ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 290
Цивільного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац другий частини третьої статті 290 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:

"Особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта - родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 31 травня 2011 року
N 3436-VI