ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до розділу XX
Податков
ого кодексу України
щодо застосування нульової ставки
з податку на додану вартість

Верховна Рада України постановляє:

I. У пункті 22 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3609-VI) слова та цифри "до 1 жовтня 2011 року" замінити цифрами та словами "2011 року до 31 грудня 2012 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести у місячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 20 вересня 2011 року
N 3741-VI