ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 254
Кодексу адміністративного судочинства України
щодо набрання судовим рішенням законної сили

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) такі зміни:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано";

2) частину другу виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3422-VI