ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.08.2011 N 1271

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2011 р. за N 1083/19821

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Фонду державного майна України
від 13.10.2004 N 2149

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України наказую:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 13.10.2004 N 2149 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.11.2004 за N 1405/10004 (із змінами).

2. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду О.Рябченко