГЯ|
| | |(МПО-25 | 4-432 | | (130) | |
| | |с. Лебеже) | | | | |
|---+-------------+--------------+-----------+--------+-------+------------|
| 5 |і так далі | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

 Начальник Балаклейського
районного відділу ГУ МНС України
майор служби цивільного захисту ____________ ____________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник Ізюмського районного
відділу ГУ МНС України капітан
служби цивільного захисту ____________ ____________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

Начальник Чугуївського
районного відділу ГУ МНС України
майор служби цивільного захисту ____________ ____________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

   Примітка. Залучення  вказаних  в  Міжрайонному плані сил
і засобів заздалегідь узгоджується начальником підрозділу місцевої
пожежної охорони з адміністрацією об'єкту, що має протипожежні
формування, і що знаходиться на території даного гарнізону.

Додаток 1.3
до рішення
вісімнадцятої сесії
Балаклейської районної ради
Харківської області
п'ятого скликання
23.05.2009 N 165-54/2009

 (зразок)

               ПЕРЕЛІК
посадових осіб району, підприємств
і організацій, які інформуються
про виникнення пожежі і хід її гасіння

--------------------------------------------------------------------------
| N | Посадові |Ф.П.О.| Денний час | Нічний час |
|з/п|особи району,| | | (22-00 - 6-00) |
| | підприємств,| |-----------------------+-----------------------|
| | організацій | | по | по |телефон| по | по |телефон|
| | | |виклику|додатк.| |виклику|додатк.| |
| | | | N 1 |виклику| | N 1 |виклику| |
|---+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |Голова | | - | + |668-33 | - | + |876-54 |
| |районної | | | | | | | 8050- |
| |державної | | | | | | |7332002|
| |адміністрації| | | | | | | |
|---+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2 |Начальник | | + | + |668-54 | | |543-22 |
| |відділу | | | | | | | 8050- |
| |(сектору) | | | | | | |7342054|
| |НС та ЦЗ | | | | | | | |
| |населення | | | | | | | |
|---+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3 |Голова | | - | + |776-54 | - | + |657-98 |
| |комісії | | | | | | | |
| |ТЕБ та НС | | | | | | | |
|---+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4 |Начальник | | - | + |354-02 | - | + |354-02 |
| |районного | | | | | | | |
| |відділу | | | | | | | |
| |(управління) | | | | | | | |
| |внутрішніх | | | | | | | |
| |справ | | | | | | | |
|---+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5 |Начальник | | + | + |653-21 | + | + |653-21 |
| |районного | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | |
| |(відділу) | | | | | | | |
| |ГУ МНС | | | | | | | |
|---+-------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 6 |ПЗЧ (ОДС ОКЦ)| | + | + |234-34 | + | + |234-34 |
--------------------------------------------------------------------------

Додаток 1.4
до рішення
вісімнадцятої сесії
Балаклейської районної ради
Харківської області
п'ятого скликання
23.05.2009 N 165-54/2009

 (зразок)

               ПЕРЕЛІК
організацій і підприємств, чия техніка підлягає
пристосуванню для цілей пожежогасіння

------------------------------------------------------------------
| N | Техніка, яка | Термін | Адреса власників |
|з/п| підлягає | переобладнання | техніки |
| | переобладнанню |(з моменту введення| |
| | | в дію рішення) | |
|---+-------------------+-------------------+--------------------|
| 1 |Автомобіль-цистерна| 25 діб |ВАТ "Цибуля", |
| |АЦ-8-500А | |с. Микулівка, |
| |(МАЗ-500А) | |вул. Радянська, 31 |
| |з причіпною | | |
| |цистерною | | |
|---+-------------------+-------------------+--------------------|
| 2 |Цементовоз С-972 | 15 діб |АТ "Чимчуківка", |
| |(МАЗ-504) | |с. Висівки, |
| | | |вул. Мазепи, 12 |
|---+-------------------+-------------------+--------------------|
| 3 |Вакуум-машина | 15 діб |ЗАТ "Дари ланів", |
| |КО-503 (ГАЗ-53А) | |с. Жмихівка, |
| | | |вул. Лісова, 15 |
|---+-------------------+-------------------+--------------------|
| 4 |Цистерна- | 30 діб |ЗАТ "Дари ланів", |
| |напівпричіп РЖТ-16 | |с. Жмихівка, |
| | | |вул. Лісова, 15 |
|---+-------------------+-------------------+--------------------|
| 5 |і так далі | | |
------------------------------------------------------------------

 "ПОГОДЖЕНО"

"___" ____________ 20__ р.

 Директор ВАТ "Цибуля"      ____________ (прізвище, ініціали)
підпис

Начальник АТ "Чимчуківка" ____________ (прізвище, ініціали)
підпис

Директор ЗАТ "Дари ланів" ____________ (прізвище, ініціали)
підпис

Начальник ДАІ районного відділу
(управління) внутрішніх справ ____________ (прізвище, ініціали)
підпис

Додаток 2
до пункту 3.13 Методичних
рекомендацій щодо порядку
організації гасіння пожеж
в населених пунктах
сільської місцевості
(обов'язковий)

 (зразок)

               ПОРЯДОК
збору відомостей про місцеві протипожежні формування

   1. У  протипожежному  формуванні  визначається  особа,
відповідальна за своєчасну передачу відомостей про наявність сил
і засобів для гасіння пожеж.

2. Дана особа зобов'язаний під час заступання на чергування
(з 8-30 до 9-00) передати дані про наявність сил і засобів
за встановленою формою диспетчерові (черговому радіотелефоністу)
пункту зв'язку частини підрозділу місцевої пожежної охорони
за телефоном ___________________ (або до пункту зв'язку управління
(відділу) ГУ МНС України, якщо в підрозділі місцевої пожежної
охорони відсутні штатні диспетчери).

           Форма стройової записки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Техніка в | Стан |Кількість| Час |Оперативний|Спосіб виклику | Прізвище |
|з/п| і дислокація |наявності | техніки |пального,|чергування|розрахунок,|(тел. та інш.) | та ініціали |
| | місцевого | | | літр | | осіб |---------------| старшого |
| |протипожежного| | | | | |денний| нічний | зміни |
| | формування | | | | | | час | час | |
| | | | | | | | |(22-00 -| |
| | | | | | | | | 6-00) | |
|---+--------------+----------+----------+---------+----------+-----------+------+--------+-------------|
| 1 |ВАТ "Цибуля", |АЦ-40(130)|розрахунок| 40 |Цілодобово| 3 |7-657 | 7-222 |Петренко П.М.|
| |с. Микулівка | МП-1600 |ремонт | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3. Відомості про стан техніки в місцевих  протипожежних
формуваннях, укомплектованості їх оперативними розрахунками
заносяться диспетчером (черговим радіотелефоністом) пункту зв'язку
частини підрозділу місцевої пожежної охорони або диспетчером
(черговим радіотелефоністом) пункту зв'язку управління (відділу)
ГУ МНС України (якщо в підрозділі місцевої пожежної охорони
відсутні штатні диспетчери) в Журнал щоденного обліку сил
і засобів протипожежних формувань для гасіння пожеж в районі.
Форма Журналу щоденного обліку сил і засобів місцевих
протипожежних формувань для гасіння пожеж в районі аналогічна
стройовій записці.

4. При відсутності відомостей про наявність сил і засобів
у протипожежних формуваннях диспетчер (черговий радіотелефоніст)
районного управління (відділу) зобов'язаний провести збір цих
відомостей і з'ясувати причину несвоєчасного подання стройової
записки.

5. Керівник місцевого протипожежного формування на початку
року зобов'язаний подати до районного управління (відділу) ГУ МНС
графіки проведення планових ТО. При виході техніки з робочого
стану (поломка), а також при плановому технічному обслуговуванні
(ТО) старший по зміні місцевого протипожежного формування
зобов'язаний оповістити (при плановому ТО - за 14 днів) районне
управління (відділ) ГУ МНС.

6. При виведенні пожежної техніки МПО з оперативного
розрахунку гасіння пожеж здійснюється відповідно до затвердженого
Плану залучення сил та засобів, а начальник районного управління
(відділу) ГУ МНС повинен прийняти одне з наступних рішень щодо
забезпечення обслуговування району виїзду:

6.1. Забезпечити обслуговування району виїзду силами інших
місцевих протипожежних формувань району.

6.2. Поставити в оперативний розрахунок підрозділу МПО
техніку інших місцевих протипожежних формувань району.

6.3. Залучити для гасіння пожеж місцеві протипожежні
формування інших районів.

7. Начальником районного управління (відділу) ГУ МНС можуть
бути прийняті інші заходи, що не знижують рівня протипожежного
захисту району обслуговування.

Додаток 3
до пункту 4.2 Методичних
рекомендацій щодо порядку
організації гасіння пожеж
в населених пунктах
сільської місцевості
(рекомендований)

 Зразок

     ________________________________________________
(найменування районного відділу (управління)
ГУ МНС України в області)

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __________________
(найменування
підрозділу МНС)

                   ____________________________
(печатка, підпис, ініціали
та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

              ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення протипожежного захисту
населених пунктів у весняно-літній
і осінньо-зимовий періоди

     ________________________________________________
(найменування весняних і літніх,
осінніх і зимових місяців)

   З метою  забезпечення  протипожежного  захисту  населених
пунктів, що відрізаються водними перешкодами у весняно-літній
і осінньо-зимовий періоди, розробляється План заходів щодо
забезпечення протипожежного захисту населених пунктів
у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди (далі - План). Заходи
Плану мають бути включені в річні і квартальні плани роботи
пожежно-рятувальних підрозділів та підрозділів місцевої пожежної
охорони без додаткових на те вказівок і вивчені зі всім
начальницьким складом.

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Термін виконання | Відповідальним |
|з/п| заходів | | виконавець |
|---+-----------------------+-------------------+----------------|
| 1 |Організувати перевірку |березень, вересень | |
| |протипожежного стану | | |
| |населених пунктів, | | |
| |які відрізаються | | |
| |бездоріжжям, звернувши | | |
| |при цьому особливу | | |
| |увагу на виконання | | |
| |заходів, направлених | | |
| |на створення умов | | |
| |для успішного гасіння | | |
| |можливих пожеж | | |
|---+-----------------------+-------------------+----------------|
| 2 |Вносити пропозиції |до 1 квітня, | |
| |до органів місцевого |до 1 жовтня | |
| |самоврядування | | |
| |і комісії районної | | |
| |державної адміністрації| | |
| |і виконавчих органів | | |
| |рад з питань | | |
| |техногенно-екологічної | | |
| |безпеки та надзвичайних| | |
| |ситуацій по розгляду | | |
| |питань щодо посилення | | |
| |протипожежного захисту | | |
| |населених пунктів, | | |
| |які відрізаються | | |
| |бездоріжжям. Копії | | |
| |рішень і відомості | | |
| |за формою N 1 | | |
| |направляти в районний | | |
| |відділ (управління) | | |
| |ГУ МНС України | | |
| |в області | | |
|---+-----------------------+-------------------+----------------|
| 3 |Через органи місцевого |квітень - червень, | |
| |самоврядування |жовтень - листопад | |
| |і керівників | | |
| |відповідних об'єктів | | |
| |організовувати | | |
| |цілодобове чергування | | |
| |членів протипожежних | | |
| |формувань, | | |
| |при необхідності | | |
| |провести передислокацію| | |
| |особового складу | | |
| |і техніки місцевої | | |
| |пожежної охорони | | |
|---+-----------------------+-------------------+----------------|
| 4 |Провести відпрацювання |березень, вересень | |
| |і коригування | | |
| |оперативної | | |
| |документації на дані | | |
| |населені пункти | | |
|---+-----------------------+-------------------+----------------|
| 5 |Провести перевірки |березень, вересень | |
| |працездатності засобів | | |
| |телефонного | | |
| |і радіозв'язку наявних | | |
| |в населених пунктах, | | |
| |що відрізаються водними| | |
| |перешкодами, | | |
| |забезпечити через | | |
| |адміністрацію | | |
| |надійний зв'язок | | |
| |з пожежною охороною | | |
|---+-----------------------+-------------------+----------------|
| 6 |Забезпечити постійний |на період введення | |
| |контроль за наявністю |в дію плану | |
| |і станом плавзасобів, | | |
| |льодових і поромних | | |
| |переправ, наявністю | | |
| |цілодобового зв'язку | | |
| |з диспетчерськими | | |
| |пунктами, | | |
| |що забезпечують водні | | |
| |переправи. | | |
| |Відомості по формах | | |
| |N 2, 3 надавати | | |
| |до центрального вузлу | | |
| |зв'язку районного | | |
| |відділу (управління) | | |
| |ГУ МНС України | | |
| |в області до 1 квітня | | |
| |і 1 жовтня щорічно | | |
|---+-----------------------+-------------------+----------------|
| 7 |Забезпечити щоденний |квітень - червень, | |
| |прийом стройових |жовтень - листопад | |
| |записок про готовність | | |
| |і стан засобів | | |
| |переправи, пожежної | | |
| |і пристосованої | | |
| |техніки у населених | | |
| |пунктах, | | |
| |які відрізаються | | |
| |бездоріжжям на ПЗЧ | | |
| |міст і районів | | |
------------------------------------------------------------------

 Форма N 1

   Відомості про   порядок  залучення  сил  і  засобів
для пожежогасіння в населених пунктах _____________ району,
які відрізаються водними перешкодами в період "Паводку"
та "Льодоставу"

----------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Підрозділи | Додаткові сили і засоби |
|з/п| населених | місцевої | (найменування протипожежних |
| | пунктів | пожежної | формувань і пожежної техніки) |
| | | охорони, |-----------------------------------|
| | | наявність |в період | в період | в період |
| | |і стан пожежної| ДІЇ | повного | роботи |
| | |і пристосованої|льодових | бездоріжжя |плавзасобів|
| | | техніки |переправ |(неможливості| |
| | | в населеному | |використання | |
| | | пункті | | переправ і | |
| | | | | плавзасобів)| |
|---+------------+---------------+---------+-------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+------------+---------------+---------+-------------+-----------|
| | | | | | |
|---+------------+---------------+---------+-------------+-----------|
| | | | | | |
|---+------------+---------------+---------+-------------+-----------|
| | | | | | |
|---+------------+---------------+---------+-------------+-----------|
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------

 Форма N 2

   Відомості про наявність і стан льодових переправ на території
____________ району на ____________ 20__ р.

--------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Найменування| Відомча | Вигляд і |Дата початку|
|з/п| населених | водних |належність|вантажопідйомність|експлуатації|
| | пунктів | перешкод | льодової |льодової переправи| |
| | | |переправи | (т) | |
|---+------------+------------+----------+------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+------------+------------+----------+------------------+------------|
| | | | | | |
|---+------------+------------+----------+------------------+------------|
| | | | | | |
|---+------------+------------+----------+------------------+------------|
| | | | | | |
|---+------------+------------+----------+------------------+------------|
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

 Форма N 3

   Відомості про  наявність  і  стан  поромних  переправ
і плавзасобів на території району на ____________ 20__ р.

-----------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Найменування| Відомча | Вигляд і | Дата | Місце |
|з/п| населених | водних |належність |вантажопідйомність|початку і |стоянки, |
| | пунктів | перешкод |переправи, | переправи, |припинення|наявність|
| | | |плавзасобів| плавзасобів (т) | роботи | зв'язку |
| | | | | | | N тел. |
|---+------------+------------+-----------+------------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+------------+------------+-----------+------------------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+------------+------------+-----------+------------------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+------------+------------+-----------+------------------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+------------+------------+-----------+------------------+----------+---------|
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до пункту 4.4 Методичних
рекомендацій щодо порядку
організації гасіння пожеж
в населених пунктах
сільської місцевості
(рекомендований)

Пам'ятка
мешканця на випадок пожежі

1. Дана пам'ятка встановлює приблизний порядок дій для мешканців сільської місцевості при виявленні і гасінні пожежі в лісі, на полі, в населеному пункті та інш.

2. При виявленні пожежі в першу чергу необхідно повідомити за телефоном 101 пожежно-рятувальні підрозділи МНС України або іншим можливим способом місцеву пожежну охорону і вже після цього виконувати дії, передбачені пунктами 6 та 7 цієї пам'ятки.

3. У повідомленні необхідно вказати наступне:

3.1. Точну адресу, або описати орієнтовне місце виникнення пожежі.

3.2. Що горить і, по можливості, орієнтовну площу пожежі.

3.3. Оцінити загрозу життю людей або тварин.

3.4. Вжиті заходи щодо рятування людей і тварин, обмеження розповсюдження та гасіння пожежі.

3.5. Час виявлення пожежі.

3.6. Кількість задіяних на гасінні пожежі людей і техніки (в разі наявності).

4. При виникненні пожежі в сільському населеному пункті для сповіщення і збору мешканців використовується подача звукових сигналів за допомогою ударів (наприклад в рейку), гудків тощо.

5. Для робіт по гасінню пожежі використовуються підручні засоби (відра, лопати, сокири, багри тощо).

6. В разі виникнення пожежі в лісі або на полі необхідно приступити до обмеження поширення горіння і гасіння підручними засобами. Якщо неможливо загасити пожежу підручними засобами, необхідно відійти від місця пожежі на безпечну відстань, зустріти підрозділи пожежної охорони і вказати їм дорогу до місця пожежі.

7. В разі виникнення пожежі в сільському населеному пункті необхідно:

7.1. Вжити заходів щодо евакуації людей і тварин із зони дії небезпечних чинників пожежі.

7.2. Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

7.3. В разі неможливості загасити пожежу власними силами необхідно вжити заходів щодо обмеження поширення пожежі на розташовані поруч споруди і горючі матеріали, створювати розриви між ними як за допомогою підручних засобів, так і за допомогою наявної техніки.

7.4. Зустріти пожежну техніку, яка прибуває, при необхідності надати допомогу підрозділам пожежної охорони (в прокладці рукавів та наданні інформації про розташування джерел водопостачання, які можна використовувати для цілей гасіння пожеж).

7.5. Всі дії під час гасіння пожежі, евакуації (рятування) людей, тварин, майна, обмеження поширення вогню тощо, повинні проводитись тільки при відсутності явної небезпеки для життя і здоров'я осіб, що здійснюють ці заходи.

______________

(*) Вміст пам'ятки може бути змінений або доповнений в залежності від місцевих умов.