ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до Цивільного процесуального кодексу України
щодо вжиття заходів забезпечення позову
при визнанні та виконанні рішення іноземного суду

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) такі зміни:

1) частину першу статті 394 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Суд за заявою особи, яка подає клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, може вжити передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду такого клопотання, якщо невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду";

2) статтю 395 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Розгляд питання про вжиття передбачених цим Кодексом заходів забезпечення позову здійснюється відповідно до статей 151-155 цього Кодексу".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3776-VI